To jest archiwalna wersja serwisu nj24.pl Tygodnika Nowiny Jeleniogórskie. Zapraszamy do nowej odsłony: NJ24.PL.

Dzielnica Cieplice już w grudniu

Dzielnica Cieplice już w grudniu

W najbliższy wtorek jeleniogórscy radni będą głosować w sprawie utworzenia dzielnicy Cieplice. Powołanie takiej jednostki pomocniczej to realizacja przedwyborczej obietnicy prezydenta Marka Obrębalskiego. Za utworzeniem dzielnicy w konsultacjach społecznych opowiedziało się kilkaset osób. Jedna była przeciw.

Dzielnica będzie miała swoją radę i zarząd, ale będą to ciała społeczne bez żadnych prerogatyw decyzyjnych i odrębnego budżetu. Rada miejska Jeleniej Góry kilka miesięcy temu dokonała zmian w statucie miasta. Dzielnicę obejmującą obecne strefy ochrony uzdrowiskowej A, B i C trzeba utworzyć, bo wymaga tego ustawa o uzdrowiskach.

To właśnie dzielnica, obejmująca część uzdrowiskową miasta, ale nie w granicach byłego miasta Cieplice Śląskie Zdrój, będzie miała przyznany przez ministra status uzdrowiska. A to niezbędny warunek, by od przyszłego roku podmioty świadczące usługi w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego były finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Mija właśnie termin składania dokumentów w Ministerstwie Zdrowia dotyczących nadania gminom i jednostkom pomocniczym gmin statusu uzdrowiska.

Uchwała o utworzeniu dzielnicy Cieplice wejdzie w życie prawdopodobnie w grudniu, ale rada miasta będzie musiała odrębna uchwałą określić statut dzielnicy, który określi tryb i terminy powołania rady i zarządu jednostki pomocniczej.
Zmieniony latem statut miasta przewiduje, że w Jeleniej Górze będą mogły powstać także inne dzielnice, jeśli tylko taką wolę wyrażą mieszkańcy lub rada miejska.

O utworzenie nowej dzielnicy może wystąpić co najmniej 10 procent mieszkańców całego miasta posiadających czynne prawo wyborcze lub 30 procent obywateli z czynnym prawem wyborczym z obszaru, na którym dzielnica ma być utworzona.


Dzielnica Cieplice już w grudniu