To jest archiwalna wersja serwisu nj24.pl Tygodnika Nowiny Jeleniogórskie. Zapraszamy do nowej odsłony: NJ24.PL.

Powrót do normalności

W przyszłym roku szkolnym do dolnośląskich podstawówek trafi 25 mln zł

Dodatkowe lekcje, wycieczki i pomoc psychologa ułatwią dzieciom powrót do szkół po pandemii. Właśnie ruszył nabór wniosków o dofinansowanie, a do podziału pomiędzy projekty realizowane w dolnośląskich szkołach podstawowych jest prawie 25 mln zł.

- Staramy się wspierać wszystkie dziedziny, które w jakikolwiek sposób ucierpiały z powodu pandemii – mówi Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego. – Kupowaliśmy sprzęt medyczny, karetki, płyny do dezynfekcji, doposażaliśmy domy pomocy społecznej, ratowaliśmy dolnośląskie firmy. Teraz przyszedł czas na pomoc uczniom szkół podstawowych, którzy chyba mocno odczuli skutki nauki zdalnej, zwłaszcza w młodszych klasach.

Warsztaty i wycieczki

Na jakie działania można otrzymać dofinansowanie? Katalog jest bogaty, można go podzielić na trzy główne grupy: kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, wsparcie indywidualnej pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz doradztwo i opieka psychologiczno-pedagogiczna. Dzięki temu uczniowie będą mogli uczestniczyć w różnego typu projektach edukacyjnych i zajęciach dodatkowych w szkole i poza nią, rozwijać zainteresowania w kółkach tematycznych, laboratoriach i podczas warsztatów, uzupełniać wiedzę w trakcie zajęć wyrównawczych, a nawet jeździć na wycieczki.

Placówki, które otrzymają dotację, będą ją mogły wykorzystać w przyszłym roku szkolnym. Te pieniądze z pewnością przyczynią się do zmniejszenia negatywnych skutków pandemii koronawirusa, pomogą wrócić do nauki stacjonarnej i odbudować relacje. Szczególną troską otoczone zostaną młodsze dzieci przy przechodzeniu na kolejny etap kształcenia, a także uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych, np. zagrożeni przedwczesnym kończeniem nauki i uczniowie uzdolnieni.

Kto może dostać dotację?

Nabór został ogłoszony 21 czerwca, jednakże wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane od 7 do 23 lipca. Wniosek należy złożyć za pośrednictwem systemu SOWA, który dostępny jest na stronie: www.generator-efs.dolnyslask.pl. O dotację mogą ubiegać się instytucje prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, czyli dolnośląskie samorządy, organizacje i stowarzyszenia, związki wyznaniowe. Nie dotyczy to szkół dla dorosłych.

 

Więcej informacji o naborze wniosków o dofinansowanie można znaleźć na portalach: www.dolnyslask.pl oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

Powrót do normalności
Powrót do normalności