To jest archiwalna wersja serwisu nj24.pl Tygodnika Nowiny Jeleniogórskie. Zapraszamy do nowej odsłony: NJ24.PL.

Zabytkowe witraże odzyskują blask

Zabytkowe witraże odzyskują blask

Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze realizuje w bieżącym roku projekt pod nazwą: „Konserwacja witraży Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze”. Głównym założeniem projektu jest przywrócenie wartości historycznych i artystycznych 51 witrażom oraz udostępnienie ich zwiedzającym. 3 listopada 2017 r. odnowione witraże zostaną udostępnione zwiedzającym na specjalnej wystawie czasowej. Dwa dni później, 5 listopada, o godz. 11.00 w ramach spotkań z cyklu „Niedziela  w Muzeum” w Galerii na Górze Muzeum Karkonoskiego wykład Anny Gul pt. „Konserwacja witraży i szkieł historycznych”. Wstęp wolny. 

Znajdujące się w Muzeum witraże są bardzo ważną spuścizną dla regionu. W znacznej mierze to obiekty pochodzące z przedwojennych, prywatnych zbiorów kolekcjonerów z obszaru Karkonoszy. Wiele z nich pochodzi z okolicznych kamienic, uratowane od zupełnego zniszczenia w okresie po II wojnie światowej. Inne przekazane przez właścicieli jako zbędna pozostałość po remoncie swoich domostw, czasami również odkupione. Za sprawą wieloletnich działań muzealników pojedyncze obiekty złożyły się na spójny zbiór, obrazujący przemiany sztuki witrażowniczej na terenie Karkonoszy oraz mówiące o wrażliwości estetycznej kolekcjonerów w okresie od XVI do XX wieku.

Dzięki pozyskanej dotacji ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeprowadzona została ich gruntowna konserwacja. To pierwsze tak szeroko zakrojone działanie, obejmujące swoim zakresem zbiory przedwojenne oraz najnowsze. Podjęte prace z pewnością zabezpieczą kolekcję na kolejne kilkadziesiąt lat. Najciekawsze witraże zostaną wkomponowane w dotychczasową stałą ekspozycję szkła artystycznego.

Od 3 listopada 2017 r. zwiedzającym udostępniona zostanie niewielka wystawa czasowa, dokumentująca przebieg konserwacji witraży.

5 listopada 2017 r., o godz. 11.00, podczas spotkania w ramach cyklu „Niedziela w muzeum”, konserwator zabytków Anna Gul w swoim wykładzie, zatytułowanym „Konserwacja witraży i szkieł historycznych”, przedstawi przebieg prac konserwatorskich, na przykładzie grupy witraży ze zbiorów Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze, poddanych konserwacji w specjalistycznej pracowni konserwatorskiej Creo Natalia Oleszczuk we Wrocławiu. Ujęte zostaną zagadnienia zarówno dawnych jak i współczesnych metod konserwacji witraży.
W spotkaniu wezmą udział także zaproszeni goście: Sławomir Oleszczuk (konserwator dzieł sztuki, witrażysta) z wykładem „Uzupełnienia w zabytkowych witrażach” dotyczące skali mikro, czyli pojedynczych szkieł, uzupełnień pojedynczych kwater oraz skali makro, czyli całych dużych zespołów witrażowych) oraz Katarzyna Wójcik-Żukowska z wykładem „Uzupełnienia w zabytkowych witrażach kolekcji Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze” (przedstawienie wszystkich typów zastosowanych uzupełnień podczas ostatniej konserwacji w pracowni Creo Natalia Oleszczuk we Wrocławiu).

Projekt „Konserwacja witraży Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze” został dofinansowany kwotą 35000 zł ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach zadania: Wspieranie działań Muzealnych 2017. Pozostałą część w wysokości 25069,26 zł pokryło z własnych środków Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 60 069,26 zł.