To jest archiwalna wersja serwisu nj24.pl Tygodnika Nowiny Jeleniogórskie. Zapraszamy do nowej odsłony: NJ24.PL.

Kandydaci vs. kupcy - przedwyborcza debata

Kandydaci vs. kupcy - przedwyborcza debata

Sześcioro kandydatów na prezydenta Jeleniej Góry stanęło przed kupcami z jeleniogórskich targowisk. W czasie debaty rozmawiano o mikroprzedsiębiorczości, a handlowcom z Zabobrza i „Flory” najbardziej zależało na deklaracjach, co dalej z targowiskami.

I takowe padały. Urzędujący prezydent, Marek Obrębalski powtórzył, że chce oddać bazary kupieckim spółkom w 20-letnią dzierżawę. Marzena Machałek z PiS-u także opowiedziała się za „samorządzeniem się” kupców i przypomniała, że projekt uchwały w tej sprawie popierali radni jej formacji. Z kolei Robert Prystrom przekonywał, że miasto bez żadnych pośredników powinno administrować targowiskami i wykonywać tam potrzebne inwestycje. Zdaniem Sylwestra Urbańskiego z SLD, wszystko jedno, kto będzie zarządzał targowiskami, musi kupcom stworzyć godne warunki pracy.

Kupcy pytali kandydatów także o ich pierwsze decyzje, jakie podejmą, gdy obejma urząd prezydenta.

R. Prystrom – zamrożenie podatków od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej; obliczanie wymiaru podatku od nieruchomości faktycznie wykorzystywanych do prowadzenia tej działalności; powołanie społecznej rady biznesu; ustalenie stałej lokalizacji targowisk; otwarcie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; stworzenie inkubatora przedsiębiorczości; powołanie menedżera centrum miasta; utworzenie biura rozwoju aglomeracji jeleniogórskiej; utworzenie parku technologicznego; rozpoczęcie programu budowy mieszkań komunalnych;

M. Machałek – rozmowa z kupcami i poznanie ich oczekiwań i problemów; zamrożenie podatków i opłat lokalnych obciążających przedsiębiorców; sprzeciw wobec budowy kolejnych wielkopowierzchniowych obiektów handlowych;

M. Obrębalski – skierowanie do rady miasta projektu uchwały ws. sprzedaży komunalnych lokali użytkowych na rzecz dotychczasowych najemców oraz uchwały ws. 20-letniej dzierżawy targowisk;

S. Urbański – wniosek o zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego; wniosek o zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego; rozpoczęcie procedury zmierzającej do budowy akwaparku przy ulicy Dolnośląskiej; przygotowanie oferty komunalnych obiektów i lokali dla mikroprzedsiębiorców; utworzenie parku technologicznego;

M. Zawiła – zapoznanie się z umowami dzierżawy targowisk i uspokojenie atmosfery na targowiskach; rezygnacja z wydawania biuletynu informacyjnego na rzecz kwartalnika dla turystów zachęcającego do odwiedzenia J. Góry; ustanowienie jednej soboty w miesiącu na przyjęcia mieszkańców i interesantów bez zapisów;

E. Matiasz – opracowanie nowej strategii rozwoju miasta; wyznaczenie jednego dnia w miesiącu na przyjęcia mieszkańców i interesantów;

Przedsiębiorców i mieszkańców interesowały też planowane działania, które nowy prezydent podejmie na rzecz środowiska przedsiębiorców w mieście.

M. Machałek zamierza m.in. równo traktować inwestorów zewnętrznych i wewnętrznych i podjęcie działań „na rzecz tworzenia wewnętrznego popytu”.

M. Obrębalski powiedział, że osoba, które chce być prezydentem musi być uczciwa wobec przedsiębiorców i nie może to być ktoś, kto nie spłaca długów wobec przedsiębiorców. Te słowa powtórzył dwukrotnie, ale nie widać było, by ktoś z pozostałych kandydatów wziął te słowa do siebie.

E. Matiasz zapowiedziała, że „zaangażuje ludzi odpowiednich” i opracuje nową strategię rozwoju miasta „z uwzględnieniem wszelkiej przedsiębiorczości tego miasta”. Chce też stworzyć listę miejsc pracy, bo nowe miejsca pracy zwiększa dochody mieszkańców i wpływy do budżetu. Kandydatka dodała, że „wspiera mikro- i makroprzedsiębiorstwa, bo one stwarzają klimat, który kształtuje naszą Jelenią Górę. Nie jesteśmy jakąś aglomeracją, która zaprowadziłaby szklane domy z metalowymi windami, czy kopułami. Jestem asertywna. To, co jest dobre dla mnie, jest dobre dla ludzi”.

