To jest archiwalna wersja serwisu nj24.pl Tygodnika Nowiny Jeleniogórskie. Zapraszamy do nowej odsłony: NJ24.PL.

82 uwagi w Cieplicach

82 uwagi w Cieplicach

Cieplice mają wreszcie plan zagospodarowania przestrzennego. Projekt planu, po pierwszym publicznym wyłożeniu, wzbudził wiele kontrowersji i protestów. Najbardziej masowe sprzeciwy budziła lokalizacja nowej drogi – przedłużenie Pułaskiego, brzegiem osiedla Miłosza i z przebiciem do Cieplickiej.

Planiści przekonywali, że bez wytyczenia nowych dróg, układ komunikacyjny Cieplic zatka się, a wspomniana nowa droga była już nawet w przedwojennych opracowaniach planistycznych, choć nie było tam w sąsiedztwie żadnych zabudowań.

Mieszkańcy osiedla twierdzili, że nowa ulica klasy drogi zbiorczej spowoduje duże natężenie ruchu, a wręcz wyścigi w spokojnej dzielnicy. Ale o tym, że droga jest tam planowana wiedzieli kupując działki i stawiając domy, bo droga zawsze była w planach.

Temu protestowi towarzyszył kontrprotest podpisany przez ponad 120 osób, mieszkańców Pułaskiego i Cieplickiej, którym już dziś pod oknami jeżdżą bez przerwy samochody. Gdy planiści pokazali zaznaczone na mapie posesje, których właściciele protestowali przeciwko lokalizacji nowej drogi okazało się, że wielu z nich mieszka z dala od planowanej ulicy.

- Poszliśmy mieszkańcom osiedla maksymalnie na rękę zapisując w planie takie parametry nowej ulicy, które w praktyce odpowiadają parametrom drogi lokalnej. Będzie to strefa uspokojonego ruchu – tłumaczyła autorka planu Anna Podworska-Michalak.

Do projektu planu zgłoszono też uwagi sprzeciwiające się lokalizacji nowej ulicy – łącznika od Placu Kombatantów przez rzekę Kamienną do ulicy Lubańskiej.

Plan zagospodarowania przestrzennego Cieplic zakłada przebudowę ulicy Podgórzyńskiej w rejonie sanatorium Agat. Droga ma biec łagodnym łukiem przez obecne nieużytki i łagodnie krzyżować się z Cervi i Pułaskiego. Skrzyżowanie tych ulic ma być rozwiązane w formie ronda. Po drugiej stronie ulicy w kierunku ogrodów działkowych plan zakłada rezerwę terenu pod obiekty o funkcji uzdrowiskowej.

Przedłużenie Pułaskiego w kierunku Sprzymierzonych do skrzyżowania z Langego i dalej do Sobieszowskiej, plan przewiduje jako kolejną nową drogę w Cieplicach.

Właściciel kilkuhektarowego terenu pod wałami składał wnioski o wyłączenie części gruntu ze strefy ochrony uzdrowiskowej A i zakwalifikowania ich do strefy B. Zapis planu mówi o 12 tysiącach metrów kwadratowych w strefie A. Właściciel gruntu chciał, aby pozostało w tej strefie tylko 5 tysięcy metrów. Taki manewr korzystny byłby dla inwestora, który w strefie B ma możliwość lokowania obiektów o rozszerzonej funkcji, np. Usługowej, komercyjnej. Natomiast lokalizacja terenu w ścisłej strefie A narzuca ograniczenia i pozwala na realizację inwestycji typowo uzdrowiskowych i ogólnodostępnych. Właściciel gruntu przekonywał, że skoro, niemal po sąsiedzku na skraju Parku Zdrojowego miasto buduje ogólnodostępny akwapark, to jego inwestycja może być mniej ogólnodostępna.

- Ale plan nie rozstrzyga takich spraw. To odrębna procedura, strefy ochrony uzdrowiskowej zatwierdza minister. Plan je tylko sankcjonuje – wyjaśniała architekt.

Problemem centrum Cieplic jest brak wystarczającej ilości miejsc parkingowych. Ich ilość w strefie A jest bardzo limitowana, a poza tym fizycznie brakuje miejsca na wytyczenie parkingów.

Przyjęty plan zakłada lokalizację parkingu przy ulicy Fabrycznej na gruncie zwolnionym przez PM Poland oraz wytyczenie tymczasowych placów do parkowania na boisku Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych, na części placu pętli autobusu linii nr 14, a także wytycza rezerwę pod tymczasowy parking w rejonie Sobieszowskiej i Langego.

Autorzy planu przekonują, że w Cieplicach sporo terenu ma przypisaną funkcję usług uzdrowiskowych. Największy – teren pod wałami, a także teren po byłym szpitalu, obecna baza Rejonu Dróg, teren i obiekty poklasztorne oraz spory teren za szpitalem MSW aż do rzeki, oraz teren przy sanatorium Agat i grunty w rejonie Sobieszowskiej i Langego.

Wielu mieszkańców osiedla Orle obawiało się, że teren po byłej szkole „fampowskiej” z kortami przy skrzyżowania Rataja z Cieplicką zostanie zabudowany jakimś marketem. Grunt został sprzedany pod cele usługowe, ale planiści umieścili takie zapisy, które mają uniemożliwić postawienie marketowego blaszaka.

- Obiekt musi nawiązywać do otaczającej architektury, dlatego parametry zabudowy uniemożliwią lokalizację obiektu o powierzchni powyżej 2 tysięcy metrów kwadratowych i tylko jednokondygnacyjnego – objaśniała Anna Podworska-Michalak.

Przyjęty plan zagospodarowania przestrzennego cieplic w ogóle nie zakłada lokalizacji w tej dzielnicy wielkopowierzchniowego obiektu handlowego.

Ponieważ po rozstrzygnięciu przez prezydenta miasta uwag zgłoszonych po pierwszym wyłożeniu, sposób ich rozstrzygnięcia zmienił projektowane ustalenia, plan musiał być wyłożony jeszcze raz. Tym razem zgłoszono 3 nowe uwagi. Poprzednio były 82. Te nieuwzględnione musiała rozstrzygnąć rada miasta.

Komentarze (3)

msg allergy hives from seasonal allergies
levitra http levitra india online

gastrointestinal ailments gastrointestinal cancer
stromectol tablets for sale http india ivermectin

chocolate allergy casein allergy
ivermectin http ivermectin online