To jest archiwalna wersja serwisu nj24.pl Tygodnika Nowiny Jeleniogórskie. Zapraszamy do nowej odsłony: NJ24.PL.

Poznaj walory Borowego Jaru

Fot. Eugeniusz Gronostaj

"Borowy Jar - historia i turystyka" – to tytuł konferencji, która odbywać się będzie w piątek, 18 listopada 2016 r., od godz 10.00 w auli Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze, w całości będzie poświęconej walorom historycznym, przyrodniczym i turystycznym Borowego Jaru. Konferencji będzie towarzyszyć będą dwie wystawy: informacyjna - "Park Krajobrazowy Doliny Bobru" i fotograficzna - "Karkonosze Polskie – Cztery Pory Roku".

Konferencja składała się będzie z dwóch części. Pierwsza część to wykłady i prezentacje. Druga będzie praktyczna, połączona ze zwiedzaniem Borowego Jaru, na terenie Parku Krajobrazowego Doliny Bobru. W drugiej części znajdzie się praktyczny pokaz wspinaczki i wykorzystania sprzętu wspinaczkowego na skałach Progi oraz krótki spacer połączony z praktycznymi poradami instruktora nordic walking. Zaintereowanym tą formą aktywnego spędzania czasu przedstawione zostaną zalety techniki nordic walking.
Zajęcia praktyczne odbywać się będą w dwóch grupach tematycznych – wspinaczka i nordic walking i prowadzone będą równoległym w dwóch awariantach uzależnionych od warunków pogodowych (wariant terenowy - spacer po Borowym Jarze oraz wariant stacjonarny - na uczelni z pokazaniem sprzętu i omówieniem ogólnych zasad).
Osoby zainteresowane udziałem proszone są o zabranie odpowiedniego stroju terenowego i obuwia. Odnośnie spaceru nordic walking do dyspozycji będzie 20 szt. kijków (osoby posiadające własne kijki, ze względu na ograniczoną ilość, proszone są o zabranie ich ze sobą).
Osoby wyrażające chęć udziału w jednej z proponowanych grup w części praktycznej konferencji proszone są o zgłoszenie przed konferencją lub złożenie deklaracji uczestnictwa w zajęciach na początku konferencji w dniu jej organizacji. Ilość uczestników w grupie jest ograniczona. Zgłoszenie należy wysłać fax/e-mail na adres DZPK Oddział Jelenia Góra (imię i nazwisko oraz nazwa grupy, czyli wspinaczka lub nordic walking). Dane kontaktowe: Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra, ul. Kamiennogórska 2, 58-570 Jelenia Góra , tel./fax: 75 7553735, e-mail: jgora@dzpk.pl, www.dzpk.pl

PROGRAM KONFERENCJI

9.30 – 10.00 - rejestracja uczestników konferencji
10.00 – 10.10 - powitanie
10.10 – 10.25 - Bogactwo historyczne Borowego Jaru dla rozwoju jeleniogórskiej turystyki - Eugeniusz Gronostaj, Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze
10.25 – 10.40 - Jak powstał Borowy Jar i dlaczego warto go odwiedzić - Piotr Migoń, Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu
10.40 – 10.55 - Borowy Jar – cenne wartości przyrodnicze, historyczno-kulturowe i krajobrazowe Parku Krajobrazowego Doliny Bobru - Wiktor Kuśmider, Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra
10.55 – 11.10 - Borowy Jar – dla Jeleniogórzan? - Andrzej Mateusiak, PTTK Oddział Sudety Zachodnie
11.10 – 11.25 - Wykorzystanie potencjału energetycznego rzeki Bóbr w obszarze Borowego JaruRyszard Turek, Tauron Ekoenergia sp. z o.o.
11.25 – 11.40 - Wieża Książęca w Siedlęcinie - Radomir Komsta, Przemysław Nocuń, Stowarzyszenie ,,Wieża Książęca w Siedlęcinie”
11.40 – 12.00 - przerwa kawowa
12.00 – 12.15 - Możliwości wykorzystania naturalnych walorów przyrodniczych w zapobieganiu niesprawności osób starszych na przykładzie Borowego Jaru - Dariusz Milko, Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze
12.15 – 12.30 - Aktywność ruchowa z wykorzystaniem Borowego Jaru - Jacek Falkenberg, Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze
12.30 –12.45 - Ścieżki jeleniogórskiego Helikonu jako alternatywa dla istniejących szlaków turystycznych w realizacji różnorodnych form rekreacji ruchowej  - Małgorzata Nyc, Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze
12.45 – 13.00 - Wspinaczka w Borowym Jarze - Michał Kajca, Polski Związek Alpinizmu
13.15 – 13.30 - podsumowanie konferencji i dyskusja
13.30 – 15.30 - część praktyczna konferencji na terenie Borowego Jaru:

 Wspinaczka – prowadzący Michał Kajca, Polski Związek Alpinizmu 

 Nordic walking – prowadząca Małgorzata Rybarczyk-Rokita, Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze