To jest archiwalna wersja serwisu nj24.pl Tygodnika Nowiny Jeleniogórskie. Zapraszamy do nowej odsłony: NJ24.PL.

Nowiny dla całej rodziny

W ubiegłym roku jedną z głównych nagród w konkursie „Mój piękny ogród” otrzymała Marysia Nowak za tę właśnie pracę

Trwają konkursy z nagrodami dla naszych najmłodszych Czytelników, zorganizowane z okazji tegorocznego Dnia Dziecka. Aby wziąć w nich udział trzeba zaopatrzyć się w wydanie tygodnika „Nowiny Jeleniogórskie” z 31 maja lub z 7 czerwca 2016 r. Zgłoszenia udziału w konkursie tylko do 10 czerwca!

Czytelnicy „Nowin Jeleniogórskich” lubią konkursy z nagrodami, wymagające nieco zaangażowania. Nic dziwnego, bo trofea zdobyte w przyjemnej „walce”, okupionej choćby odrobiną wysiłku, zyskują wiele na wartości. W ubiegłym roku z okazji Dnia Dziecka zorganizowaliśmy więc konkurs plastyczny dla najmłodszych, zatytułowany „Mój piękny ogród”, który okazał się pięknym dopełnieniem specjalnych stron tematycznych NJ, czyli „Nowin Ogrodowych”, dedykowanych pasjonatom ogrodnictwa.

Tym razem stawiamy na pobudzanie talentów innych niż plastyczne. Nie rezygnujemy przy tym z zabaw rozbudzających wyobraźnię i kreatywność. Przygotowaliśmy więc dwie konkursowe łamigłówki dla dzieci, bez ograniczeń wiekowych. Jedną z nich jest „Krzyżówka dla Bystrzaka”, która nie powinna sprawić większych trudności naszym najmłodszym Czytelnikom, szczególnie miłośnikom bajek. Rozwiązaniem zadania jest hasło, które powstanie z pól oznaczonych w diagramie. Aby powalczyć o nagrody, trzeba właśnie to hasło wpisać na kupon wydrukowany w „Nowinach Jeleniogórskich”. Wypełniony kupon dostarczyć trzeba do naszej redakcji.

W drugim konkursie, zatytułowanym „Nowiny dla całej rodziny”, stawiamy na talenty literackie miłośników naszego pisma. Zasady konkursu są bardzo proste, ale ta zabawa wymagać będzie już nieco więcej zaangażowania. Chodzi w niej o ułożenie dowolnej rymowanki o „Nowinach Jeleniogórskich”. Spojrzenie na NJ – dowolne. Tym, którzy szukają inspiracji, podpowiadamy, że „Nowiny Jeleniogórskie” to nie tylko drukowany tygodnik, ale i portal internetowy www.nj24.pl. Są tylko dwa podstawowe warunki dotyczące formy tekstu: każda rymowanka musi mieć tytuł i składać się co najmniej z czterech wersów. Rymowankę należy napisać bądź wydrukować na kartce papieru. Do kartki z tekstem dołączyć należy wypełniony kupon konkursowy (wydrukowany w „NJ”), z wpisanym nań tytułem rymowanki. Można oczywiście poszaleć, napisać więcej niż jedną rymowankę i tym samym zwiększyć swoje szanse na nagrody. Do każdej rymowanki dołączyć trzeba jednak osobny, oryginalny kupon.

Uwaga! Liczą się tylko oryginalne kupony wycięte z „Nowin Jeleniogórskich”, wypełnione i podpisane przez zgłaszających! Nie trzeba brać udziału w dwóch konkursach jednocześnie. Za pomocą kuponu można zgłosić tylko rozwiązanie krzyżówki bądź tylko rymowankę. Na jednym kuponie można też wpisać rozwiązanie krzyżówki oraz tytuł jednej rymowanki i w ten sposób powalczyć o nagrody w dwóch konkursach. Jeśli ktoś zechce natomiast zgłosić do konkursu więcej niż jedną rymowankę, do każdej z nich musi dołączyć osobny kupon konkursowy.

Na konkursowe rozwiązania czekamy do 10 czerwca, do godz 16.00. Oznacza to, że do tego czasu rozwiązania krzyżówki i rymowanki wraz kuponami zgłoszeniowymi muszą fizycznie dotrzeć do redakcji. Można je dostarczać do naszego biura osobiście, albo przesłać pocztą na adres: Nowiny Jeleniogórskie, ul. M. Skłodowskiej-Curie 13, 58-500 Jelenia Góra. Wyniki konkursów i listę laureatów nagród opublikujemy w wydaniu Nowin Jeleniogórskich z 14 czerwca 2016 r.

