To jest archiwalna wersja serwisu nj24.pl Tygodnika Nowiny Jeleniogórskie. Zapraszamy do nowej odsłony: NJ24.PL.

Lato z Nowinami

Lato z Nowinami

Trwa wakacyjny konkurs redakcji NJ i Fundacji Nowin Jeleniogórskich pod hasłem „Lato z Nowinami”. Zapraszamy do wspólnej zabawy! Do wygrania atrakcyjne nagrody!

Konkurs ma dwie kategorie tematyczne, a uczestniczyć w nim mogą wszyscy zainteresowani, bez względu na wiek. Wszyscy, którzy poczują w sobie wenę literacką, mogą wziąć udział w konkursie na oryginalne, krótkie hasło promujące Nowiny Jeleniogórskie. Na tych, którzy wolą wyrażać siebie w obrazkach, przygotowaliśmy konkurs plastyczny. Aby powalczyć w nim o nagrody, trzeba dostarczyć nam własnoręcznie wykonaną pracę plastyczną, której tematem jest „Wakacyjna przygoda”. Technika wykonania pracy dowolna, format nie mniejszy niż A5. Na laureatów, których wyłoni redakcyjne jury, czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Nagrodą główną w kategorii literackiej jest plecak wypełniony wartościowymi książkami regionalnymi. Nagrodą główną w kategorii plastycznej jest rodzinna gra planszowa wzbogacona także zestawem cennych książek.

Uwaga! Warunkiem udziału w naszym konkursie jest załączenie do konkursowego hasła bądź pracy plastycznej wypełnionego kuponu zgłoszeniowego, opublikowanego w aktualnym wydaniu tygodnika Nowiny Jeleniogórskie. Kupon musi być oryginalny, wycięty z egzemplarza NJ! Konkurs trwa tylko do 23 lipca 2019 r. W tym czasie trzeba dostarczyć do redakcji NJ konkursowe prace wraz z kuponami. Można zrobić to osobiście bądź wysłać przesyłkę na adres: Nowiny Jeleniogórskie, ul. M. Skłodowskiej-Curie 13,58-500 Jelenia Góra, z dopiskiem na kopercie „Lato z Nowinami”. Liczy się data dostarczenia przesyłki do redakcji.

Na dodatkowe nagrody liczyć mogą ci, którzy zdecydują się połączyć udział w konkursie z uczestnictwem w XXII Lwóweckim Lecie Agatowym, odbywającym się pod patronatem Nowin Jeleniogórskich. Autorzy, którzy dostarczą swoje konkursowe prace wraz z kuponami do saloniku prasowego NJ, działającego w czasie imprezy w Lwówku Śląskim, na miejscu otrzymają dodatkowe upominki - niespodzianki! W saloniku prasowym, od ręki wstępnie, jeszcze przed posiedzeniem jury, ocenimy, czy konkursowa praca zasługuje na docenienie i na miejscu wręczać będziemy upominki wszystkim, których zaangażowanie uznamy za warte uhonorowania. Na szczególne względy liczyć mogą autorzy prac uwzględniających tematyczne wątki związane z Lwóweckim Latem Agatowym.

Salonik prasowy NJ urządzony zostanie w zabytkowych wnętrzach lwóweckiego ratusza. Przejrzeć będzie można archiwalne roczniki Nowin Jeleniogórskich (związane z historią Lwóweckiego Lata Agatowego) oraz otrzymać aktualne wydania Kompasu Górskiego – niezwykłego przewodnika, przygotowanego na trwający właśnie sezon turystyczny. Warto nas odwiedzić i przy okazji dostarczyć osobiście konkursowe prace. Gorąco zapraszamy do wspólnej zabawy!

Lato z Nowinami
Regulamin konkursu

Par. 1
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu są Nowiny Jeleniogórskie Sp z o.o., Jelenia Góra, ul. Marii Skłodowskiej Curie 13, 58-500 Jelenia Góra, a współorganizatorem Fundacja Nowin Jeleniogórskich. 
2. Celem konkursu jest rozwój talentów literackich i plastycznych.
3. Konkurs jest przeprowadzony na łamach tygodnika Nowiny Jeleniogórskie w dniach 09.07-23.07.2019 r.

Par.2
Warunki uczestnictwa

1. Konkurs adresowany jest do wszystkich, bez ograniczeń wiekowych i przeprowadzony będzie w dwóch kategoriach tematycznych.

- Kategoria I – skierowana jest do osób lubiących bawić się słowem. Zadanie polega na ułożeniu oryginalnego, krótkiego hasła promującego Nowiny Jeleniogórskie. 

- Kategoria II - skierowana jest do osób, które wolą realizować się plastycznie. W tej kategorii zadanie polega na wykonaniu samodzielnej pracy, dowolną techniką plastyczną, w formacie nie mniejszym niż A5, której tematem jest „Wakacyjna przygoda”.

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest załączenie do konkursowego hasła lub pracy plastycznej oryginalnego, wypełnionego kuponu konkursowego. Kupon będzie zamieszczony w trzech kolejnych wydaniach Nowin Jeleniogórskich (9, 16, i 23 lipca). 
3. Przekazane w kuponach informacje (dane osobowe) służyć będą wyłącznie do przeprowadzenia konkursu. 
4. Wypełnienie i podpisanie kuponu konkursowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację imienia i nazwiska autora dla celów konkursowych.
5. Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem regulaminu konkursu, co oznacza również zgodę na nieodpłatną publikację prac.
6. Konkursowe prace nie mogą naruszać praw autorskich innych osób.
7. Każdy z uczestników może przesłać dowolną ilość prac. 
8. Ostateczny termin składania prac mija 23 lipca o godz. 16.00. Prace można dostarczyć osobiście do redakcji (w godz. 8.00 – 16.00) lub przesłać na adres: Nowiny Jeleniogórskie, ul. M. Skłodowskiej Curie 13, 58-500 Jelenia Góra. Uwaga! O przyjęciu zgłoszenia decyduje czas dostarczenia prac do redakcji, a nie data stempla pocztowego. 

Par. 3
Wyniki konkursu oraz nagrody

1. Prace zostaną ocenione przez trzyosobowe jury powołane przez organizatora.
2. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe. 
3. Listę laureatów konkursu oraz nagrodzone prace będą opublikowane na łamach Nowin Jeleniogórskich w dniu 30 lipca 2019 r. oraz na portalu internetowym nj24.pl. 
4. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie redakcji NJ oraz na nj24.pl.