To jest archiwalna wersja serwisu nj24.pl Tygodnika Nowiny Jeleniogórskie. Zapraszamy do nowej odsłony: NJ24.PL.

W niedzielę na wycieczkę

W niedzielę na wycieczkę

Zarząd Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” wraz z redakcją „Nowin Jeleniogórskich” organizują w dniu 20 września wycieczkę nr 32. Wyjazd z Jeleniej Góry o godz. 7.46 pociągiem do stacji Boguszów Gorce. Trasa wycieczki 17 km prowadzi przez północno-zachodni kraniec Masywu Dzikowca, Krzeszowskie Wzgórza do Kotliny Krzeszowskiej.

Od stacji kolejowej drogą jezdną dochodzimy do Starego Lesieńca. Oglądamy tu kościół p.w. św. Barbary wzniesiony w stylu eklektycznym w 1927 roku, w pobliżu na zadrzewionym wzgórzu stoi klasycystyczny pałac z początku XIX wieku, obecnie siedziba archiwum państwowego. Następnie szlakiem żółtym, zboczem Nierody, przez przysiółek Ptasi Śpiew idziemy do wsi Grzędy. Po lewej stronie drogi ze zboczy niewielkiego wzgórza porośniętego trawą i krzakami w kilku miejscach wystają fragmenty zniszczonego kamiennego muru. To resztki średniowiecznego zamku Konradów, od XV w. pozostającego w ruinie. Po obejrzeniu ruin początkowo szlakiem czerwonym, później drogami polnymi idziemy do Kochanowa. Spotykamy tu ciekawy zabytek związany z dawnym wymiarem sprawiedliwości – jedyny zachowany na Dolnym Śląsku stół sędziowski. Tworzy go kamienna płyta z rozmieszczonymi wokół częściowo zachowanymi siedziskami.. Około 200 m dalej w dawnym kamieniołomie znajdują się wejścia do kilku jaskiń powstałych w wyniku procesów krasowych w soczewie dolomitu, najdłuższa ma ponad 700 m długości (jaskinie niedostępne turystycznie). Od kamieniołomu szlakiem zielonym przez Przełęcz Żłób docieramy do Diabelskiej Maczugi - jednej z najładniejszych skałek w Kotlinie Kamiennogórskiej (w kształcie spłaszczonego słupa o wys. 7,5 m.). W końcowej części wycieczki przez Krzeszówek (gotycki kościół św. Wawrzyńca) dochodzimy do Krzeszowa. Po zwiedzeniu zespołu klasztornego cystersów (kościół św. Józefa, bazylika Wniebowzięcia NMP, Mauzoleum Piastów) o godz. 16.43 odjeżdżamy autobusem PKS do Kamiennej Góry, skąd o godz. 17.30 również autobusem do Jeleniej Góry.

Wycieczkę prowadzi Wiktor Gumprecht z Mysłakowic (tel. 500279011). Uczestnicy we własnym zakresie ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków, członkowie PTTK z opłaconą składką objęci są ubezpieczeniem zbiorowym.