To jest archiwalna wersja serwisu nj24.pl Tygodnika Nowiny Jeleniogórskie. Zapraszamy do nowej odsłony: NJ24.PL.

Regulamin konkursu Srebrne Kluczyki 2019

Regulamin konkursu Srebrne Kluczyki 2019

Regulamin konkursu „Srebrne Kluczyki”

1. Organizatorem plebiscytu są Nowiny Jeleniogórskie sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze, ul M. Skłodowskiej Curie 13 oraz Fundacja Nowin Jeleniogórskich

2. Celem przedsięwzięcia jest wyróżnienie i nagrodzenie artystów, którzy w jakikolwiek sposób (poprzez miejsce zamieszkania, miejsce twórczej działalności) są związani z regionem, na którym jest wydawany tygodnik „Nowiny Jeleniogórskie”.

3. W ramach przeprowadzonego plebiscytu nagrody są przyznawany w dwóch trybach: „Srebrne Kluczyki” - decyzją Kapituły Nagród Srebrnych Kluczyków oraz „Wytrych do serc Publiczności” - decyzją czytelników Nowin Jeleniogórskich.

4. W skład Kapituły Nagród Srebrnych Kluczyków wchodzą Prezes Fundacji Nowiny Jeleniogórskie, redaktor naczelny Nowiny Jeleniogórskie, dziennikarze współpracujących redakcji, pracownicy placówek kulturalnych, przedstawiciel Urzędu Miasta oraz Starostwa Jeleniogórskiego w Jeleniej Górze. Posiedzenie kapituły odbywa się przynajmniej na 3 dni przed rozstrzygnięciem plebiscytu, kapituła przyznaje nagrody w kategoriach: najlepszy spektakl teatralny scen jeleniogórskich (pod uwagę bierzemy wszystkie premiery od września 2018 do końca sierpnia 2019 roku), najlepsza kreacja aktorska, sztuki wizualne, muzyka, literatura, zjawisko kulturotwórcze oraz wydarzenie sezonu w trybie głosowania jawnego. Kapituła ma prawo do ustanowienia nowej kategorii nagród, bądź nie wskazania zwycięzcy w danej kategorii. Specjalną Nagrodę - Złoty Kluczyk 2019 przyznaje Fundacja Nowin Jeleniogórskich za wydarzenie, inicjatywę, działalność wkraczającą poza ramy jednego sezonu artystycznego i zasługujące na wyróżnienie szczególne.
Skład kapituły jest przedstawiony podczas uroczystości wręczenia Srebrnych Kluczyków.

5. Nagroda „Wytrych do Serc Publiczności” jest ustanowiona dla najpopularniejszego artysty regionu. Zgłoszenia kandydatów do tej nagrody dokonują czytelnicy. Można podawać kandydatury z całego regionu i wszystkich dziedzin sztuki. Zgłoszenie należy uzasadnić, podpisać imieniem i nazwiskiem, a następnie przesłać na adres mailowy: fundacja@fundacjanj.org , pocztą tradycyjną na adres: Fundacja Nowin Jeleniogórskich, ul. M. Skłodowskiej-Curie 13, 58-500 Jelenia Góra. Uwaga! O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu przesyłki do siedziby Fundacji. Zgłoszenia można dokonać również za pomocą publikowanego obok kuponu, który będzie jednocześnie głosem oddanym na wskazanego artystę. Organizatorzy nie ograniczają w jakikolwiek sposób, kto i w jakim trybie zgłasza kandydata do nagrody Wytrycha .

6. Początek plebiscytu został ogłoszony na łamach Nowin Jeleniogórskich i na portalu nj24.pl trzeciego września 2019 roku. Redakcja zamyka listę kandydatów do nagrody „Wytrych do Serc Publiczności” 27 września o godzinie 14.00.
Głosowanie plebiscytowe podzielone jest na dwa etapy. W pierwszym, trwającym do 11 października 2019 do godz. 12.00, można oddawać głosy na wszystkich zgłoszonych artystów. W ten sposób wyłoniona zostanie piątka finalistów. W drugim etapie plebiscytu, trwającym od 12 października 2019 od godz. 12.00 do 25 października 2019 do godziny 12.00, będzie można głosować już tylko na kandydatów z piątki finalistów, którzy zdobędą najwięcej głosów w pierwszym etapie i w ten sposób nominowani zostaną do nagrody. Wytrych 2018 przyznany zostanie artyście, który zbierze najwięcej punktów w głosowaniu publiczności.

7. Głosować można za pomocą oryginalnych kuponów wyciętych z Nowin Jeleniogórskich bądź za pomocą sms- ów. Za każdy kupon z nazwiskiem kandydata do nagrody „Wytrych do Serc Publiczności” - kandydat otrzymuje 2 pkt, za każdy sms z prefiksem WYTRYCH i opatrzonym numerem kandydata – kandydat otrzymuje 1 punkt. W plebiscycie wygrywa ten kandydat, który po zsumowaniu wartości punktów uzyskanych dzięki kuponom i sms -będzie miał na swoim koncie największą ilość punktów.

8. Oddanie głosu poprzez wypełnienie kuponu i dostarczenie go do siedziby organizatora lub wysłanie wiadomości SMS oznacza przyjęcie regulaminu głosowania oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji plebiscytu.

9. Organizator oświadcza, że dane osobowe podane w zgłoszeniach konkursowych zostaną, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997r., nr 133, poz. 883 z późn.zm.), wykorzystane dla celów związanych jedynie z realizacją Konkursu.