To jest archiwalna wersja serwisu nj24.pl Tygodnika Nowiny Jeleniogórskie. Zapraszamy do nowej odsłony: NJ24.PL.

Dla kogo Wytrych 2018? Trwa głosowanie publiczności!

Dla kogo Wytrych 2018? Trwa głosowanie publiczności!

Trwa plebiscyt na najpopularniejszego artystę regionu jeleniogórskiego. Laureata nagrody publiczności i pozostałych, dorocznych Nagród Kulturalnych Nowin Jeleniogórskich poznamy podczas Gali Srebrnych Kluczyków, która odbędzie się 6 października 2018 roku w Zdrojowym Teatrze Animacji w Jeleniej Górze. Ceremonię wręczenia nagród uświetni koncertem formacja gitarowych wirtuozów - Mikulscy Quartet Będ!

O tym, kto otrzyma Srebrne Kluczyki, zdecyduje Kapituła nagrody. Złoty Kluczyk tradycyjnie już przyzna Fundacja Nowin Jeleniogórskich. Szczególną nagrodę, czyli Wytrych do Serc Publiczności, przyznają Państwo, Czytelnicy Nowin Jeleniogórskich, glosując w plebiscycie na najpopularniejszego artystę naszego regionu.

Kapituła przyznaje Nagrody Srebrnych Kluczyków za dokonania sezonu artystycznego 2017/2018 w następujących kategoriach: najlepszy spektakl teatralny scen jeleniogórskich (pod uwagę bierzemy wszystkie premiery od września 2017 do końca sierpnia 2018 roku), najlepsza kreacja aktorska, sztuki wizualne, muzyka, literatura, zjawisko kulturotwórcze oraz wydarzenie sezonu. Specjalną Nagrodę - Złoty Kluczyk 2018 przyzna Fundacja Nowin Jeleniogórskich za wydarzenie, inicjatywę, działalność wkraczającą poza ramy jednego sezonu artystycznego i zasługujące na wyróżnienie szczególne.

Czytelnicy „Nowin Jeleniogórskich” przyznają własną nagrodę - Wytrych do Serc Publiczności! 17 września 2018 minął termin zgłaszania kandydatur do tego szczególnego wyróżnienia. Do nagrody zgłaszać można było artystów z całego regionu i wszystkich dziedzin sztuki. Zgłoszenia, dokonywane za pomocą publikowanych w NJ kuponów, były jednocześnie głosami oddanymi na wskazanego artystę.

Na wszystkich zgłoszonych kandydatów głosować można na oryginalnych kuponach, które zamieszczamy w „Nowinach Jeleniogórskich”, oraz SMS-ami. Każdy głos oddany za pomocą kuponu wyciętego z egzemplarza "Nowin Jeleniogórskich" oznacza 2 punkty, a głos oddany SMS-em to 1 punkt. Aby zagłosować za pomocą kuponu, wystarczy kupon ów wciąć z egzemplarza NJ i dostarczyć go do redakcji NJ osobiście, bądź przesłać pocztą. Uwaga! O przyjęciu głosów decyduje data wpływu przesyłki z kuponami do siedziby redakcji Nowin Jeleniogórskich (ul. M. Skłodowskiej-Curie 13, 58-500 Jelenia Góra).
Aby zagłosować elektronicznie, należy wysłać SMS na numer 72051. W treści wpisać: wytrych. oraz numer przypisany kandydatowi. Uwaga! Między słowem „wytrych” i numerem kandydata wpisać należy kropkę. Przykładowy SMS to wytrych.44 Koszt wysłania jednego sms-a to 2,46 zł (z VAT).