Na laureatów konkursów czekają zestawy nagród, wśród których są książki dla dzieci i młodzieży wydawnictw: Nasza Księgarnia, Krytyka Polityczna, Dwie Siostry, SQN oraz jeleniogórskiego wydawnictwa Ad-Rem, a także wejściówki do Term Cieplickich, kina Helios i zaproszenia do Pizzy Hut. Jest więc o co walczyć.

Gorąco zapraszamy do wspólnej zabawy! Nagrody czekają!

 

Regulamin konkursów
Warunki ogólne
1. Konkursy „Krzyżówka dla bystrzaka” oraz „Nowiny dla całej rodziny” zostaną przeprowadzone na łamach tygodnika „Nowiny Jeleniogórskie”
i w serwisie internetowym www.nj24.pl w terminie 31 maja 2016 r. – 14 czerwca 2016 r.
2. Ogłoszenie wyników Konkursów nastąpi 14 czerwca 2016r. poprzez informację w tygodniku „Nowiny Jeleniogórskie” oraz komunikat na portalu.
3. Organizatorem konkursów jest właściciel tygodnika „Nowiny Jeleniogórskie” i portalu www.nj24.pl.
4. Za obsługę Konkursów w zakresie nadzorowania przebiegu konkursu, przyjmowania zgłoszeń, weryfikację przesłanych kuponów, zaprezentowanie zwycięzców, przekazanie nagród odpowiada redakcja.
5. W Konkursach zgłaszane i oceniane są prace – rozwiązanie krzyżówki i napisanie rymowanki. Spośród nadesłanych prac, nagrodzonych zostanie co najmniej pięć, w każdym z konkursów. Wyboru dokona jury konkursowe w skład którego wejdzie trzech członków redakcji.
6. Szczegółowe zasady udziału w Konkursach oraz lista nagród i wyniki konkursu opublikowane zostaną w tygodniku „Nowiny Jeleniogórskie” oraz na portalu internetowym www.nj24.pl.

Udział w konkursie
1. Uczestnikami mogą być całe rodziny, głównie najmłodsi Czytelnicy bez ograniczeń wiekowych. Zgłaszającym jest osoba pełnoletnia, uczestnikiem konkursu dziecko.
2. Uczestnikami Konkursów nie mogą być pracownicy redakcji z członkami rodziny.
3. W konkursie „Nowiny dla całej rodziny” nadesłane propozycje muszą być związane z tematem konkursu. Propozycje niezgodne z tematem konkursu nie będą uwzględniane w konkursie.
4. Każdy Uczestnik może przesłać dowolną liczbę prac konkursowych. Każda praca musi być załączona z oryginalnym kuponem wyciętym z konkursowego tygodnika „Nowiny Jeleniogórskie”, ukazującym się w czasie od 31 maja do 7 czerwca 2016r.
5. Zgłaszający pracę w konkursie „Nowiny dla całej rodziny” oświadcza, że jest to oryginalna praca literacka, która nie narusza praw osób trzecich poprzez publikację.
6. Zgłaszający rymowankę ponosi odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich odnośnie praw autorskich przekazanych tekstów.
7. Prace konkursowe „Nowiny dla całej rodziny” powinny być zgłaszane wyłącznie osobiście lub listownie, ze względu na konieczność dostarczenia oryginalnego kuponu. Zgłoszenia rozwiązań w innej formie będą nieważne.
8. Zgłaszający udziela redakcji bezterminowego prawa do publikowania przekazanych rymowanek oraz wyników kobnkursów.

Wyłonienie zwycięzcy i nagrody
1. W każdym z konkursów nagrodzonych zostanie co najmniej pięć zgłoszonych prac
2. O wynikach Konkursu oraz ostatecznym sposobie wyłonienia zwycięzców Redakcja poinformuje szczegółowo na łamach tygodnika „Nowiny Jeleniogórskie” 14 czerwca 2016 r. oraz na portalu internetowym www.nj24.pl. 
3. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe.

Odwołania, zgłaszanie uwag i nadużyć
1. Zgłaszanie wszelkich nadużyć związanych z przebiegiem konkursu lub naruszenia któregokolwiek z punktów niniejszego Regulaminu możliwe jest wyłącznie poprzez osobiste zgłoszenie w siedzibie redakcji tygodnika „Nowiny Jeleniogórskie” w Jeleniej Górze, przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 13.

Zastrzeżenia
1. Redakcja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki użytkowania nagród.
2. Wszelkie nadesłane prace zawierające obraźliwe, wulgarne i naruszające dobre imię osób trzecich, treści będą wyłączone z konkursu.