To jest archiwalna wersja serwisu nj24.pl Tygodnika Nowiny Jeleniogórskie. Zapraszamy do nowej odsłony: NJ24.PL.

Moc kontaktów do obejrzenia

Moc kontaktów do obejrzenia

Dwie jeleniogórskie galerie równolegle prezentują dwie odrębne, ale silnie korespondujące ze sobą wystawy fotografii kontaktowych. Obie ekspozycje udostępnione zostaną w piątek 8 listopada. Najpierw o godz. 16.00 wernisaż „Nowych Kontaktów” w Galerii Korytarz Jeleniogórskiego Centrum Kultury, a godzinę później, o 17.00 otwarcie wystawy „Kontakty – c.d.” w Biurze Wystaw Artystycznych. 

Na wystawie„Kontakty – c.d.”w BWA prezentowane są prace mistrzów, którzy od lat kultywują stare techniki oraz twórcy, którzy dopiero poznają tajemnice fotografii. Projekt ma zasięg ponadlokalny. Zaproszeni artyści mieszkają w różnych częściach Polski oraz poza jej granicami. Na wystawie zobaczyć można fotografie: Ewy Andrzejewskiej, Jakuba Byrczka, Sławoja Dubiela, Niny Hobgarskiej, Marcina Kiełbiewskiego, Bogdana Konopki, Andrzeja Jerzego Lecha, Marka Likszteta, Tomasza Michałowskiego, Tomasza Mielecha, Janusza Moniatowicza, Haliny Morcinek, Janusza Nowackiego, Rafała Swosińskiego, Marka Szyryka, Wojciecha Zawadzkiego, Ireneusza Zjeżdżałki. W prezentacji udział biorą również artyści czescy, Jaroslav Beneš i Vaclav Jirásek.

Na wystawie „Nowe Kontakty” w Galerii Korytarz JCK obejrzeć można fotografie młodych i mniej znanych twórców współczesnych zajmujących się fotografią stykową: Marcina Seweryna Andrzejewskiego, Adama Bencala, Jerzego Chaberka, Jolanty Chowańskiej, Marcela Honzy, Jiři`ego Jiraska, Grzegorza Kukli, Jiři`ego Kozubika, Marcina Masiewicza, Krzysztofa Niewiadomskiego, Davida Stránský`ego, Tomasza Walczaka, Jana Zawadzkiego, Petra Zinke`go.

W 2019 roku obchodzimy 180. rocznicę ogłoszenia wynalazku fotografii. Dzięki wystawie możemy wrócić do jej źródeł. Nasz projekt ma na celu propagowanie szlachetnych technik fotograficznych, które w dobie fotografii cyfrowej są coraz rzadziej spotykane.
„Kontakty - c.d.” to powrót do idei „Kontaktów” z 1989, w trzydziestą rocznicę pierwszej wystawy, pokazywanej również w jeleniogórskim BWA. Tematem przewodnim jest hasło „o naturze fotografii”. Zaprezentujemy fotografie, które wykonuje się bezpośrednio z negatywu, stykowo, kontaktowo, bez powiększania. Projekt obejmujący wystawę, katalog i spotkanie z artystami realizowany jest w Jeleniej Górze, ponieważ od lat w krytyce artystycznej funkcjonuje określenie Jeleniogórska Szkoła Fotografii, która kojarzy się z kultywowaniem tradycji i szlachetnego rzemiosła.
Wystawa pokazuje, że współcześni artyści przy pomocy dawnych technik realizują swoje indywidualne założenia twórcze i wytyczają nowe drogi rozwoju i przyszłości fotografii – informują organizatorzy wydarzenia.

Dlaczego dzisiaj powraca idea kontaktów? Czy jest to jedynie odnowienie środowiskowych relacji? Czy nostalgiczna próba powrotu do dawno minionej przeszłości technologicznej? A może stanowi próbę zamanifestowania istnienia czegoś co wydaje się w obiegowej opinii już nie istnieć i stanowi próbę zamanifestowania niewątpliwie elitarnej przynależności doń? Należy żywić nadzieję, że wystawa przyczyni się do odpowiedzi na te pytania, które nie muszą pozostać retorycznymi, zarówno przez jej odbiorców jak i uczestniczących w niej autorów. Na pożytek tych ostatnich warto raz jeszcze przywołać refleksję Bogdana Konopki wyrażającą przekonanie, że praca wielkoformatową kamerą oraz wykonywanie stykowych odbitek stwarza szansą, aby «mieć namysł, byś światłoczułym na nowo».
Lech Lechowicz, wrzesień 2019, fragm. z tekstu do katalogu wystawy

Wystawa fotografii kontaktowej oscyluje wokół idei poszanowania historii fotografii i tradycji tego medium, z podkreśleniem szacunku dla rzemiosła fotograficznego, które we współczesnym świecie cyfrowym jest coraz rzadziej spotykane. ,,Kontakty” to fotografie szczególne. Wymagają czasu, wiedzy, odpowiedniego stanu ducha i kontemplacji. Najistotniejsze jest w nich jednak to, iż zwracają uwagę na wytyczanie nowych dróg dla przyszłości fotografii. Pokazują, że współcześni artyści przy pomocy starych technik realizują swoje indywidualne założenia twórcze i wytyczają nowe drogi rozwoju i przyszłości fotografii, pielęgnując przy tym i przekazując młodszym pokoleniom tajniki starego rzemiosła fotograficznego.
Joanna Mielech, kurator wystawy, fragm. z tekstu do katalogu wystawy

Kontakty. W pierwszym manifeście z 1989 roku, w katalogu „Kontaktów”, ułożyłem definicję, że są to: - ...spotkania przy fotografii; - ...wybór; - ...deklaracja; - ...świadomość obecności; - ...fotograficzne kopie kontaktowe. W większości, o ile nie wszystkie, są do dzisiaj aktualne w moim spojrzeniu na współczesną fotografię, jeżeli zgodzimy się z traktowaniem medium i tworzywa obrazu powstającego tym sposobem. Można by przypuszczać, że nie zauważam przemian tej dyscypliny sztuki współczesnej? Jestem ich świadomy, mało tego używam nowych metod budujących obrazy, dla utrwalenia w dwu- wymiarze – intencji dla jakich powstają. Klasyka i tradycja stanowią jednak podstawę. Fundament na którym można budować wszelkie zamierzenia. Bez tych – przeskok jakiego dokonuje większość współcześnie tworzących artystów – wydaje się niemożliwy?
Jakub Byrczek, komisarz honorowy wystawy “Kontakty” i “Nowe Kontakty” w Jeleniej Górze, fragm. z tekstu do katalogu wystawy

Wystawa „Kontakty – c.d.” w jeleniogórskiej galerii BWA potrwa do 14 grudnia 2019 r.

„Nowe Kontakty” w Galerii Korytarz JCK przy ul. Bankowej prezentowane będą do 8 stycznia 2020 r. 

Więcej na ten temat w Nowinach Jeleniogórskich z 12 listopada 2019 r. 

Bogdan Konopka -  Verzy 1999_08.jpg
Rafal Swosinski - Wambierzyce 1996.jpg
Marek Szyryk.jpg
Nowe Kontakty w JCK.jpg