To jest archiwalna wersja serwisu nj24.pl Tygodnika Nowiny Jeleniogórskie. Zapraszamy do nowej odsłony: NJ24.PL.

Fundusze Europejskie wspierają przedsiębiorczość

Fundusze Europejskie wspierają przedsiębiorczość

Otrzymanie dofinansowania z Funduszy Europejskich, np. z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR), może stać się szansą dla wielu mieszkańców naszego regionu na spełnienie marzeń związanych z prowadzeniem własnej firmy i wdrażaniem swoich pomysłów w życie.

Na eksperymenty
Przedsiębiorcy mają sporo możliwości na ubieganie się o przyznanie wsparcia z Funduszy Europejskich. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jeszcze tylko do 30 grudnia przyjmuje wnioski przygotowane za pomocą specjalnego generatora od mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw (MŚP). Przedsiębiorcy mogą na przykład starać się o uzyskanie dofinansowania (nawet 20 mln euro). W puli do podziału na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe jest aż 750 mln zł. Można ubiegać się maksymalnie o 20 mln euro (jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe) lub 15 mln euro (jeżeli projekt obejmuje głównie prace rozwojowe). Więcej informacji na stronie internetowej www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir

Kup innowację
Od 4 listopada o przyznanie dofinansowania mogą się starać przedsiębiorcy, którzy chcą pokryć z niego nawet 70 proc. kosztów zakupu usługi proinnowacyjnej, czyli takiej, która będzie wspierać wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej o charakterze technologicznym w przedsiębiorstwie wnioskodawcy.
Wnioski należy składać do 31 marca 2017 r. w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która prowadzi i ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów z działania Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP. Można ubiegać się maksymalnie o 70 proc. kosztów kwalifikowalnych (50-420 tys. zł). To właśnie PARP uruchomiła specjalny system informatyczny, przez który składa się wnioski (www.lsi1420.parp.gov.pl/home).

Pomysły wcielą w życie
Minął już termin składania wniosków o przyznanie dofinansowania na wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę, samodzielnie lub na jego zlecenie, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług). Nabór prowadziła Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, która miała do podziału ponad pół miliarda złotych. Można było otrzymać nawet 20 mln zł dofinansowania. Z takiego dofinansowania skorzystała na przykład spółka NAWARA-SERWIS z miejscowości Trzebień, niedaleko Bolesławca. Otrzymała ponad 4,6 mln zł dofinansowania na wdrożenie na rynek innowacyjnego odpylacza strumieniowego. Wartość całego przedsięwzięcia to ponad 16,4 mln zł.

Bony na innowacje
Ciekawym pomysłem na prowadzenie działalności, prac badawczo-rozwojowych i innowacyjnych (B+R+I) są tzw.
Bony na innowacje. Jeśli chcemy ubiegać się o ten rodzaj wsparcia powinniśmy do 30 stycznia wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie. Bony przyznaje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorców, które chcą zakupić od wykonawcy usługi polegające na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego. Na takie dofinansowania zostało przeznaczone 62,5 mln zł. Więcej informacji o tym konkursie uzyskasz na stronie internetowej www.poir.parp.gov.pl w dziale Bony na innowacje dla MŚP.

Na zakup sprzętu
Z Funduszy Europejskich można też stworzyć bądź rozwijać centra badawczo-rozwojowe. Dofinansowywane jest jednak nie tylko wsparcie na remont obiektu pod takie centrum, ale przede wszystkim zakup specjalistycznej aparatury, sprzętu i technologii. A to wszystko po to, aby móc prowadzić prace badawczo-rozwojowe. Nabór wniosków o dofinansowanie tego typu projektów potrwa tylko do 16 grudnia. Do podziału jest 460 mln zł. Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw POIR prowadzi Departament Innowacji w Ministerstwie Rozwoju. Więcej informacji na stronie internetowej www.poir.gov.pl (w wyszukiwarce wpisz nazwę działania).

Dofinansowanie w regionie
Przedsiębiorcy z Dolnego Śląska powinni jednak w szczególności zainteresować się możliwościami ubiegania się o dofinansowanie swoich projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Na przykład Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca w tym tygodniu (30 listopada) zakończyła nabór wniosków dotyczących wsparcia innowacyjności produktowej i procesowej MŚP.
Od 2 grudnia do 30 marca 2017 r. prowadzony będzie nabór dla mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą krócej niż 2 lata i chcą zrealizować swój projekt na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej (np. w Nowej Rudzie, gminie Nowa Ruda, Wałbrzychu).
Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 50 tys. zł, a maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 250 tys. zł. na wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP, czyli m.in. wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług lub dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług.

Zdaniem eksperta
Marcin Bernat (od lat pozyskuje Fundusze Europejskie dla lokalnych samorządów):

Jeśli jesteś przedsiębiorcą i zastanawiasz się nad ubieganiem się o przyznanie wsparcia z Funduszy Europejskich, to pamiętaj, że wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój można składać wyłącznie w wersji elektronicznej. Generatory wniosków, czy systemy informatyczne są różne w zależności od instytucji wdrażającej działanie.