To jest archiwalna wersja serwisu nj24.pl Tygodnika Nowiny Jeleniogórskie. Zapraszamy do nowej odsłony: NJ24.PL.

Dla kogo Wytrych 2019? Znamy finalistów plebiscytu!

Dla kogo Wytrych 2019? Znamy finalistów plebiscytu!

Przemysław Semczuk, Mirosław Kulla, Emanuela Czujowska, Katarzyna Trzeszczkowska i Honorata Magdeczko-Capote - oto piątka finalistów tegorocznego plebiscytu na najpopularniejszego artystę regionu. To właśnie oni zebrali największa ilość punktów w zakończonym w piątek (11 października), pierwszym etapie głosowania i w ten sposób nominowani zostali do nagrody. W trwającym już, drugim etapie plebiscytu liczyć będą się tylko głosy oddane na finalistów plebiscytu Czytelników Nowin Jeleniogórskich. Głosować można do 25 października 2019 do godz. 12.00 W czyje ręce trafi Wytrych do Serc Publiczności 2019, dowiemy się podczas Gali Srebrnych Kluczyków 2019. Ceremonia wręczenia tegorocznych Nagród Kulturalnych Nowin Jeleniogórskich odbędzie się w sobotę, 26 października, o godz. 19.00 w jeleniogórskim Teatrze im. C.K. Norwida. Wydarzenie odbywa się pod patronatem Prezydenta Miasta Jeleniej Góry Jerzego Łużniaka.

Piątkę finalistów podajemy w kolejności, w jakiej zgłaszani byli do plebiscytu, a nie ilości punktów zdobytych podczas pierwszego etapu głosowania. Kolejność na liście nie oznacza więc ich aktualnej pozycji na liście rankingowej. Dziś zdradzić możemy tylko, że aktualnie plebiscyt ma dwójkę liderów mających wyraźną przewagę głosów nad pozostałą trójką. Różnice punktowe pomiędzy wszystkimi finalistami wciąż pozostają jednak stosunkowo niewielkie, co oznacza, że nie sposób dziś przewidzieć kto może zwyciężyć. Wszystko najprawdopodobniej rozstrzygać będzie się do ostatniej chwili, a w ostatecznym rozstrzygnięciu liczyć może się każdy oddany głos. Dosłownie. Dość powiedzieć, że ostatni z wyłonionych finalistów, który po zamknięciu pierwszego etapu głosowania znalazł się na piątym miejscu, miał tylko jeden punkt przewagi nad kandydatem, który znalazł się na szóstym miejscu i nie trafił już na listę finalistów! Emocje rozpalać będą więc nas najpewniej do ostatniej minuty głosowania.

Podczas Gali Srebrnych Kluczyków 2019 w jeleniogórskim Teatrze im. C. K. Norwida poznamy laureatów wszystkich tegorocznych nagród kulturalnych Nowin Jeleniogórskich. O tym, kto otrzyma Srebrne Kluczyki 2019, zdecyduje Kapituła nagrody. Złoty Kluczyk 2019 tradycyjnie przyzna Fundacja Nowin Jeleniogórskich. Szczególną nagrodę, czyli Wytrych do Serc Publiczności 2019, przyznają wyłącznie Państwo - Czytelnicy Nowin Jeleniogórskich, głosując w plebiscycie na najpopularniejszego artystę regionu.

Kapituła przyzna Srebrne Kluczyki za dokonania sezonu artystycznego 2018/2019 w następujących kategoriach: najlepszy spektakl teatralny scen jeleniogórskich (pod uwagę bierzemy wszystkie premiery od września 2018 do końca sierpnia 2019 roku), najlepsza kreacja aktorska, sztuki wizualne, muzyka, literatura, zjawisko kulturotwórcze oraz wydarzenie sezonu. Specjalną Nagrodę - Złoty Kluczyk 2019 - przyzna Fundacja Nowin Jeleniogórskich za wydarzenie, inicjatywę, działalność wkraczającą poza ramy jednego sezonu artystycznego i zasługującą na wyróżnienie szczególne.

