To jest archiwalna wersja serwisu nj24.pl Tygodnika Nowiny Jeleniogórskie. Zapraszamy do nowej odsłony: NJ24.PL.

36 fotografów na 36 lat BWA!

36 fotografów na 36 lat BWA!

W jeleniogórskiej Galerii Sztuki BWA swoje prace pokazuje 36 fotografów związanych z Jelenią Górą i Kotliną Jeleniogórską. Ekspozycja „Znaki czasu zapisy przestrzeni. Fotografia” jest kontynuacją ubiegłorocznej wystawy prezentującej twórczość malarzy, rzeźbiarzy i grafików Kotliny Jeleniogórskiej.

- Do projektu zaprosiliśmy artystów, dla których fotografia jest przede wszystkim wielką pasją – mówiła Janina Hobgarska, dyrektor BWA, otwierając wernisaż.

Ekspozycję tworzą prace, które powstały w ciągu ostatnich trzech lat. Wyjątkiem są fotografie Wacława Narkiewicza, który wyjął „zapomniane negatywy” z 1970 roku i zrealizował karkonoskie obrazy w nowej już technologii. „Połączenie dawnego czasu, tamtego myślenia z nowoczesną technologią” - komentowano w kuluarach wernisażu.

Każda fotografia jest zapisem czasu i zapisem przestrzeni”, tłumaczyła dyrektor BWA ideę przeglądu obszaru zainteresowań i kondycji środowiska fotograficznego Kotliny. W BWA zgromadzono bardzo różne fotografie: artystów z tzw. „jeleniogórskiej szkoły fotografii”, dla których najważniejsze jest medium fotograficzne, po fotografie, które są narzędziem rejestracji własnych wrażeń z danego miejsca.

- Środowisko fotograficzne to jest olbrzymia siła miasta Jeleniej Góry – podczas wernisażu wystawy podkreślał prezydent Marcin Zawiła.

Więcej o wystawie w Galerii BWA we wtorkowym wydaniu „Nowin Jeleniogórskich”.

DSC_1071.JPG
DSC_1036.JPG
DSC_1039.JPG
DSC_1053.JPG
DSC_1070.JPG

Komentarze (1)

မမ ရစ တ မဆင ရ စခ င ပ ဘ ဖတ ရတ စ တ မ က င ဘ မမ မ ပ န ဘ က စ လ ဖတ တ သ တ တ င အ ဒ က န မန တ ဖတ ရတ ရင စ တ ထ မ မ သ တ ပ ဘ ဖစ လ လ ဆ တ အ မင မတ ရင တ င စ တ စတန သန သန န အ က ပ ထ တ စ မ မဟ တ လ ပ မ က က ပ င ခ င ရ ပ တယ ၀ဖန လ လ ရပ သ တယ ဒ ပမ စ က ပ င ခ င တ မရ ဘ ထင မ တယ ဘ လ ဆ တ ၀ သန ပ လ ရ ကတ မ ဒ မ ရ သင တယ ဒ မ မ က င တ ဆ တ လ တဥ ခ င စ န ဆ င တ ခ ယ ခ က ပ ပ စ ဖတ သ ရ ခ ယ ဖတ ပ င ခ င အခ င အ ရ တခ ပ က ယ မ က က ရင မဖတ ရ ဒ က င ဘ လ ရ သ က လ တ လပ စ ရ ခ င ပ စခ င ပ တယ ဘယ သ မ pfreect မ ဖစ င ပ ဘ pfreect ဖစ ဖ လ ဘ လ ရ နတယ မထင မ ဘ လ တ လပ စ ရ သ ခ င ရ နတ အ ခအ န လ က မညစ မ စခ င ပ ဘ လ မမ ပ ရ င စ စ ဆက ရ င ပ စ ခ စ သ ခ သင