Głosowanie plebiscytowe podzielone jest na dwa etapy. W pierwszym, trwającym do 1 października 2018 do godz. 10.00, można oddawać głosy na wszystkich zgłoszonych artystów. W ten sposób wyłoniona zostanie piątka finalistów. W drugim etapie plebiscytu, trwającym od 1 października 2018 od godz. 12.00 do godz. 12.00 5 października 2018, będzie można głosować już tylko na kandydatów z piątki finalistów, którzy zdobędą najwięcej głosów w pierwszym etapie i w ten sposób nominowani zostaną do nagrody. Wytrych 2018 przyznany zostanie artyście, który zbierze najwięcej punktów w obu etapach głosowania publiczności.

Uwaga! Czytelnicy „Nowin Jeleniogórskich” mają też możliwość zgłoszenia kandydatur do Srebrnych Kluczyków i Złotego Kluczyka 2018. Jeśli widzicie Państwo kogoś, kto zasługuje na to wyróżnienie, prosimy nas o tym powiadomić! Podpisane zgłoszenie, zawierające imię i nazwisko kandydata, wraz z uzasadnieniem, można wysyłać pocztą elektroniczną bądź pocztą tradycyjną na podane wyżej adresy Fundacji Nowin Jeleniogórskich. Kandydatury zgłaszać mogą osoby prywatne, instytucje publiczne i organizacje pozarządowe. Wszystkie prawidłowo zgłoszone kandydatury zostaną przedstawione Kapitule Srebrnych Kluczyków, która decydować będzie o przyznaniu nagród. Zapraszamy do współdecydowania o tym, kto otrzyma tegoroczne nagrody kulturalne NJ.
Zgłoszenie należy uzasadnić, podpisać imieniem i nazwiskiem, a następnie przesłać na adres mailowy: fundacja@fundacjanj.org, lub pocztą tradycyjną na adres: Fundacja Nowin Jeleniogórskich, ul. M. Skłodowskiej-Curie 13, 58-500 Jelenia Góra. Na zgłoszenia czekamy do 20 września, do godz. 14.00. Uwaga! O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu przesyłki do siedziby Fundacji.

Oto lista kandydatów do WYTRYCHA 2018:
Paweł Trybalski – plastyk – SMS na numer 72051 o treści: wytrych.1
Krzysztof Rogacewicz – aktor – SMS na numer 72051 o treści: wytrych.2
Mirosław Kulla – plastyk - SMS na numer 72051 o treści: wytrych.3
Andrzej Boj Wojtowicz – plastyk - SMS na numer 72051 o treści: wytrych.4
Zbigniew Frączkiewicz – rzeźbiarz - SMS na numer 72051 o treści: wytrych.5
Jacek Szreniawa – muzyk, kompozytor - SMS na numer 72051 o treści: wytrych.6
Jacek Grondowy – aktor - SMS na numer 72051 o treści: wytrych.7
Elżbieta Kosecka – aktorka - SMS na numer 72051 o treści: wytrych.8
Jakub Mieszała – aktor - SMS na numer 72051 o treści: wytrych.9
Marek Mikulski – muzyk - SMS na numer 72051 o treści: wytrych.10
Ryszard Zając – rzeźbiarz – SMS na numer 72051 o treści: wytrych.11
Diana Jonkisz – aktorka – SMS na numer 72051 o treści: wytrych.12
Jacek Paruszyński – aktor - SMS na numer 72051 o treści: wytrych.13
Ryszard Tyszkiewicz - plastyk - SMS na numer 72051 o treści: wytrych.14

Trzy osoby, które oddadzą największa ilość głosów w plebiscycie, otrzymają podwójne zaproszenia na tegoroczną Galę Srebrnych Kluczyków w Zdrojowym Teatrze Animacji. Osoby głosujące sms-ami identyfikować będziemy za pomocą numerów telefonów wykorzystanych do głosowania.

Więcej na ten temat w aktualnych „Nowinach Jeleniogórskich” z 18 września 2018 r. 

Uwaga! Oddanie głosu poprzez wypełnienie kuponu i dostarczenie go do siedziby organizatora lub wysłanie wiadomości SMS oznacza przyjęcie regulaminu głosowania oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji plebiscytu.    

Gala Srebrnych Kluczyków 2018.jpg