To jest archiwalna wersja serwisu nj24.pl Tygodnika Nowiny Jeleniogórskie. Zapraszamy do nowej odsłony: NJ24.PL.

Regulamin serwisu

 

 

 

Każdy czytelnik portalu www.nj24.pl może zamieścić swoją opinię na temat publikacji. Redakcja www.nj24.pl prosi jednak o  przestrzeganie zasad Netykiety. W sprawach nieobjętych przez Regulamin będziemy odwoływać się do zapisów prawa a w szczególności do zapisów Prawa Prasowego. 
1 Regulamin niniejszy określa zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną przez Nowiny Jeleniogórskie Sp. z o.o. (dawniej Spółdzielnia Pracy Dziennikarzy i Wydawców “Nowiny Jeleniogórskie”), Jelenia Góra, ul.M.Curie-Skłodowskiej 13 na rzecz użytkowników prowadzonego przez nią portalu internetowego www.nj24.pl, polegającej na umożliwieniu użytkownikom bezpłatnego dodawania komentarzy w celu wymiany informacji i opinii na różnorodne tematy. 
2 Dostęp do serwisu posiadają wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet. Nowiny Jeleniogórskie Sp. z o.o. pozostawia sobie możliwość decydowania o zamieszczaniu wpisów na wybranych lub wszystkich kategoriach www.nj24.pl. 
3 Autor komentarzy publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Nowiny Jeleniogórskie Sp. z o.o. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez uczestników na łamach www.nj24.pl. 
4 Niedopuszczalne jest umieszczanie przez uczestników na łamach  nj24.pl treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc.  
5 Niedopuszczalne jest umieszczanie przez komentujących treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady Netykiety. 
6 Niedopuszczalne jest również umieszczanie przez komentujących przekazów reklamowych, linków do innych stron. 
7 Nowiny Jeleniogórskie Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt. 4, 5 i 6 niniejszego regulaminu, jak również prawo do blokowania nr IP w stosunku do osób naruszających w sposób notoryczny postanowienia pkt. 4, 5 i 6 regulaminu. 
8 Przy publikacji zamieszczonego przez użytkownika wpisu Nowiny Jeleniogórskie Sp. z o.o. może publikować część adresu IP, z którego nastąpiło połączenie z serwerem portalu  przy zamieszczaniu wpisu.  
9 Komentujący poprzez umieszczenie swoich komentarzy i opinii na stronach www.nj24.pl wyrażają zgodę na publikowanie tych treści w "Nowinach Jeleniogórskich" oraz innych wydawnictwach Nowiny Jeleniogórskie Sp. z o.o.
10 Nowiny Jeleniogórskie Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Zwracamy także uwagę, aby komentarze były związane z treścią publikacji, aby nie używać ciągu dużych liter, bądź znaków typu !!!! Regulamin obowiązuje od 15 września 2008.