To jest archiwalna wersja serwisu nj24.pl Tygodnika Nowiny Jeleniogórskie. Zapraszamy do nowej odsłony: NJ24.PL.

Typowo śląskie?!

Typowo śląskie?!

Wystawę „Typisch schlesisch!?/Typowo śląskie?!” oglądać można do 29 marca 2020 roku w Muzeum Miejskim „Dom Gerharta Hauptmanna” w Jeleniej Górze – Jagniątkowie. Prezentacja poświęcona jest różnorodności kulturowej Śląska, świadomości regionalnej i śląskim tożsamościom. 

Tak informują o niej organizatorzy:
Wystawa przygotowana przez HAUS SCHLESIEN (Dom Śląski) w Königswinter pokazuje z wielu perspektyw, jaki jest Śląsk, jak rozległy i różnorodny jest ten region. Polacy najczęściej dzielą „swój” Śląsk na Górny, bogaty w górnicze tradycje, i Dolny, tzw. „Ziemie Odzyskane”, będące kulturową mieszanką Polaków z Kresów i centralnej Polski, którzy osiedlili się na tych ziemiach po II wojnie światowej. Patrząc bardziej globalnie - historyczny Śląsk jest rozległą i niejednorodną krainą, przez stulecia zmieniała się jego sytuacja polityczna i administracyjna. Nie ma jednego, spójnego Śląska. Dzisiaj znajduje się na terytorium trzech państw: Polski, Niemiec i Czech. Największa jego część znajduje się w Polsce i podzielona jest na cztery województwa: dolnośląskie, lubuskie, opolskie i śląskie. Do Niemiec należy śląska część Łużyc Górnych, a do Republiki Czeskiej cześć dawnego Śląska Austriackiego.

Poeta i publicysta Tadeusz Kijonka powiedział: „Śląsk jest pojęciem historycznym, któremu dzisiaj nadano wiele znaczeń w zależności od tego, kto to słowo wypowiada lub kogo lub czego ono dotyczy. Całkiem odmiennie pojęcie to jest rozumiane przez wrocławianina, katowiczanina, opolanina czy cieszynianina”, a zapewne jeszcze inaczej przez Niemców, którzy musieli te tereny opuścić.

Identyfikacja z regionem zależy od wielu czynników, nie tylko od tego, czy ktoś w danym regionie urodził się czy mieszka. Historia, wiara, charakterystyczne elementy krajobrazu kulturowego, uczucia, wrażenia, wychowanie – to wszystko wpływa na to, kim się czujemy. Choć Śląsk jest tak różny, to jednak istnieje tu silna świadomość regionalna i poczucie przynależności do tego obszaru, mimo iż, a może raczej dlatego, że zawsze była tu mieszanka kultur, zwyczajów i stylów życia. Społeczności osiedlające się na Śląsku na przestrzeni wieków przynosiły swój bagaż doświadczeń, tradycji, sposobu życia. Pewne elementy na tyle mocno zakorzeniły się w regionie, że z czasem zaczęto je uważać za „typowo śląskie”, charakterystyczne dla danego obszaru, ale całościowy obraz Śląska pozostawał i nadal pozostaje niezwykle różnorodny kulturowo i w tym tkwi jego piękno.

„Śląsk jest jak kalejdoskop; w zależności od tego, jak będzie potrząsany, ukaże oczom rozmaite figury” – Karl Weinhold (1823-1901)