To jest archiwalna wersja serwisu nj24.pl Tygodnika Nowiny Jeleniogórskie. Zapraszamy do nowej odsłony: NJ24.PL.

Turystyczne pasje Leona Piątkowskiego

Turystyczne pasje Leona Piątkowskiego

Do końca listopada 2016 r. w Dziale Historii Miasta Muzeum Ceramiki w Bolesławcu oglądać można wystawę „Turystyczne pasje Leona Piątkowskiego”, prezentującą działalność wybitnego bolesławieckiego regionalisty i krajoznawcy. 

W piątkowym wernisażu wystawy (28 października) uczestniczyli przyjaciele i rodzina Leona Piątkowskiego, przedstawiciele PTTK, harcerze i osoby, dla których do dziś bohater wystawy stanowi wzór do naśladowania. Wśród gości był syn Leona Piątkowskiego, z którego zbiorów pochodzą prezentowane na ekspozycji materiały i pamiątki. Zenon Piątkowski opowiadał też o swoim ojcu. Na temat współczesnego odbioru działalności bohatera wystawy oraz jego spuścizny mówili także przedstawiciele organizacji turystycznych i instytucji działających na terenie Bolesławca.
Leon Piątkowski (26 czerwca 1922 r. - 29 sierpnia 1983 r.), pseudonim „Puchacz”, to postać wyjątkowa i znana w środowisku bolesławieckim. Wybitny regionalista, krajoznawca, propagator turystyki. Harcerz Szarych Szeregów, żołnierz Armii Krajowej w Krakowie i II Armii Wojska Polskiego. Działacz Ligi Przyjaciół Żołnierzy (LPŻ), Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawcze (PTTK), Związku Harcerstwa Polskiego (ZHP), Ligi Ochrony Przyrody (LOP) i wielu innych organizacji. Pionier badań nad zjawiskami przyrody i zabytkami ziemi bolesławieckiej, autor artykułów o regionie, publikowanych na łamach prasy lokalnej jak i ogólnopolskiej. Jego wielką pasją była turystyka. Był instruktorem Krajoznawstwa Polski, posiadał uprawnienia przodownika turystyki pieszej, rowerowej, kajakowej i wiele innych. Był organizatorem i uczestnikiem spływów kajakowych, rajdów kolarskich, biegów narciarskich i wędrówek pieszych po wielu regionach Polski. Swoje eskapady opisał w 24 tomowym albumie, zawierającym szczegółowe opisy, mapy szkice, rysunki i fotografie. Znaczna część tego niezwykłego opracowania poświęcona została Bolesławcowi i okolicy. Szczególnie cenne są materiały z l. 50 XX w., w których Leon Piątkowski udokumentował ciekawostki, zabytki i atrakcje przyrodnicze regionu.
A wykonał m.in. dokumentację Wałów Śląskich, opisał szereg grodzisk, dokonał inwentaryzacji parków wiejskich i drzew pomnikowych okolic Bolesławca, oznaczając je własnoręcznie wykonanymi tabliczkami, opracował katalog drzew pomnikowych z rysunkami i mapkami, wykonał dokumentację głazów narzutowych przyniesionych przez lodowce w rejon Bolesławca oraz katalog krzyży pokutnych regionu i wiele innych. Wykonał dziesiątki matryc małej grafiki, projekty znaczków i plakietek.
Za całokształt pracy zawodowej i społecznej otrzymał szereg odznaczeń państwowych i organizacyjnych m. in.: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Brązowy Krzyż Zasługi, złotą odznakę Zasłużony Dla Dolnego Śląska (dwukrotnie), Zasłużony Działacz Turystyki, medal za wybitne zasługi w krzewieniu idei krajoznawstwa, odznakę Zasłużony dla Ligi Ochrony Przyrody i szereg innych odznaczeń i medali.
Po jego śmierci Oddział PTTK w Bolesławcu nazwał żółty szlak dookoła Bolesławca imieniem Leona Piątkowskiego.
Na poświęconej mu wystawie zobaczyć można m.in. niepublikowane wcześniej zdjęcia wykonane m.in w Bolesławcu, Gościszowie, Nowogrodźcu, Grodźcu czy Warcie Bolesławieckiej oraz opracowane przez Leona Piątkowskiego katalogi: drzew pomnikowych, głazów narzutowych, czy materiały dotyczące osadnictwa, które stanowią bezcenne źródło wiedzy o regionie. Ekspozycję tworzą także plakietki-pieczątki i pamiątki: legitymacje, książeczki turystyczne, odznaki i dyplomy, a także przedmioty należące do Leona Piątkowskiego (m.in. aparat fotograficzny, czy tzw. kocher). Zaaranżowano również fragment obozowiska, a ekspozycję uzupełniono o sprzęt turystyczny, m.in. dawne narty, kajak czy rower.
Bolesławieckie Muzeum Ceramiki jest czynne od wtorku do soboty od 10.00 do 16.00, w niedziele od 11.00 do 16.00. Cena biletów normalnych – 4 zł, ulgowych – 2 zł, bilety dla dzieci – 1 zł, w czwartki wstęp jest bezpłatny. 

Zenon Piątkowski.jpg
Marta Satoła (PTTK, PTSM).jpg
Przemysław Kania.jpg
Rafał Kotlarski (Stowarzyszenia Turystyki Regionalnej 'Wędrowiec').jpg
Goście wernisażu.jpg
Zwiedzający wystawę.jpg
Zwiedzający wystawę (2).jpg
Zwiedzający wystawę (3).jpg
Zwiedzający wystawę (4).jpg
Zwiedzający wystawę (5).jpg
Zwiedzający wystawę (6).jpg