To jest archiwalna wersja serwisu nj24.pl Tygodnika Nowiny Jeleniogórskie. Zapraszamy do nowej odsłony: NJ24.PL.

Zobacz ducha gór! Zgłoszenia tylko do 6 października

Fot. Zdzisław Salik

To już naprawdę ostatnie chwile na włączenie się do naszej fotograficznej zabawy z nagrodami. Finał konkursu fotograficznego „Zobacz ducha gór” promującego atrakcje turystyczne naszego regionu tuż, tuż...  

Zgodnie z wcześniej opublikowanym regulaminem ostateczny termin zgłaszania prac do naszego konkursu mijał 30 września. Zainteresowanie udziałem w konkursie w ostatnim tygodniu było tak duże, że zdecydowaliśmy o przedłużeniu naboru prac o tydzień. Głównie dlatego, aby wszystkie wysłane pocztą prace zdążyły dotrzeć do nas na czas. Nie bez znaczenia jest też fakt, że istotnie wzrasta pula nagród fundowanych przez partnerów przedsięwzięcia. Jeśli więc ktoś jeszcze chce pochwalić się swoim talentem fotograficznym i przy okazji zdobyć nagrodę, ma na to czas do 6 października.
Nasz konkurs otwarty jest dla wszystkich zainteresowanych, zarówno mieszkańców naszego regionu, jak i odwiedzających nas gości, którzy, zwiedzając i podziwiając najpiękniejsze miejsca naszej sudeckiej krainy, rejestrują swoje wrażenia, wspomnienia i emocje przy pomocy aparatu fotograficznego. Udział w konkursie wziąć mogą zarówno amatorzy, jak i profesjonaliści.
Technika wykonywanych zdjęć jest dowolna, tematyka zaś bardzo szeroka. Konkursowe fotografie muszą przedstawiać skarby ducha gór, zarówno te naturalne, jak i kulturowe. Mogą to być zdjęcia wspaniałej przyrody, architektury, impresje fotograficzne inspirowane pobytem w górach, reportażowe zapisy ciekawych wydarzeń rozgrywających się w regionie jeleniogórskim, oryginalne fotograficzne pamiątki z wycieczek. Słowem, wszelkie fotograficzne obrazy, z jakich zbudować można album pokazujący bogactwo krainy ducha gór.
Najlepsze zdjęcia opublikujemy na łamach specjalnego wydania „Kompasu Górskiego” w „Nowinach Jeleniogórskich”. Na autorów najciekawszych prac czekają też atrakcyjne nagrody rzeczowe, wśród których są m.in. najróżniejsze, oryginalne produkty lokalne, zaczerpnięte wprost ze Skarbca Ducha Gór, pobyty w atrakcyjnych obiektach hotelowych naszego regionu, sprzęt turystyczny. Pula konkursowych nagród wciąż pozostaje otwarta, a wzbogacić mogą ją wszyscy, którzy zechcą dołączyć się do budowania oryginalnego portretu krainy ducha gór, złożonego z fotograficznych wspomnień tych, którzy zobaczyli prawdziwego ducha gór i chcą podzielić się z innymi swoimi nietuzinkowymi wrażeniami. Jeśli konkurs spotka się z szerokim zainteresowaniem i zaowocuje większym zbiorem fotografii wartych pokazania szerokiej publiczności, nie wykluczamy organizacji specjalnej, pokonkursowej wystawy i opracowania wydawnictwa promującego wspaniałe skarby ducha gór, widziane oczami Czytelników „Kompasu Górskiego”. Wszystko w Państwa rękach! Zobacz ducha gór! Termin zgłaszania zdjęć do konkursu mija 6 października.

Wydłużenie terminu zgłaszania prac na tegoroczną edycję konkursu oznacza, że wszystkie zgłoszenia dotrzeć muszą do nas najpóźniej 6 października 2014 roku. Uwaga! Decyduje data dotarcia przesyłki z pracami do organizatora, a nie jej wysłania. Zdjęcia dostarczać można do siedziby Redakcji Nowin Jeleniogórskich i Fundacji „NJ” osobiście, pocztą tradycyjną bądź elektroniczną. Zdjęcia w postaci elektronicznej zapisane muszą być w plikach o odpowiedniej jakości, pozwalającej na ich publikację w druku. Do udziału w konkursie zgłaszać można także klasyczne odbitki fotograficzne. Bo w naszym konkursie udział brać mogą także ci, którzy posługują się analogowymi aparatami fotograficznymi.
Warunkiem przyjęcia zdjęć do konkursu jest dostarczenie wraz z nimi wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia, dostępnej w publikacji, do której odnośnik znajduje się poniżej. Tam znaleźć opublikowany jest także pełny regulamin konkursu.
Zdjęcia kierować należy przesyłkami tradycyjnymi na adres: Fundacja Nowin Jeleniogórskich ul. M. Skłodowskiej-Curie 13, 58-500 Jelenia Góra, lub pocztą elektroniczną na adres: fundacja@fundacjanj.org.

Partnerami konkursu są: Stowarzyszenie Jeleniogórska Strefa Fotografii, Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Ducha Gór, Miasto Szklarska Poręba, Powiat Jeleniogórski.