To jest archiwalna wersja serwisu nj24.pl Tygodnika Nowiny Jeleniogórskie. Zapraszamy do nowej odsłony: NJ24.PL.

Konkurs Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego

Konkurs Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego

Wszyscy fotografujący mogą wziąć udział w konkursie „Jelenia Góra i Jeleniogórzanie 2015” organizowanym przez Jeleniogórskie Towarzystwo Fotograficzne. 

Celem konkursu jest popularyzacja twórczości fotograficznej oraz propagowanie Ziemi Jeleniogórskiej. Organizatorzy, z myślą o przyszłych pokoleniach, chcą zadbać także utrwalanie obrazu miasta i jego mieszkańców na przełomie wieków.

Tegoroczna, XIX edycja konkursu przeprowadzona zostanie w dwóch kategoriach. W kategorii „Jelenia Góra i Jeleniogórzanie” każdy autor może nadesłać do pięciu zdjęć, w tym jeden wyraźnie oznaczony zestaw (do czterech zdjęć). W kategorii „Portret jeleniogórzanki/jeleniogórzanina” można zaprezentować do pięciu prac. Technika wykonania zdjęć dowolna.

We wrześniu w Galerii „Promocje” zabobrzańskiego ODK zaplanowano wystawę pokonkursową i wręczenie laureatom dziewięciu nagród, wyróżnień i nagród specjalnych w kwotach od 200 do 500 złotych każda.

Termin nadsyłania zdjęć formatu 20 x 30 cm w twardych opakowaniach mija 30 lipca. Można je osobiście składać w siedzibie organizatora, Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego w każdy czwartek w godzinach 18 – 20 lub przesłać na adres JTF, Al. Wojska Polskiego 37, 58-500 Jelenia Góra. Wszystkie zdjęcia należy opisać na odwrocie podając tytuł, numer zdjęcia zgodnie z kartą zgłoszenia (w zaklejonej kopercie) oraz kategorię. Dla ułatwienia druku katalogu komisarz konkursu Jan Foremny prosi o dołączenie zdjęć w formacie pliku cyfrowego na nośniku DVD lub CD – JPG. 300 dpi, dłuższy bok max. 1200px. Karta zgłoszenia wraz z regulaminem jest dostępna w siedzibie JTF i na stronie internetowej www.jtf.com.pl/pliki/Reg2015.pdf.