To jest archiwalna wersja serwisu nj24.pl Tygodnika Nowiny Jeleniogórskie. Zapraszamy do nowej odsłony: NJ24.PL.

Polonia w Muzeum Karkonoskim

Jan Matejko - Polonia II, 1861, olej, płótno, 100x80 cm  / Foto Radosław Kazimierczak

"Polonia symbol tradycji - znak nowoczesności w stulecie odrodzenia Polski, Duch - Nadzieja - Naród – Zwycięstwo" – nowa wystawa w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze, prezentująca znane i nieznane autorstwa m.in. Jean Jacques Barre, Jana Matejki, Tadeusza Styki, Jacka Malczewskiego, Rafała Malczewskiego, Wlastimila Hoffmana, Władysława Skoczylasa, Jana Raszki, Franciszka Streita, Leonarda Winterowskiego, Jerzego Dudy-Gracza, Józefa Panfila, Andrzeja Boja-Wojtowicza i wielu innych artystów. Wernisaż, który uświetni koncert w wykonaniu wybitnego pianisty Stefana Łabanowskiego, w piątek, 29 czerwca, o godz. 16.00. Ekspozycja czynna będzie do 16 września 2018 r. 

POLONIA - słowo symbol, znak naszej odrębności, tożsamości.

Dzieła i artystów, którzy byli ich autorami nie należy postrzegać li tylko w kategorii arcydzieł, czy też definiowania piękna, lub dyskursu charakterystycznego dla sztuki ostatnich dwustu lat tradycja – nowoczesność – awangarda. Wszystkie pokazują emocje, są obrazem postawy artysty, który marzył jak Adam Mickiewicz o Ojczyźnie mojej, Jan Lechoń pytał …czy Polskę obudzę a dzisiaj każdy z Nas uczestniczy w budowie OJCZYZNY!

Prezentując dzieła znane i nieznane autorstwa m.in. Jean Jacques Barre, Jana Matejki, Tadeusza Styki, Jacka Malczewskiego, Rafała Malczewskiego, Wlastimila Hoffmana, Władysława Skoczylasa, Jana Raszki, Franciszka Streita, Leonarda Winterowskiego, Jerzego Dudy-Gracza, Józefa Panfila czy Andrzeja Boja-Wojtowicza i wielu innych mówimy nie o historii ale o tożsamości Nas, Polaków.

100-lecie niepodległości, odzyskania tożsamości, której znakiem jest Państwo to okazja aby pokazać POLONIĘ jako symbol tradycji ale i znak nowoczesności. Sztuka, ten symbol dumy narodowej w ciągu ostatnich 300.lat przedstawiała go w bardzo różnoraki sposób. Czas 1795-1918 to alegoria, symbol przedstawiająca albo dostojną kobietę, w koronie na głowie w antycznym rzymskim stroju nawiązującym do wizerunku Junony, żony Jowisza prezentująca orła – herb Polski albo krajobraz. Obraz krajobrazu do 1918 to odpowiedź na cenzurę Austrii, Prus, Rosji - zaborców, którzy w 1795 roku ostatecznie unicestwili Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Krajobraz to do dzisiaj nawiązanie do tradycji Raju, Arkadii stąd pokazujemy jako obraz Polonii dzieła Streita, Malczewskich czy Panfila.

Dzieła Styki, Malczewskiego czy Duda-Gracza wskazują na potrzebę powiązania obrazu z muzyką i tekstem literackim bo te trzy nurty sztuki tworzą przestrzeń znaczenia, którą ilustrujemy tytułową Polonię. Tu wskazujemy także na znaczenie tego co rodzime, jak i tego co obce. Stąd Chopin,Wagner, Paderewski, Elgar.

Polonia to również dzięki Mickiewiczowi, Krasińskiemu - Wieszczom Narodowym, sfera sacrum. Wątek ten językiem obrazu przedstawił Matejko, a jego uczniowie tak jak Winterowski dzięki mecenatowi artystycznemu wykreowali Sztukę Ducha, której refleksem dzisiaj stała się sztuka Jerzego Dudy-Gracza.
Wystawa, którą prezentujemy niechaj służy dzisiaj budowie POLONII, przyszłości z pamięcią o Jej przeszłości
– informują organizatorzy wydarzenia.   

Muzeum Karkonoskie serdecznie zaprasza także na poświącone wystawie spotkanie z cyklu “Niedziela w Muzeum” (1 lipca 2018 r. godz. 11.00), które poprowadzi Andrzej Holeczko–Kiehl, historyk sztuki. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Związany zawodowo z Muzeum Śląskim w Katowicach od 1992 roku, gdzie pełni funkcję starszego kustosza Działu Sztuki, obok kolekcji rzeźby, zajmuje się także problematyką sztuki na Śląsku (m.in. architekturą kościołów ewangelicko-augsburskich), sztuką polską (m.in. Gotyk, XIX-XX wiek – problemy relacji artystycznych z Monachium, Paryżem, Wiedniem). Kurator i współautor wielu wystaw monograficznych: m.in. Kazimierz Sichulski - Heinz Tobolla, Laurentius Ulrich English, Brandt – Malczewski – Siemiradzki. Polscy monachijczycy, Stanisław Popławski. Członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki – Oddział Górnośląski w Katowicach.

Jan Matejko - Polonia II - 1861 -  Foto Radosław Kazimierczak.jpg
Jan Styka - Polonia - 1889 -  Foto Wojciech Miatkowski.jpg
Wlastimil Hofman - Polonia triumphans - 1929-  Foto Wojciech Miatkowski.jpg
Wacław Szymanowski - Pochód na Wawel – Grupa Humanistów - Foto Wojciech Miatkowski.jpg
Niedziela w muzeum - Polonia.png