To jest archiwalna wersja serwisu nj24.pl Tygodnika Nowiny Jeleniogórskie. Zapraszamy do nowej odsłony: NJ24.PL.

„Gościszowianie” z nagrodą Oskara Kolberga

Fot. Henryk Dumin

1 lipca 2021 roku, w Sali Asamblowej Zamku Królewskiego w Warszawie, Wiceminister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Jarosław Sellin dokonał aktu wręczenia Nagrody im. Oskara Kolberga Zespołowi "Gościszowianie".

W ciągu 46-letniej historii przyznawania tej prestiżowej nagrody jest to ósmy jej laureat z Dolnego Śląska. Oprócz "Gościszowian" dotychczas otrzymali ją: Zespół Górali Czadeckich "Pojana" z Piławy Dolnej, Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca "Kyczera" z Legnicy, śpiewaczki ludowe: Michalina Mrozik z Przejęsławia i Zofia Tarasiewicz z Bolesławca, folkloryści: Józef Majchrzak i Henryk Dumin (specjalista ds. Dziedzictwa Niematerialnego w Muzeum Karkonoskim).

Nagrodę honorową im. Kolberga otrzymało też Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu. Jest ona przyznawana jednorazowo za wybitne osiągnięcia w upowszechnianiu i ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Jej wartość wydaje się szczególna w odniesieniu do laureatów z regionu, gdzie po 1945 roku nastąpiła prawie całkowita wymiana ludności. Nowi mieszkańcy przybyli tu 75 lat temu z niemal wszystkich regionów II RP: z Kresów, emigracji i ziem pozostających w obecnych granicach kraju. W procesie budowania dolnośląskiej wspólnoty przeniesione tradycje odegrały decydującą, integrującą rolę.

Z aplikacją wnioskującą o przyznanie tej prestiżowej nagrody wystąpiło Muzeum Karkonoskie, gdzie przechowywana jest dokumentacja pracy zespołu oraz liczne zabytkowe eksponaty przekazane do zbiorów instytucji przez jego członków. Muzeum sprawuje także opiekę związaną z zachowaniem i kontynuacją przekazu tradycji w kręgu tej społeczności, współpracując z Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu. Działania te nawiązują do ratyfikowanej przez RP w 2011 roku Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Zdj. Henryk Dumin

„Gościszowianie” z nagrodą Oskara Kolberga
„Gościszowianie” z nagrodą Oskara Kolberga
„Gościszowianie” z nagrodą Oskara Kolberga
„Gościszowianie” z nagrodą Oskara Kolberga
„Gościszowianie” z nagrodą Oskara Kolberga