To jest archiwalna wersja serwisu nj24.pl Tygodnika Nowiny Jeleniogórskie. Zapraszamy do nowej odsłony: NJ24.PL.

RIO unieważnia uchwałę śmieciową. Płacimy po staremu (aktualizacja)

RIO unieważnia uchwałę śmieciową. Płacimy po staremu (aktualizacja)

Wczoraj Regionalna Izba Obrachunkowa uznała nieważność uchwały śmieciowej przegłosowanej przez jeleniogórską radę miasta 8 grudnia. Izba oceniła, że radni mieli za mało czasu, żeby zapoznać się z nowymi propozycjami dotyczącymi opłat za śmieci. Uznano, też że zabrakło rzetelnych kalkulacji kosztów i zaproponowanych stawek za odbiór odpadów. RIO wytknęło również, że zmiany w uchwale nie powinny być wprowadzane na drodze autopoprawki, ale – przy skali i charakterze zmian – należało procedować nową uchwałę śmieciową. Samorząd nie będzie się odwoływał od tej decyzji, ale przygotuje nowe głosowanie. Dla mieszkańców oznacza to przełożenie podwyżki za wywóz odpadów.  

Przypomnijmy, że budzącą wielkie emocje uchwałę śmieciową, zwiększającą opłaty za wywóz odpadów o 30 proc do 35,20 zł za osobę/miesiąc uchwalono 8 grudnia 2020 r. Prace były burzliwe. Najpierw zaproponowano system opłat oparty o zużycie wody, potem powrócono do starego systemu ale z wyższymi stawkami. Tego typu uchwały podlegają automatycznie ocenie RIO. Na posiedzeniu Izby 14 stycznia podjęto uchwałę w sprawie unieważnienia jeleniogórskiej uchwały śmieciowej. Podano kilka argumentów.

 

Oto uzasadnienie :
„Przesłanką decydującą o wadliwości prawnej przedmiotowej uchwały jest niezachowanie procedury wymaganej przepisami § 35 uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry nr 61.VII.2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie Statutu Miasta Jelenia Góra. Z przepisu tego wynika, że o sesji Rady Przewodniczący powiadamia pisemnie radnych co najmniej 5 dni przed terminem posiedzenia, wskazując miejsce, dzień i godzinę posiedzenia oraz dostarczając proponowany porządek obrad, materiały na sesję, a w szczególności projekty uchwał. W dniu 4 grudnia 2020 r. radnym miasta przedłożona została autopoprawka do projektu uchwały według druku nr 277.2020, którą dokonano zmiany metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami w stosunku do pierwotnej treści projektu. Wybór metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami obok ustalenia stawki opłaty stanowi istotę uchwały podejmowanej na podstawie art. 6k ust. 1 u.c.p.g. Oznacza to, że nowa metoda powinna być procedowana w oparciu o nowy projekt uchwały, nie zaś wprowadzana autopoprawką, która w swojej istocie służyć może jedynie doprowadzeniu do poprawności projektu poprzez usunięcie usterki lub błędu, korektę bądź uzupełnienie, a nie jego głębokiej modyfikacji. Ponadto podjęcie uchwały ustalającej stawki w oparciu o nową metodę (wprowadzoną w tym przypadku autopoprawką) winno być poprzedzone przeprowadzeniem nowej, pełnej kalkulacji tych stawek.„

RIO uznało, że „kalkulacja stawek opłaty za gospodarowanie odpadami nie była pełna”. Dalej Izba argumentuje: „W kalkulacji stawki dotyczącej nieruchomości zamieszkałych nie uwzględniono ilości wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych, wskazano jedynie na szacowaną w 2021 r. wielkość kosztów poszczególnych elementów systemu gospodarowania odpadami, wyliczoną w oparciu o bliżej nieokreśloną analizę ekonomiczną. W treści uzasadnienia pojawiła się rozbieżność dotycząca liczby mieszkańców miasta przyjętej w celu wyliczenia stawki opłaty dla nieruchomości zamieszkałych (63.292 osoby) oraz w celu wyliczenia zwolnienia z tytułu posiadania kompostownika (79.061 osób). Rozbieżność ta nie została wyjaśniona. W uzasadnieniu nie przedstawiono wysokości kosztów funkcjonowania systemu w odniesieniu do odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych. W kalkulacji nie odniesiono się również do przypadków, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, w szczególności do tego, że na niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo.”

