To jest archiwalna wersja serwisu nj24.pl Tygodnika Nowiny Jeleniogórskie. Zapraszamy do nowej odsłony: NJ24.PL.

Dla kogo Wytrych 2020? Czekamy na kandydatury!

Dla kogo Wytrych 2020? Czekamy na kandydatury!

Tylko do 4 września 2020 r. zgłaszać można artystów związanych z regionem jeleniogórskim, którzy, Państwa zdaniem, zasługują na uhonorowanie tegorocznym Wytrychem do Serc Publiczności – nagrodą specjalną przyznawaną przez Czytelników Nowin Jeleniogórskich w plebiscycie na najpopularniejszego artystę naszego regionu. Lista pretendentów do Wytrycha 2020 wciąż jest otwarta, choc od chwili zarejestrowania pierwszych kandydatury trwa już głosowanie! Na kandydatów głosować można na dwa sposoby: za pomocą kuponów drukowanych w tygodniku Nowiny Jeleniogórskie oraz sms-ami. Aktualną listę pretendentów do nagrody publikujemy TUTAJ.  

Zdobywacę Wytrycha 2020 poznamy podczas uroczystości wręczenia Srebrnych Kluczyków – dorocznych nagród Nowin Jeleniogórskich, którą planujemy zorganizować na początku nowego sezonu artystycznego, czyli przełomie września i października. Ponieważ na możliwości zorganizoawania tegorocznej Gali Srebrnych Kluczyków istotny wpływ ma trwający stan epidemii i związane z nim przepisy sanitarne, o dokładnym terminie wydarzenia poinformujemy w późniejszym terminie. Już dziś zachecamy jednak do typowania swoich ulubiopnych artystów, postaci niezwykle wartościowych dla naszego regionu i głosowania na nich.

Nagrody czekają
O tym, kto otrzyma Srebrne Kluczyki 2020, zdecyduje Kapituła nagrody. Kapituła przyzna Srebrne Kluczyki za dokonania sezonu artystycznego 2019/2020 w następujących kategoriach: najlepszy spektakl teatralny scen jeleniogórskich (pod uwagę bierzemy wszystkie premiery od września 2019 do końca sierpnia 2020 roku), najlepsza kreacja aktorska, sztuki wizualne, muzyka, literatura, zjawisko kulturotwórcze oraz wydarzenie sezonu. Specjalną Nagrodę - Złoty Kluczyk 2020 - przyzna Fundacja Nowin Jeleniogórskich za wydarzenie, inicjatywę, działalność wkraczającą poza ramy jednego sezonu artystycznego i zasługującą na wyróżnienie szczególne. Szczególną nagrodę publicznosci - Wytrych do Serc Publiczności 2020 - przyznają Państwo, czyli Czytelnicy Nowin Jeleniogórskich, głosując w plebiscycie na najpopularniejszego artystę regionu.

Do 4 września 2020 r. zgłaszać można artystów związanych z regionem jeleniogórskim, którzy, Państwa zdaniem, zasługują na uhonorowanie Wytrychem NJ. Można podawać kandydatury twórców wszelkich dziedzin sztuki. Zgłoszenie należy uzasadnić, podpisać imieniem i nazwiskiem, a następnie przesłać pocztą elektroniczną na adres: fundacja@fundacjanj.org, bądź pocztą tradycyjną na adres: Fundacja Nowin Jeleniogórskich, ul. M. Skłodowskiej-Curie 13, 58-500 Jelenia Góra. Uwaga! O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu przesyłki do siedziby fundacji.

Jak głosować?
Na wszystkich zgłoszonych kandydatów głosować można na dwa sposoby: na oryginalnych kuponach, które zamieszczamy w kolejnych wydaniach Nowin Jeleniogórskich oraz SMS-ami. Każdy głos oddany za pomocą oryginalnego kuponu wyciętego z egzemplarza Nowin Jeleniogórskich oznacza 2 punkty, a głos oddany SMS-em - 1 punkt.

Aby zagłosować elektronicznie, należy wysłać SMS na numer 7148. W treści wpisać: wytrych oraz numer przypisany kandydatowi. Uwaga! Między słowem „wytrych” i numerem kandydata wpisać należy kropkę lub wstawić spację. Przykładowy SMS to wytrych.X lub wytrych X (w miejsce X należy wpisać cyfrę), np. wytrych.44 lub wytrych 44 (wielkość liter nie ma znaczenia). Koszt wysłania jednego sms-a to 1,23 zł (z VAT).

Głosowanie plebiscytowe podzielone jest na dwa etapy. W pierwszym, trwającym do 21 września 2020 r do godz. 12.00. można oddawać głosy na wszystkich zgłoszonych artystów. W ten sposób wyłoniona zostanie piątka finalistów nominowanych do nagrody. W drugim etapie plebiscytu, który rozpocznie się po zamknięciu pierwszej części głosowania, będzie można głosować już tylko na kandydatów z piątki finalistów, którzy zdobędą najwięcej głosów w pierwszym etapie i w ten sposób nominowani zostaną do nagrody. Wytrych 2020 przyznany zostanie artyście, który zbierze najwięcej punktów w głosowaniu publiczności. Liczy się łączna ilość punktów zdobytych w obu etapach głosowania.

Dla kogo Kluczyki?
Czytelnicy Nowin Jeleniogórskich mają też możliwość zgłoszenia kandydatur do Srebrnych Kluczyków i Złotego Kluczyka 2020. Jeśli widzicie Państwo kogoś, kto zasługuje na takie wyróżnienie, prosimy nas o tym powiadomić! Podpisane zgłoszenie, zawierające imię i nazwisko kandydata wraz z uzasadnieniem, można wysyłać pocztą elektroniczną bądź pocztą tradycyjną na podane wyżej adresy Fundacji Nowin Jeleniogórskich. Kandydatury zgłaszać mogą osoby prywatne, instytucje publiczne i organizacje pozarządowe. Wszystkie prawidłowo zgłoszone kandydatury zostaną przedstawione Kapitule Srebrnych Kluczyków, która decydować będzie o przyznaniu nagród. Na zgłoszenia kandydatów do Srebrnych Kluczyków i Złotego Kluczyka czekamy do 15 września, do godz. 16.00. Zapraszamy do współdecydowania o tym, kto otrzyma tegoroczne nagrody kulturalne NJ! O wydarzeniach, które uświetnić mają Galę Srebrnych Kluczyków, informować będziemy w kolejnych wydaniach Nowin Jeleniogórskich, w których przedstawiać będziemy także kandydatów do nagrody publiczności, czyli Wytrycha 2020, oraz na naszym portalu inetnetowym www.nj24.pl.

Aktualna lista kandydatów, na których głosować można w tegorocznym plebiscycie NJ na najpopularniejszego artystę regionu znajduje się TUTAJ:

 
Uwaga! Oddanie głosu poprzez wypełnienie kuponu i dostarczenie go do siedziby organizatora lub wysłanie wiadomości SMS oznacza przyjęcie regulaminu głosowania oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji plebiscytu.  

Więcej na ten temat w publikacjach, do których odnośniki znajduja się poniżej.