To jest archiwalna wersja serwisu nj24.pl Tygodnika Nowiny Jeleniogórskie. Zapraszamy do nowej odsłony: NJ24.PL.

Konkursy na szefów Muzeum Karkonoskiego oraz Zdrojowego Teatru Animacji

Konkursy na szefów Muzeum Karkonoskiego oraz Zdrojowego Teatru Animacji

Tylko jedna osoba jest chętna do objęcia funkcji dyrektora jeleniogórskiego Muzeum Karkonoskiego. Odmienna sytuacja jest w Zdrojowym Teatrze Animacji. W konkursie na szefa tej placówki wystartowało dziesięć osób.

Konkursy zostały rozpisane po śmierci Przemysława Wiatera, dyrektora Muzeum Karkonoskiego oraz  Bogdana Nauki, dyrektora Zdrojowego Teatru Animacji. Obaj zmarli na COVIDw ubiegłym roku.

W Muzeum Karkonoskim jedna osoba

Jak poinformował nas Michał Nowakowski, rzecznik prasowy marszałka województwa dolnośląskiego, do konkursu na dyrektora Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze zgłosiła się jedna osoba. Obecnie trwa wyłanianie komisji konkursowej. Rozstrzygnięcia konkursu można spodziewać się 31 sieprnia.

Od kandydatów na dyrektora Muzeum Karkonoskiego wymagano  między innymi: wykształcenia wyższego magisterskiego o kierunku humanistycznym (w szczególności: etnografia, historia, historia sztuki,) lub ekonomicznym lub prawniczym; minimum 10 – letniego udokumentowanego stażu pracy w podmiotach prowadzących działalność w sferze kultury, w tym 5 – letniego doświadczenia na stanowisku kierowniczym w instytucji kultury. Niezbędna były także znajomość przepisów prawa dotycząca funkcjonowania instytucji kultury, a także zasad gospodarowania finansami publicznymi obowiązujących w tych instytucjach, udokumentowana znajomość języka niemieckiego, oraz znajomość specyfiki działalności Muzeum Karkonoskiego.

W Zdrojowym Teatrze Animacji - 10 osób

- O stanowisko dyrektora Zdrojowego Teatru Animacji w Jeleniej Górze ubiega się dziesięć osób - poinformował nas Cezary Wiklik, rzecznik prasowy prezydenta Jeleniej Góry. Trwa wyłanianie komisji konkursowej. Nazwisko nowego szefa ZTA powinnyśmy poznać we wrześniu.

Na tym etapie konkursu nie udziela się informacji, kto kandyduje na to stanowisko. Faktem jest, że zainteresowanie jest duże. - Kandydatami są zarówno - w szerokim pojęciu – artyści sceny i estrady, jak i managerowie kultury. Niektórzy z nich są mieszkańcami Jeleniej Góry lub najbliższych okolic, inni pochodzą z dalszych stron - informuje rzecznik.

Od kandydatów na dyrektora ZTA wymagano między innymi wykształcenia wyższego z dziedziny kulturoznawstwa, sztuk scenicznych, organizacji i zarządzania w kulturze, dziennikarstwa i komunikacji społecznej, zarządzania lub ekonomii; pięcioletniego doświadczenia na stanowisku kierowniczym w artystycznej instytucji kultury lub związanej z działalnością kulturalną. Pretendenci muszą także mieć wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania zespołem oraz koordynacją projektów artystycznych, znać zasady funkcjonowania instytucji kultury, w tym przepisów prawnych oraz pozyskiwać i rozliczać środków zewnętrznych, w tym fundusze unijne i środki z budżetu państwa. Cechą pożądaną jest doświadczenie w realizacji remontów i inwestycji. Kandydaci mają przedstawić komisji koncepcję funkcjonowania ZTA w zakresie programu, planu rozwoju, organizacji i finansowania (w tym alternatywnymi źródłami finansowania) Zdrojowego Teatru Animacji w Jeleniej Górze, na czas czterech sezonów artystycznych, począwszy od 1 września 2021 roku.

Konkursy na szefów Muzeum Karkonoskiego oraz Zdrojowego Teatru Animacji

Komentarze (3)

Na układy nie ma rady .Ten konkurs jest już rozstrzygnięty. Tak było ,jest i będzie .

Argumenty? Dowody? Czy „tak mi się ubzdurało to powiem i poczuję się ważna”?

Tylko jedna osoba jest chętna do objęcia funkcji dyrektora jeleniogórskiego Muzeum Karkonoskiego. W poprzednim konkursie kandydatów było ośmiu. Nagle stanowisko przestało być atrakcyjne.