 

RIO wytknęło ponadto niepełną dokumentację z prac Komisji Gospodarki Komunalnej RM – zabrakło zapisu treści i ustaleń, a w protokole zasygnalizowano jedynie poruszane tematy.

 

W Polsce do tej pory regionalne izby obrachunkowe unieważniły około 40 uchwał śmieciowych samorządów dużych i małych.

 

W związku z orzeczeniem RIO Jerzy Łużniak, prezydent Jeleniej Góry wydał nastepujące oświadczenie:
„Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu zakwestionowała tryb podejmowania uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
Intencją, która przyświecała autorom uchwały w tej sprawie było uproszczenie procedury, niemniej uznajemy rozstrzygnięcie RIO za obowiązujące, wychodząc z założenia, że prawo i instytucje, które nadzorują pełną poprawność i interpretację przepisów należy szanować bez podejmowania prób podważania werdyktu, czy też poszukiwania sposobów forsowania swoich racji.
Poszanowanie dla orzeczeń prawnych, wydawanych przez niezawisłe organy nadzoru uznajemy za fundament wszelkich działań organów , obowiązujący zarówno instytucje samorządowe, jak i państwowe, stąd sprawę tę Rada Miejska Jeleniej Góry podejmie raz jeszcze z uwzględnieniem uwag wniesionych przez RIO."
 

Komentarze (20)

BRAWO !!!

Luzniak chcial by mieszkancy płacili za bałagan jaki jest w mpgk i um .Na szczęście nie wyszło .

Ale i tak te zmiany przepchną. Mają większość w Radzie, także co sie odwlecze...

Ale rachunek o podwyżce (mniemam, że za śmieci) za czynsz z MPGKiM to już niektórzy dostali, z płatnością od 1.01.2021! Czy zwykle, odwołania nie będzie i nadpłatę będzie można zrekompensować dopiero pod koniec roku, podobnie jak nadpłacone opłaty za licznik zbiorczy wody?

Sorry, miało być MGKiM na ul. Górnej, a nie MPGKiM, ale tak właściwie to samo...

No nareszcie te kanciarze z PO-PSL-KO dostali dotkliwego kopniaka w te ich leniwe zakłamane zady. BRAWO PANOWIE. BRAWO.

Aby tak dalej. Przy wyborach będziemy pamiętać kto działa dla Naszego dobra, a kto na Naszą zgubę i stratę.

Widać, dzbanie, jak bardzo omijałeś szkołę. "Nasze" od wielkiej litery? Musisz mieć wysokie mniemanie o sobie. Ale to potwierdza, czyim jesteś wyborcą.

ile te podwyżki miały wynosic?

Z 17 na 35 msc

Dzięki

Z 27 na 35 zł, całe 7 zł czyli jedno dobre piwo dla piślaka majtek :) :) :)

ale cola o tę złotówkę czy dwie więcej, to jest dla was majątek! pół Polski to przeżywało. Jeleniogórzanin może sobie kupić za tę siódemkę 2 dodatakowe butelki XD

Podstawówka „czyim jesteś wyborcą”, jesteście już niestety żenujący, w swoim zacietrzewieniu, na czele z Panem Naczelnym NJ... ile już złowieszczych przewidywań u niego we wstępniakach wydrukowano, szkoda było farby drukarskiej i papieru, sorry;(

O czym ty bredzisz? Masz problem z czytaniem, czy też masz manię prześladowczą jak Antonio?

+/- 1 zł czyli 7 czy 8 zł

To pokazuje jak nieudolne i byle jakie prawo stanowi nasz samorząd. Jak wiele spraw, które pominęli, w ogóle im nie przeszkadza. Dyletanctwo i pogarda dla mieszkańców jest aż nadto bolesna.

W zarządzaniu Miastem i Spółkami poprawi się wówczas jak usunie się stare skostniałe układy stworzone przez Zawiłę.

ZŁODZIEJE ! Z po dobrze wam tak ustalanie sobie co chcecie

Czas na Podgórzyn