To jest archiwalna wersja serwisu nj24.pl Tygodnika Nowiny Jeleniogórskie. Zapraszamy do nowej odsłony: NJ24.PL.

Unikatowy kierunek studiów na Wydziale Technicznym Kolegium Karkonoskiego

Unikatowy kierunek studiów na Wydziale Technicznym Kolegium Karkonoskiego

Kierunek studiów „Inżynieria bezpieczeństwa” jako ostatni dołączył do listy czerech oferowanych przez jeleniogórski Wydział Techniczny KK inżynierskich kierunków pierwszego stopnia, tj. do:
Edukacji techniczno-informatycznej,
Elektroniki i telekomunikacji,
Zarządzania i inżynierię produkcji.

Decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 czerwca 2009r. Wydział Techniczny ostatecznie i nieodwołanie otrzymał uprawnienie do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku „Inżynieria bezpieczeństwa”.

Kierunek ten jest unikatowy w skali kraju i jedyny na Dolnym Śląsku; najbliższa uczelnia go oferująca znajduje się w Poznaniu.

Absolwent tego kierunku będzie posiadał kompleksowe przygotowanie z obszaru nauk matematycznych i technicznych oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu bezpieczeństwa, w tym również z obszaru bezpieczeństwa publicznego. Będzie przygotowany do identyfikowania, monitorowania, analizy oraz projektowania szeroko pojętych systemów bezpieczeństwa oraz do identyfikowania i wykonywania analiz różnego rodzaju ryzyk związanych z możliwością powstawania zagrożeń i ich przeciwdziałaniu. Będzie posiadał umiejętności z zakresu dowodzenia, organizowania i przeprowadzania akcji ratowniczych oraz działań logistycznych. Dodatkowo przygotowany będzie do kontrolowania przestrzegania przepisów, warunków oraz zasad bezpieczeństwa pracy, a w tym standardów bezpieczeństwa informacji, systemów informacyjnych i informatycznych.

Będzie dysponował znajomością metod badawczych związanych z identyfikacją źródeł i następstw awarii i wypadków, co pozwoli mu samodzielnie analizować problemy, a także proponować oraz optymalizować nowe rozwiązania. Będzie posiadał umiejętności korzystania z wiedzy w życiu zawodowym, komunikowania się z otoczeniem, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej; będzie w pełni przygotowany do pełnienia funkcji kierowniczych w zakresie zarządzania bezpieczeństwem oraz zarządzania działaniami grupowymi, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji kryzysowych.

Dodatkowo - zgodnie z zapisami punktu 3) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004r., absolwent kierunku „Inżynieria bezpieczeństwa” będzie posiadał uprawnienia starszego inspektora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy i będzie w pełni przygotowany do pełnienia samodzielnych funkcji odpowiedzialnych za szeroko rozumianą sferę bhp, w każdej organizacji.

Wydział Techniczny gwarantuje, że zdobyta, na wszystkich prowadzonych kierunkach studiów - wiedza pozwoli każdemu absolwentowi na kontynuowanie kształcenia na studiach drugiego stopnia oraz solidnie przygotuje do uruchomienia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Rekrutacja na rok akademicki 2009/2010 na wszystkie cztery kierunki studiów inżynierskich trwa do 24 września 2009r.

Bliższe informacje o ofercie i działalności Wydziału Technicznego KK można znaleźć na stronie http://wt.kk.jgora.pl.

Opracowanie
doc. dr Danuta Fjałkowska
Prodziekan Wydziału Technicznego KK

Komentarze (12)

No i co z tego, że wiedzę może i zdobędzie, ale służbą wiodącą w większosci działań ratowniczych jest PSP, a do dowodzenia w tej formacji i tak jest wymagane całkiem inne wyszkolenie prowadzone bądź w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, bądź w Szkołach Aspirantów PSP i żadne inne.

..W tej szkole Panowie-Profesorowie ucza..PICIA vodki !.Ulubionego przedmiotu studentow-MEZCZYZN !!.

Z tego co zamieszczono na stronce szkoły wynika, że będą praktyki i egzaminy z bezpiecznego... otwierania butelek i puszek. Otwieracz za darmo.

..do - [Jacek.K..]..Myslisz,ze wszystko wypija..PROFESOROWIE ??.

Do [Piipi]: To tam są jacyś profesorowie, jak na uniwerku?

Szkoda,że tak małą wagę przywiązuje Kolegium Karkonoskie do kształcenia regionalnego czy turystyki tak obecnie potrzebnych w naszym regionie

to kolegium mogłoby byc ze swoim profilem kształcenia równie dobrze w Zakroczymiu. Małe korzyści dla Karkonoszy, kadra dydaktyczna słabiutka, sprowadzana z zewnątrz - patrz nowy kierunek 'historia' obsadzony przez 'kolesi' z Wrocławia

Nawet w najmniejszym pensjonacie musi być sieć energetyczna, komputerowa czy teleinfromatyczna i do tego bezpieczna? czy to nie jest kształcenie dla regionu?
A czy teraz, gdy jest powódź czy nie przydałby się, żeby służby były wzmocnione dobrze przygotowanymi fachowcami? a jeszcze lepiej, żeby umiały wcześniej to zjawisko zmonitorować i zapobiegać najgorszemu?

Ciekawe co na to Państwowa Komisja Akredytacyjna ?

Aby zaspokoić Pani ciekawość i przybliżyć procedurę - informuję, że MNiSW nadaje uprawnienia do prowadzenia kierunku dopiero po pozytywniej opinii Państwowej Komisji Akredytacyjnej. A taką pozytywną opinię (czyli akredytację kierunku) Minister otrzymała 7 maja 2009r. Uchwałą nr 362/2009 Prezydium PKA. Danuta Fjałkowska

dziękuje Pani Prodziekan za informację, ale oczywiście chodziło mi o opinię Państwowej Komisji Akredytacyjnej w sprawie obsady dydaktycznej nowego na Kolegium Karkonoskim kierunku 'historia'. Wszak dla chyba wszystkich historyków z Wrocławia ta praca będzie co najmniej drugim etatem, "fuchą" na zasadzie: przyjechać, zarobić, wyjechać