To jest archiwalna wersja serwisu nj24.pl Tygodnika Nowiny Jeleniogórskie. Zapraszamy do nowej odsłony: NJ24.PL.

Czas na rozmowy o kulturze

Czas na rozmowy o kulturze

Zarówno kreatorzy życia kulturalnego, jak i wszyscy ci, którzy kulturę konsumują od dawna, formułowali potrzebę szerszej rozmowy chociażby na temat polityki kulturalnej prowadzonej w regionie. Nadarza się bardzo dobra okazja, aby na ten i inne tematy związane z kulturą porozmawiać. W drugiej połowie sierpnia, w Teatrze im. C. K. Norwida w Jeleniej Górze, odbędzie się „Regionalny Kongres Kultury”.

Jak niski jest kapitał kulturowy? Czy mamy do czynienia z kryzysem uczestnictwa w kulturze? Jakie są związki kultury z ekonomią? Czy gotowość do płacenia za dobro kulturowe można uznać za wskaźnik wartości tego dobra? Jaki jest dziś status artysty i pracownika kultury? Na czym polega dobra polityka kulturalna? Ile kosztuje udział w życiu kulturalnym? Ile kosztuje kreowanie życia kulturalnego? Czy model dystrybucji środków na kulturę nie jest przypadkiem archaiczny, skoro niemal całkowicie pomija ruchy oddolne i tym samym przeczy idei demokratyzacji kultury i społeczeństwa obywatelskiego? Jak widać, pytań związanych z obszarem kultury jest bardzo dużo. Do udziału w Kongresie zostali zaproszeni artyści, dziennikarze, kreatorzy życia kulturalnego w regionie, reprezentujący organizacje pozarządowe i publiczne instytucje kultury.

Jak informują organizatorzy, pierwszego dnia Kongresu będzie można wysłuchać wykładów i wziąć udział w panelach dyskusyjnych. I tak, publicysta ekonomiczny Rafał Woś opowie o związkach ekonomii z kulturą. O statusie artysty i pracownika kultury, o faktach i mitach z nimi związanych, opowie Hanna Wróblewska, dyrektorka Galerii Narodowej „Zachęta”, historyczka sztuki i wybitna kuratorka wystaw, a także aktywna uczestniczka m.in. Obywatelskiego Forum Sztuki Współczesnej i Obywateli Kultury. Artur Celiński, zastępca redaktora naczelnego Res Publiki Nowej, ekspert w dziedzinie polityki kulturalnej i znaczenia kultury dla rozwoju miast, będzie mówił o regionalnej polityce kulturalnej, z uwzględnieniem wątku odpowiedzialności władzy za kulturę. Z kolei potencjał kulturowy regionu jeleniogórskiego przedstawi Joanna Mielech – historyczka sztuki, wieloletnia kuratorka BWA w Jeleniej Górze, obecnie kustosz Muzeum Przyrodniczego. Dobrą okazją do rozmowy będą także panele dyskusyjne dotyczące takich zagadnień jak: polityka kulturalna, uczestnictwo w kulturze i dostęp do kultury oraz edukacja kulturalna.
Drugi dzień Kongresu należy do teatru. Tak się składa, że 23 sierpnia przypada 70. rocznica wystawienia w Jeleniej Górze pierwszego spektaklu teatralnego w języku polskim na Dolnym Śląsku, którym była „Zemsta” Aleksandra Fredry. Tego dnia wygłoszone zostaną dwa wykłady badaczy specjalizujących się w zarządzaniu kulturą. Pierwszy wykład wygłosi dr Alicja Kędziora (Uniwersytet Jagielloński). Dotyczyć on będzie form upamiętniania w kulturze oraz sposobów zarządzania tymiż na przykładzie m.in. postaci Cypriana Kamila Norwida. Wystąpienie autorstwa prof. Emila Orzechowskiego (Uniwersytet Jagielloński) poświęcone zostanie kulturotwórczej roli prowincji na przykładzie początków kariery aktorskiej Heleny Modrzejewskiej. Ponadto, w ciągu dwóch dni kongresowych zaplanowano zwiedzanie wystaw w Muzeum Karkonoskim oraz pokaz najlepszego spektaklu minionego sezonu, czyli „Karskiego historii nieprawdziwej” Szymona Bogacza, w reż. J. Mark.
Udział w Kongresie jest bezpłatny i, jak informują organizatorzy, każdy może wyrazić swoje zdanie na tematy związane z obszarem kultury. Komitet Organizacyjny Regionalnego Kongresu Kultury tworzą: Zofia Czernow (posłanka na Sejm RP), Janina Hobgarska (dyrektorka BWA w Jeleniej Górze) oraz Piotr Jędrzejas (dyrektor Teatru im. C. K. Norwida w Jeleniej Górze). Zainteresowanie udziałem w Kongresie można kierować do poniższych instytucji:
BWA – Tel. 7526669, e-mail: galeria-bwa@karkonosze.com
Teatr – Tel. 756428112, e-mail: sekretariat@teatrnorwida.pl

 

22 VIII 2015 – sobota
godz. 10.00 – Uroczyste otwarcie Kongresu
godz. 10.15 – Wystąpienia oficjalnych gości
godz. 10.30 – Wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
godz. 11.00 – „Związki ekonomii z kulturą” - Rafał Woś (Warszawa)
godz..11.40 – „Status artysty i pracownika kultury. Fakty i mity”- Hanna Wróblewska (Warszawa)
godz. 12.20 – Dyskusja
godz. 12.50 – Przerwa
godz. 13.10 – „Polityka kulturalna miast/regionów” - Artur Celiński (Warszawa)
godz. 13.50 – „Potencjał kulturowy regionu jeleniogórskiego” - Joanna Mielech (Jelenia Góra)
godz. 14.30 – Dyskusja
godz. 15.00 – Przerwa
godz. 16.00 – 18.00: Praca w grupach dyskusyjnych:
- polityka kulturalna
- uczestnictwo w kulturze/dostęp do kultury
- edukacja kulturalna
godz. 18.15 – 19.00 – Zwiedzanie wystaw stałych i czasowych w Muzeum Karkonoskim, ul. J. Matejki 28

 

23 VIII 2015 – niedziela
godz: 13.00 - "Zarządzanie pamięcią o artyście" – wykład dr Alicji Kędziory
godz. 14.00 – Dyskusja
godz. 14.30 – Przerwa
godz. 15.00 – "Modrzejewska - z rekomendacji Norwida" - prof. dr hab. Emil Orzechowski
godz. 16.00 – Dyskusja
godz. 16.30 – Przerwa
godz. 17.00 – 70 lat Teatru w 70 minut
godz. 19.00 – „Karskiego Historia Nieprawdziwa” Szymona Bogacza w reż. Julii Mark 

 

Komentarze (1)

Mam uwagi do tekstu pana Wojciechowskiego w drukowanej wersji Nowin: politykę kulturalną miasta kształtuje Rada Miejska, a nie Urząd Masta. Urząd i jego pracownicy są tylko wykonawcą, zgodnego z obowiązującym prawem, tego co wymyślą lokalni politycy. Dlatego prponuję zachęcać i apelować do radnych Rady Miejskiej aby w tym Kongresie uczestniczyli. Ten rok nie jest rokiem wyborów do samorządu lokalnego więc radnych na tej dyskusji się nie spodziewam! Mam nadzieję, że się mylę.
Jeżeli zdrowie pozwoli ja będę bo jestem mieszkańcem miasta i "konsumentem" oferty kulturalnej.