Na finalistów plebiscytu publiczności na najpopularniejszego artystę regionu, nominowanych do Wytrycha 2019, głosować można na dwa sposoby: na oryginalnych kuponach, które zamieszczamy w „Nowinach Jeleniogórskich” (w dwóch ostatnich wydaniach NJ, które ukarzą się przeed rozstrzygnięciem plebiscytu drukujemy specjalne kupony przygotowane na finałowy etap głosowania), oraz SMS-ami. Każdy głos oddany za pomocą kuponu wyciętego z egzemplarza "Nowin Jeleniogórskich" oznacza 2 punkty, a głos oddany SMS-em to 1 punkt. Aby zagłosować za pomocą kuponu, wystarczy kupon wyciąć z egzemplarza NJ, wypełnić i dostarczyć do redakcji NJ osobiście bądź przesłać pocztą. Uwaga! O przyjęciu głosów decyduje data wpływu przesyłki z kuponami do siedziby redakcji Nowin Jeleniogórskich (ul. M. Skłodowskiej-Curie 13, 58-500 Jelenia Góra).

Aby zagłosować elektronicznie, należy wysłać SMS na numer 7148. W treści wpisać: wytrych. oraz numer przypisany kandydatowi. Uwaga! Między słowem „wytrych” i numerem kandydata wpisać należy kropkę. Przykładowy SMS to wytrych.X (w miejsce X należy wpisać cyfrę), np. wytrych.44  Koszt wysłania jednego sms-a to 1,23 zł (z VAT).

Głosowanie plebiscytowe podzielone jest na dwa etapy. W pierwszym, trwającym do 11 października 2019 r. do godz. 12.00, można było oddawać głosy na wszystkich zgłoszonych artystów. W ten sposób wyłoniona została piątka finalistów. W drugim etapie plebiscytu, trwającym od 12 października 2019 od godz. 12.00 do 25 października 2019 do godz. 12.00, głosować można już tylko na kandydatów z piątki finalistów, którzy zdobyli najwięcej głosów w pierwszym etapie i w ten sposób nominowani zostali do nagrody. Wytrych 2019 przyznany zostanie artyście, który zbierze najwięcej punktów w głosowaniu publiczności. Liczy się łączna ilość punktów zdobytych w obu etapach głosowania.

Warto uczestniczyć w naszym plebiscycie i głosować na ulubionych artystów także dlatego, że pięć osób, które oddadzą największą ilość głosów za pomocą kuponów i sms-ów, otrzyma dwuosobowe zaproszenia na tegoroczną Galę Srebrnych Kluczyków! Oddających głosy identyfikować będziemy za pomocą numerów telefonów wpisanych na kuponach i numerów telefonów, z których wysyłane będą głosy SMS-owe. 

Dla kogo Wytrych 2019? 

NOMINOWANI DO NAGRODY:

Przemysław Semczuk - literat - SMS na numer 7148 o treści: wytrych.2

Mirosław Kulla - plastyk - SMS na numer 7148 o treści: wytrych.5

Emanuela Czujowska - plastyk - SMS na numer 7148 o treści: wytrych.7

Katarzyna Trzeszczkowska - aktorka - SMS na numer 7148 o treści: wytrych.9

Honorata Magdeczko-Capote - aktorka - SMS na numer 7148 o treści: wytrych.15

Zapraszamy do współdecydowania o tym, w czyje ręce trafi Wytrych 2019! O przebiegu głosowania i wydarzeniach, które uświetnią Galę Srebrnych Kluczyków, informujemy w kolejnych wydaniach Nowin Jeleniogórskich oraz w publikacjach, do których odnośniki znajdują się poniżej. 

Uwaga! Oddanie głosu poprzez wypełnienie kuponu i dostarczenie go do siedziby organizatora lub wysłanie wiadomości SMS oznacza przyjęcie regulaminu głosowania oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji plebiscytu.