To jest archiwalna wersja serwisu nj24.pl Tygodnika Nowiny Jeleniogórskie. Zapraszamy do nowej odsłony: NJ24.PL.

Ulep dzieło sztuki!

Ulep dzieło sztuki!

14 lutego w Szklarskiej Porębie odbędą się „Mistrzostwa Polski w Rzeźbie ze Śniegu – Śniegolepy 2015”. Chętni mogą się jeszcze zapisać. Organizatorzy zapraszają wyłącznie zupełnych amatorów. Poza świetną zabawą dla autorów najpiękniejszych prac przewidziano cenne nagrody.

Piękna, oryginalna impreza zorganizowana zostanie na Skwerze Radiowej Trójki 14 lutego w godzinach 10.00-16.00. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi tego samego dnia o godz. 19:30 w Parku Miejskim „Esplanada”. W konkursie mogą wziąć udział czteroosobowe drużyny z Polski i Czech. Do 10 lutego przyjmowane będą zgłoszenia chętnych (szczegóły i formularze zgłoszeniowe na stronach: www.moksial.pl oraz www.szklarskaporeba.pl.) Organizatorzy proszą o przesłanie projektów, szkiców prac uwzględniających wymiar pryzmy śnieżnej (1,5m x 1,5m x 1,5 m). Z nadesłanych zgłoszeń zostaną wybrane 4 projekty, które zakwalifikowane drużyny realizować będą na Skwerze Radiowej Trójki. W "Śniegolepach" możliwe jest użycie jako tworzywa jedynie śniegu i wody. Wykluczone jest barwienie śnieżnych rzeźb. Organizatorzy zapewniają uczestnikom dwie kielnie i dwie szpachle. Koszty związane z zakwaterowaniem i podróżą zawodnicy muszą pokryć we własnym zakresie.

"Śniegolepy" są atrakcyjną imprezą nie tylko dla uczestników. Organizatorzy zapraszają w lutową sobotę na Skwer Radiowej Trójki także mieszkańców i turystów.