M. Zawiła stwierdził, że woli rozmawiać z ludźmi niż manipulować. Jako przykład takiej manipulacji podał sprawę projektu uchwały w sprawie 20-letniej dzierżawy targowisk miejskich, która została skierowana przez prezydenta do rady miasta, a radni nie mieli możliwości zapoznania się z projektem umowy i warunkami dzierżawy. Według Zawiły powinien też powstać punkt, w którym przedsiębiorcy w jednym miejscu mogliby skorzystać z porad prawnych, pomocy w napisaniu wniosków o unijne dotacje, czy skorzystać z doradztwa kredytowego. Taki punkt powinien utworzyć samorząd we współpracy z organizacjami gospodarczymi.

S. Urbański stwierdził m.in., że dostosuje szkolnictwo zawodowe do potrzeb rynku pracy. Postuluje uzbrajanie terenów pod inwestycje i odwagę w sięganiu po kolejne kredyty i obligacje na finansowanie inwestycji, bo poziom zadłużenia miasta jest bezpieczny.

CZYTAJ TEŻ: Cytaty z debaty

 
Kandydaci vs. kupcy - przedwyborcza debata
Kandydaci vs. kupcy - przedwyborcza debata
Kandydaci vs. kupcy - przedwyborcza debata
Kandydaci vs. kupcy - przedwyborcza debata

Komentarze (7)

nic nowego,ale bajerancij aby dostac sie na stolek :evil:

Najlepszy Zawiła. Oczywiście życzę jak najlepiej jeleniogórskim kupcom, ale gdyby zostały spełnione wszystkie ich postulaty - w naszym miejscie nie mieliby konkurecji w postaci różnych sieci handlowych - w efekcie ceny na wszystkie towary (gdyby tej konkurencji zabrakło) byłyby dwa razy wieksze niż obecnie. Po sprawiedliwości - to własnie Marcin Zawiła w czasie swojej pierwszej prezydentury dał kupcom najwięcej - uwłaszczył ich na komunalnych sklepach i pozwalał się rozwijać targowiskom. Nie to co za czasów Kusiaka, gdy kupców targowiskowych wyrzucono z Kilińskiego.

na zabobrzu chodzi o jedno, aby wójcikowa mogła uwłaszczyć się na miejskim majątku i spłacić swoje długi, oraz o klasyczną dintojrę, zemścić się na kupcach jej nieposłusznych i rządzić jak na własnym folwarku. Kto wierzy w inwestycje kupieckie to się nienadaje na prezydenta miasta bo jest naiwny jak dziecko, lepsze i bogatsze cwaniaki kiwnęły nasze władze i ile lat nic nie dzieje się na dawnym targowisku przy Kilińskiego. A Obrębalski to już przechodzi samego siebie, zresztą może obiecywać i 100-letnie dzierżawy i tak to wszystko jest niezgodne z prawem i po wyborach będzie zaskarżone.

Dla Pani Zofii Czernow jeszcze 4 lata i mchem Radna obrośnie.

Pana Ładzińskiego Zbigniewa za przynależność tylko do jednej partii i dbanie o swój własny biznes.

Dla Pana Jerzego Łużniaka za awansowanie ludzi w UM.

Czas to pieniądz , uzbieraliście Panstwo sporą sumkę przez przez te wszystkie lata zasiadając na Grzędzie.

Co obiecał to zrobił i to się liczy!!!
GEODETA OSSOWSKI I KARCZEWSKI ZA BAŁAGAN W GEODEZJI pożegnali swoje urzędnicze posadki. Narobili tyle bałaganu na Czarnym, że jeszcze do dziś toczą się sprawy sądowe. /POPATRZ NOWINY JELENIOGÓRSKIE Z 2002 ROKU tam Prystrom OPISYWAŁ STAJNIĘ AUGIASZA w jeleniogórskiej geodezji/ TO OBRĘBALSKI DOKONAŁ TEGO CUDU W CZERWONEJ DOLINIE Kusiaka. ZA TO MU DZIEKUJĘ.

Zastanawiam się co Ty od dluzszego juz czasu palisz? :woohoo: q

:angry: NAIWNI!!! tu się nic nie zmieni, PCHAJĄ SIĘ DO KORYTA , rozkradali/ją Polskę , i :shock: :shock: :shock: w tym regiony. przed ruskimi trzęsiemy dalej gaciami, niemiaszków całujemy w.......... , amerykanom też. Drą z nas łacha na całym świecie . Napchali kąta, czas na pustych :huh: :huh: :0 :0 :dry: :dry: kolesi, i tak czerwona jelonka dogorywa. Wyrywam do niewolniczej roboty jako sługa na wyspy.