To jest archiwalna wersja serwisu nj24.pl Tygodnika Nowiny Jeleniogórskie. Zapraszamy do nowej odsłony: NJ24.PL.

Odnawiają papierowe zabytki

Fot. Katarzyna Wawrzyniak-Łukaszewicz

W Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze w latach 2018 – 2019 realizowany jest projekt "Konserwacja wzornika szklarskiego oraz starodruków ze zbiorów Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze".
Poddanie konserwacji tak cennych obiektów mogło odbyć się jedynie dzięki wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego poprzez współfinansowanie projektu w ramach programu Wspieranie Działań Muzealnych oraz w ramach środków pozyskanych z budżetu Województwa Dolnośląskiego.

Konserwacji poddanych zostanie dwadzieścia obiektów ze zbiorów Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze. Działania te prowadzone będą w dwóch etapach. W pierwszym etapie w 2018 roku konserwacji zostanie poddanych 10 obiektów, w trakcie drugiego etapu w 2019 roku kolejne 10 obiektów. Prace prowadzone będą w specjalistycznych pracowniach konserwacji papieru przez konserwator Justynę Wdowiak w Pracowni Konserwacji Dzieł Sztuki Renova-Art w Szczecinie oraz konserwator Katarzynę Wawrzyniak – Łukaszewicz w Pracowni Konserwacji Dzieł Sztuki w Gostyniu.
W listopadzie 2018 roku zakończy się pierwszy etap prac konserwatorskich przy ośmiu starodrukach, wzorniku szklarskim oraz dokumencie rękopiśmienniczym.
Starodruki wytypowane do konserwacji posiadają dużą wartość naukową, historyczną jak również artystyczną. Na dużą uwagę zasługują wchodzące w skład wytypowanych ksiąg XVI i XVII - wieczne dzieła, między innymi Biblie w tłumaczeniu Marcina Lutra, dekorowane cennymi rycinami i posiadające odręcznie naniesione adnotacje lub podpisy. Zachowały się również ich oryginalne oprawy skórzane i pergaminowe.
Pochodzący z XVIII wieku wzornik motywów dekoracyjnych do rytowania na szkle zawiera 79 odrębnych wzorów tłoczonych na papierze czerpanym z przedstawieniami herbowymi, motywami architektury, scenami myśliwskimi, mitologicznymi oraz dekoracją roślinną. Motywy te wykorzystano między innymi na przepięknie grawerowanych szkłach artystycznych obecnie znajdujących się w zbiorach Muzeum Karkonoskiego.
Odręcznie sporządzony Rejestr datowany na lata 1744-1745 jest unikatowym obiektem. Jest to dokument zapisany atramentem żelazowo-galusowym na papierze czerpanym i zawiera rejestr rzemieślników związanych z hutą Preusslerów.
Wszystkie obiekty wytypowane w projekcie do konserwacji wymagają interwencji konserwatorskiej. Widoczne na powierzchniach ślady po zawilgoceniu, plamy oraz zacieki spowodowały osłabienie właściwości fizykochemicznych papieru. Na wszystkich obiektach widoczne są zabrudzenia, deformacje powierzchni, uszkodzenia mechaniczne lub uszkodzenia opraw. Taki stan dokumentów wynika w dużej mierze z rodzaju zastosowanego papieru i stopnia jego zakwaszenia, który powoduje nadmierną kruchość papieru a w konsekwencji prowadzi do powstawania uszkodzeń mechanicznych. Na zły stan zachowania obiektów w dużej mierze wpłynął również sposób użytkowania oraz warunki w jakich były one przechowywane zanim trafiły do zbiorów Muzeum Karkonoskiego. Przykładem jest tu wzornik wykorzystywany przy wytwarzaniu szkieł artystycznych do przenoszenia wybranego wzoru lub motywu na grawerowane szkło.
Obiektom po konserwacji przywrócone zostaną ich wartości estetyczne, artystyczne i naukowe, a ekspozycjom towarzyszyć będą programy edukacyjne, wykłady oraz działania promocyjne w mediach. Po pierwszym i drugim etapie prac konserwatorskich zostaną zorganizowane wystawy czasowe, które wzbogacą ekspozycję historyczną naszego regionu oraz uatrakcyjnią ekspozycję muzealną.
Projekt Konserwacja wzornika szklarskiego oraz starodruków ze zbiorów Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Projekt dofinansowano z Budżetu Województwa Dolnośląskiego.

For Justyna Wdowiak.jpg