To jest archiwalna wersja serwisu nj24.pl Tygodnika Nowiny Jeleniogórskie. Zapraszamy do nowej odsłony: NJ24.PL.

Dzień Dziecka z Nowinami! Konkurs z nagrodami!

Dzień Dziecka z Nowinami! Konkurs z nagrodami!

Zbliżający się Dzień Dziecka jest doskonałą okazją do wspólnej, rodzinnej zabawy oraz przeżycia artystycznej przygody z szansą na zdobycie dodatkowych prezentów świątecznych. Dlatego właśnie Nowiny Jeleniogórskie organizują konkurs plastyczny dla dzieci zatytułowany „Moja górska wycieczka”, w którym wygrać można ciekawe gry i książki, bony podarunkowe, wejściówki do miejsc, w których przyjemnie można spędzić czas oraz słodkie niespodzianki... Nagrody czekają!

Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku do lat 15 i przeprowadzony będzie w dwóch kategoriach wiekowych.

Pierwsza z kategorii dedykowana jest młodszym uczestnikom, czyli dzieciom w wieku do lat 10. Zadaniem najmłodszych jest ozdobienie przygotowanego obrazka. W czterech kolejnych wydaniach Nowin Jeleniogórskich zamieszczamy kolejne fragmenty konturów rysunku podzielonego na cztery części, które należy wyciąć, odpowiednio poskładać, a następnie za pomocą dowolnej techniki plastycznej nadać mu artystyczny kształt. Pierwszy fragment rysunku do pokolorowania zamieszczony został w wydaniu Nowin Jeleniogórskich z 30 kwietnia 2019 r.

Druga konkursowa kategoria skierowana jest do dzieci starszych - do lat 15, ale bez dolnej granicy wiekowej. W tej kategorii zadanie polega na wykonaniu samodzielnej pracy, dowolną techniką plastyczną, w formacie A4 lub A3, której tematem jest „Moja górska wycieczka”.
Kochani! Uruchamiamy wyobraźnię, sięgamy do wspomnień, snujemy marzenia, puszczamy wodze fantazji chwytamy kredki, farby, kolorowy papier, włóczkę, czy co tam przyjdzie do głowy i działamy! Każdy z uczestników może przesłać dowolną ilość prac.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest załączenie do każdej opisanej na odwrocie pracy (imię, nazwisko oraz wiek autora), wypełnionego, oryginalnego, wyciętego z NJ kuponu, który publikujemy poniżej. Prosimy również o podanie aktualnego numeru telefonu do rodzica bądź opiekuna dziecka, także po to byśmy mogli opublikować nazwiska laureatów konkursu oraz skontaktować się z nimi w celu przekazania nagród. Przekazane w kuponach informacje (dane osobowe) służyć będą wyłącznie do przeprowadzenia konkursu. Konkursowe prace nie mogą naruszać praw autorskich innych osób. Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem regulaminu konkursu, co oznacza również zgodę na nieodpłatną publikację prac.

Ostateczny termin składania prac mija 28 maja o godz. 16.00. Prace można dostarczyć osobiście do redakcji (w godz. 8.00 – 16.00) lub przesłać na adres: Nowiny Jeleniogórskie, ul. M. Skłodowskiej Curie 13, 58-500 Jelenia Góra. Uwaga! O przyjęciu zgłoszenia decyduje czas dostarczenia prac do redakcji, a nie data stempla pocztowego. Listę laureatów konkursu oraz nagrodzone prace opublikujemy na łamach Nowin Jeleniogórskich w wydaniu z 4 czerwca 2019 r. oraz na portalu internetowym nj24.pl.

Sponsorzy nagród: Termy Cieplickie, Helios, Park Bajek w Karpaczu, Galeria Sudecka, Projekt Arado - zaginione laboratorium Hitlera, Wystawa Klocków LEGO w Karpaczu, Wystawa Klocków LEGO w Szklarskiej Porębie, Neonet, Producent Gier i Zabawek Edukacyjnych Alexander, Pizza Hut, Wydawnictwo Loyal Solutions, Wydawnictwo Egmont Polska Sp. z o.o., Wydawnictwo Turystyczne Plan, Wydawnictwo Agora, Wydawnictwo Ad Rem, Wawel S.A., Huta Szkła Kryształowego Julia, Nowiny Jeleniogórskie, Fundacja Nowin Jeleniogórskich. 

Moja górska wycieczka
Regulamin konkursu

Par. 1
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu są Nowiny Jeleniogórskie Sp z o.o., Jelenia Góra, ul. Marii Skłodowskiej Curie 13, 58-500 Jelenia Góra.
2. Celem konkursu jest rozwój talentów plastycznych wśród dzieci.
3. Konkurs jest przeprowadzony na łamach tygodnika Nowiny Jeleniogórskie w dniach 30.04-21.05.2019 r.

Par.2
Warunki uczestnictwa

1. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku do lat 15 i przeprowadzony będzie w dwóch kategoriach wiekowych.

- Kategoria I – skierowana jest do dzieci w wieku do lat 10. Zadaniem jest ozdobienie przygotowanego obrazka. W czterech kolejnych wydaniach Nowin Jeleniogórskich zamieszczane będą kolejne fragmenty konturów rysunku podzielonego na cztery części, które należy wyciąć, odpowiednio poskładać, a następnie za pomocą dowolnej techniki plastycznej nadać mu artystyczny kształt.
- Kategoria II - skierowana jest do dzieci starszych - do lat 15, ale bez dolnej granicy wiekowej. W tej kategorii zadanie polega na wykonaniu samodzielnej pracy, dowolną techniką plastyczną, w formacie A4 lub A3, której tematem jest „Moja górska wycieczka”.

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest załączenie do każdej opisanej na odwrocie pracy (imię, nazwisko oraz wiek autora, numer tel. kontaktowego do rodzica/opiekuna), wypełnionego, oryginalnego kuponu wyciętego z NJ.
3. Przekazane w kuponach informacje (dane osobowe) służyć będą wyłącznie do przeprowadzenia konkursu.
4. Wypełnienie i podpisanie kuponu konkursowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację imienia i nazwiska autora dla celów konkursowych.
5. Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem regulaminu konkursu, co oznacza również zgodę na nieodpłatną publikację prac.
6. Konkursowe prace nie mogą naruszać praw autorskich innych osób.
7. Każdy z uczestników może przesłać dowolną ilość prac.
8. Ostateczny termin składania prac mija 28 maja o godz. 16.00. Prace można dostarczyć osobiście do redakcji (w godz. 8.00 – 16.00) lub przesłać na adres: Nowiny Jeleniogórskie, ul. M. Skłodowskiej Curie 13, 58-500 Jelenia Góra. Uwaga! O przyjęciu zgłoszenia decyduje czas dostarczenia prac do redakcji, a nie data stempla pocztowego.

Par. 3
Wyniki konkursu oraz nagrody

1. W dniach 29.05-03.06 prace zostaną ocenione przez trzyosobowe jury powołane przez organizatora.
2. Listę laureatów konkursu oraz nagrodzone prace będą opublikowane na łamach Nowin Jeleniogórskich w dniu 4 czerwca 2019 r. oraz na portalu internetowym nj24.pl.
3. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie redakcji NJ oraz na nj24.pl.
 

Dzień Dziecka z Nowinami - sponsorzy nagród - nj24.jpg