To jest archiwalna wersja serwisu nj24.pl Tygodnika Nowiny Jeleniogórskie. Zapraszamy do nowej odsłony: NJ24.PL.

Noc Bibliotek 2018 w Książnicy Karkonoskiej

Noc Bibliotek 2018 w Książnicy Karkonoskiej

Jeleniogórska Książnica Karkonoska zaprasza na tegoroczną Noc Bibliotek zaplanowaną na 9 czerwca.

Wydarzenia przygotowane na ten wyjątkowy dzień rozpoczną się w siedzibie Książnicy przy ul. Bankowej o godz. 18.00 zajęciami w Bi­blio­tece Dzie­cięco-Młodzie­żowej. W programie rozstrzygnięcie konkursu literacko-plastycznego "Książka zabawka w rodzinie", warsztaty czerpania papieru, zajęcia z kaligrafii, zabawy plastyczne "Książka za 100 lat" oraz spektakle teatrzyku Kamishibai.

Od 20.00 wie­czór au­tor­ski z Ka­zimie­rzem Pi­ch­lakiem - dok­to­rem nauk medycz­nych, po­etą, fo­to­gra­fem, po­dróżn­ikiem. W programie wystawa fotografii "Krajobrazy liryczne", spotkanie autorskie i prezentacja multimedialna "Moje góry" z udziałem gości specjalnych.

Noc Bibliotek 2018 w KK - Kazimierz Pichlak.jpg
Noc Bibliotek 2018 w Książnicy dla dzieci i młodzieży.jpg