To jest archiwalna wersja serwisu nj24.pl Tygodnika Nowiny Jeleniogórskie. Zapraszamy do nowej odsłony: NJ24.PL.

O-koło sztuki szkła, ceramiki i designu

Edyta Kulla, fragment witrażu, 2016

Biuro Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze zaprasza do udziału w polsko-czeskim projekcie „O-koło sztuki / Kolem umění”. Projekt pokaże potencjał artystyczny po obu stronach granicy w obszarze sztuki szkła, ceramiki i designu. Odbędą się wystawy polsko-czeskie artystów współczesnych, pokazy i warsztaty oraz zwiedzanie miejsc powstawania sztuki w przeszłości i obecnie. Będzie to kolejny krok do integracji i nawiązania dialogu międzykulturowego. Zainteresowanie fenomenem tożsamości pogranicza może być wyjściem do zrozumienia różnic kulturowych, akceptacji odmienności poglądów, poszanowania historii i tradycji szklarskiej.

Projekt rozpoczyna wystawa pt. „O-koło sztuki / Kolem umění” uznanych artystów, którzy wykorzystują osiągnięcia w dziedzinie szkła, ceramiki i designu wprowadzając do nich nowe jakości. W wystawie udział wezmą: Edyta Kulla (Polska), Krzysztof Rozpondek (Polska), Jakub Berdych, starszy (Czechy), Jakub Berdych Karpelis (Czechy). Wernisaż wystawy i towarzyszące prezentacje multimedilane artystów już 16 grudnia 2016 r. (piątek) o godz. 17.00. Prezentacja multimedialna Krzysztofa Rozpondka o godz. 17.30, prezentacja multimedialna Jakuba Berdycha starszego o godz. 18.00, prezentacja multimedialna Jakuba Berdycha Karpelisa o godz. 18.30. Prezentacja multimedialna Edyty Kulli odbędzie się w styczniu 2017 r. Wystawa prezentująca szkło artystyczne, formy witrażowe, formy ceramiczne, formy użytkowe i projekty. Potrwa w jeleniogórskim BWA do 21 stycznia 2017 r.

Edyta Kulla – artystka szkła, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, dyplom uzyskała w 1997 roku - projektowanie szkła. Od 2000 roku prowadzi pracownię witrażu i szkła artystycznego wg własnego programu - „Akademia Szklanej Inspiracji” przy Jeleniogórskim Centrum Kultury. Zrealizowała wiele autorskich projektów (plenery i warsztaty w zakresie edukacji artystycznej), m.in.: „Futura Natura”, „Akademia Inspiracji Artystycznej”, „Two Rocks, „Mozaika na cztery strony świata”, „Fabryka Szklarzy”, „Art Skwer”, „Art&Glass”, „Noc Sów”, „Kumasz coś?”. Zajmuje się projektowaniem wnętrz, projektowaniem graficznym, realizuje szklane obiekty użytkowe, jest kuratorką wystaw, inicjatorką wydarzeń artystycznych (koncerty, kiermasze).

Krzysztof Rozpondek – artysta ceramik. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. W 2012 otrzymał tytuł profesora sztuk plastycznych. Prodziekan Wydziału Ceramiki i Szkła Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Należy do Związku Polskich Artystów Plastyków, współzałożyciel interdyscyplinarnej grupy twórczej OŚcienia. Organizator wielu akcji wypału obiektów ceramicznych w piecach polowych: węgierskim, raku i trocinowym. Uczestnik wielu plenerów i sympozjów w kraju i za granicą. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w 2011 otrzymał Odznakę Zasłużony dla Kultury Polskiej, a w 2013 Odznakę Honorową Złotą Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego.

Jakub Berdych (starszy) – artysta szklarz, projektant. Wykłada na Uniwersytecie Technicznym w Libercu. Prowadzi galerię artystyczną w Boučkův Statek w Malej Skale. Prace artysty charakteryzją się subtelnym monumentalizmem oraz nawiązują do twórczości szklarskiej anonimowych twórców-rzemieślników. Jakub Berdych w swoich pracach eksperymentuje z materiałem, sięga do bogatej tradycji szklarskiej i twórczo ją interpretuje.

Jakub Berdych Karpelis - artysta szklarz, reprezentant młodej czeskiej sceny projektowej. Jakub Berdych Karpelis, jest współzałożycielem „Qubus“ - jednego z najbardziej popularnych w Czechach studia projektowego. Od momentu powstania studia w 2002 r., skupiła się na pracy koncepcyjnej używając tradycyjnych materiałów, takich jak czeskie szkło, porcelana. Prace artysty znajdują się w zbiorach muzealnych w Czechach i poza granicami kraju. Jakub Berdych zajmuje się także projektowaniem wnętrz, architektury. Od 2008 roku jest dyrektorem artystycznym “Dox by Qubus” - salonu znajdującego się w Centrum Sztuki Współczesnej w Pradze - DOX, który oferuje znane międzynarodowe marki, współczesny czeski design i sztukę użytkową.

We wrześniu 2017 r. wystawa przeniesiona zostanie do Galerii Josefa Jíry Boučkův statek w Málej Skáli. Otwarcie wystawy poprzedzi zwiedzanie siedziby Partnera projektu - Galerii Oblastní w Libercu. W maju oraz czerwcu 2017 r. odbędą się wycieczki BWA. Tym razem - do hut szkła w Lindavie, Novym Borze i Piechowicach oraz do pracowni artystycznych w Wolimierzu i Antoniowie (zwiedzanie i warsztaty).

Organizatorzy zachęcają do uczestnictwa we wszystkich wydarzeniach. O kolejnych działaniach informować będą z wyprzedzeniem. Udział jest bezpłatny, a decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Organizator projektu: BWA w Jeleniej Górze. Partner projektu: Oblastní galerie Liberec.

Edyta Kulla.jpg
Jakub Berdych senior.jpg
Jakub Berdych.jpg
Krzysztof Rozpondek.jpg