To jest archiwalna wersja serwisu nj24.pl Tygodnika Nowiny Jeleniogórskie. Zapraszamy do nowej odsłony: NJ24.PL.

W Muzeum Karkonoskim przygotowują ciekawe wystawy

W Muzeum Karkonoskim przygotowują ciekawe wystawy

Jeleniogórzanie i turyści wkrótce będą mogli obejrzeć w Muzeum Karkonoskim bardzo interesujące wystawy. Dwa projekty muzealników dostały dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i można przystąpić do pracy nad ekspozycjami -  "W cieniu Gór Olbrzymich. Średniowiecze" oraz "Dawno, niedawno, dzisiaj. Wieś w malarstwie Wiolety Rzążewskiej. Dzieła dolnośląskich twórców ludowych".

 Wystawa "W cieniu Gór Olbrzymich. Średniowiecze".

Będzie to pierwsza ekspozycja z zaplanowanego w Muzeum Karkonoskim na najbliższe lata cyklu wystaw, których celem jest prezentacja aktualnego stanu wiedzy o przeszłości regionu Sudetów Zachodnich, będącego w centrum zainteresowań badawczych oraz kolekcjonerskich  Muzeum.

Chronologia wystawy zawiera się w szerokich ramach okresu średniowiecza, począwszy od pojawienia się na omawianym terenie osadnictwa słowiańskiego z okresu plemiennego w VIII/IX wieku naszej ery, kończąc na przełomie XV i XVI wieku. Za symboliczną datę graniczną końca średniowiecza na terenie Sudetów Zachodnich i całego Dolnego Śląska, przyjęliśmy rok 1517 i związane z nim wystąpienie Marcina Lutra, zwiastujące początek Reformacji.

Zadaniem wystawy jest prezentacja wyjątkowo zróżnicowanej i bogatej kultury materialnej i duchowej, która wykształciła się u podnóża Karkonoszy i Gór Izerskich w średniowieczu. Jej źródłem były w równym stopniu wpływy polskie, czeskie i niemieckie. Zaś za cechę dominującą należy uznać nacisk, jaki położono na wykorzystanie zasobów naturalnych pobliskich gór. Stąd tak wielkie znaczenie dla rozwoju średniowiecznej Jeleniej Góry i całego regionu miało górnictwo kruszcowe, hutnictwo szkła oraz poszukiwania kamieni szlachetnych.

Wystawa "Dawno, niedawno, dzisiaj. Wieś w malarstwie Wiolety Rzążewskiej. Dzieła dolnośląskich twórców ludowych".

Ekspozycja związana z 75 rocznicą przybycia powojennych osiedleńców na Dolny Śląsk, poświęcona specyfice tożsamości kultur lokalnych i trwałości kanonu tradycji w okresie minionych ponad siedmiu dekad. Zasadniczą jej częścią są wielkoformatowe obrazy olejne malarki Wiolety Rzążewskiej, przedstawiające realia bytowania wiejskich wspólnot, inspirowane dawnymi fotografiami z rodzinnych zbiorów artystki. Są wśród nich przedstawienia świąt i codzienności, zawierające uniwersalny przekaz tożsamy z rzeczywistością Dolnego Śląska.

Dopełnieniem wystawy będą materiały audiowizualne i dzieła dolnośląskich artystów wiejskich odnoszące się do fenomenu trwania tradycji przeniesionych po 1945 roku przez członków migrujących wówczas społeczności. Tematycznie inicjatywa stanowi nawiązanie do zaleceń zawartych w Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, ratyfikowanej przez Rząd RP w 2011 roku.

Ekspozycja realizowana jest przez Muzeum Karkonoskie z udziałem środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Samorządu Województwa Dolnośląskiego przy współpracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Szczegóły i terminy obu wystaw będziemy podawali na bieżąco.