To jest archiwalna wersja serwisu nj24.pl Tygodnika Nowiny Jeleniogórskie. Zapraszamy do nowej odsłony: NJ24.PL.

ZOOM-owe debaty w kinowym kontekście

ZOOM-owe debaty w  kinowym kontekście

Na festiwalu ZOOM-ŻBLIZENIA oglądamy nie tylko filmy. Przygotowano także debaty, które odnoszą się do problemów poruszanych w produkcjach. Wczoraj (23 lutego) dyskusja o kryzysie migracyjnym w Europie, a zwłaszcza Polsce, Czechach, Węgrzech i Słowacji była bardzo emocjonalna. Uczestnicy starali się odpowiedzieć na pytanie czy społeczeństwa państw unijnych są mentalnie przygotowane na przyjęcie uchodźców? Jakie są powody i skutki migracji? Jak racjonalnie rozmawiać o tym problemie? Jakie rozwiązania można przyjmować? Czy możliwa jest asymilacja kulturowa uchodźców? Jakie są zagrożenia i wyzwania społeczeństwa wielokulturowego? Nie osiągnięto konsensusu.

Zdania dyskutantów były podzielone – od ostrzegających przed islamem i zdecydowanie podzielających stanowiska rządów, które nie chcą przyjmować uchodźców, po ganiących taką postawę. Jedna ocena byłą wspólna- problem migracji jest bardzo upolityczniany. Zwłaszcza w Czechach, Polsce i na Węgrzech, gdzie rządzący straszą ludzi uchodźcami. Ostrzegają przed obcym, który nigdy do tych krajów nie dotarł. W debacie udział wzięli: Alexander Tomský, czeski politolog, pedagog, pisarz, komentator, dziennikarz i tłumacz,dr hab. Patrycja Matusz-Protasiewicz z Zakładu Studiów Strategicznych i Europejskich Uniwersytetu Wrocławskiego, Jaroslav Daniška, słowacki publicysta i dziennikarz, Anna Grażyna Suchocka ze
Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego ETHNOS oraz Péter Tálas, węgierski historyk, doktor nauk politycznych, ekspert ds. polityki bezpieczeństwa w Europie Środkowej. Moderatorem był
Artur Zaborski, dziennikarz, krytyk filmowy.
Dzisiaj (24 lutego) w hotelu Mercury o godz. 11 rozpocznie się druga debata. Jej tematem będzie promocja regionu poprzez film.
Obszary przygraniczne położone u styku granic Polski i Czech to region bardzo chętnie wybierany przez filmowców na miejsce akcji filmów. W naszym regionie, po obu stronach granicy, powstało wiele znanych filmów fabularnych. Przez lata, niektóre z nich doczekały się miana kultowych. Czy inwestycja w przemysł filmowy stymuluje rozwój gospodarczy i turystyczny regionu? Jak zachęcić filmowców, aby realizowali filmy w regionie? Jak wykorzystać popularność filmów i seriali do zwiększenia zainteresowania miejscem, w którym powstawały? Czego oczekują filmowcy i mogą zaoferować w zamian?
O dotychczasowych praktykach w Polsce i Czechach, problemach i wyzwaniach związanych z tym zagadnieniem rozmawiać będą:
Pavlina Sacherova – Liberec Film Office, Rafał Bubnicki – Odra – Film, Dolnośląski Konkurs Filmowy, Anna Kot – Studio Munka
moderator: dr Krzysztof Stachowiak – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu.

ZOOM 2018 Dzień 5 (1).jpg
ZOOM 2018 Dzień 5 (2).jpg
ZOOM 2018 Dzień 5 (3).jpg
ZOOM 2018 Dzień 5 (4).jpg
ZOOM 2018 Dzień 5 (5).jpg
ZOOM 2018 Dzień 5 (6).jpg
ZOOM 2018 Dzień 5 (7).jpg
ZOOM 2018 Dzień 5 (8).jpg
ZOOM 2018 Dzień 5 (9).jpg
ZOOM 2018 Dzień 5 (10).jpg
ZOOM 2018 Dzień 5 (11).jpg
ZOOM 2018 Dzień 5 (12).jpg
ZOOM 2018 Dzień 5 (13).jpg
ZOOM 2018 Dzień 5 (14).jpg
ZOOM 2018 Dzień 5 (15).jpg