To jest archiwalna wersja serwisu nj24.pl Tygodnika Nowiny Jeleniogórskie. Zapraszamy do nowej odsłony: NJ24.PL.

W niedzielę na wycieczkę

W niedzielę na wycieczkę

Zarząd Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” wraz z redakcją „Nowin Jeleniogórskich” organizują w dniu 25 października wycieczkę nr 37. Wyjazd z dworca PKS autobusem o godz. 11.00 do Strzyżowca (kierunek Bolesławiec). 

Trasa długości 13 km prowadzi przez południową część Parku Krajobrazowego Doliny Bobru. Od przystanku w Strzyżowca najpierw szosą, później szlakiem niebieskim dochodzimy obok stacji kolejowej do zapory przegradzającej rzekę Bóbr. Wybudowana w latach 1904-1912 kamienna zapora o długości 280 m i wysokości 62 m jest największą w Sudetach, tworzy jezioro o powierzchni 240 h. Poniżej zlokalizowana jest elektrownia wodna z 5 turbinami. Po przejściu przez zaporę ścieżką wzdłuż brzegu jeziora idziemy na Stanek, urwisko skalne o wysokości około 50 m kończące się punktem widokowym na Jezioro Pilchowickie. Następnie przechodzimy przez rzekę Kamienicę, i drogą nad Bobrem dochodzimy do kolejnej zapory. Kamienna tama na Bobrze o wysokości blisko 20 m wybudowana w 1927 r. utworzyła Jezioro Wrzeszczyńskie o powierzchni 40 ha, najmłodsze z całego zespołu zbiorników na Bobrze. W końcowej części wędrówki idziemy przez Wrzeszczyn do Siedlęcina, skąd o godz. 18.08 odjeżdżamy autobusem PKS do Jeleniej Góry.

Wycieczkę prowadzi Paweł Idzik z Lubomierza. Uczestnicy we własnym zakresie ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków, członkowie PTTK z opłaconą składką objęci są ubezpieczeniem zbiorowym.