To jest archiwalna wersja serwisu nj24.pl Tygodnika Nowiny Jeleniogórskie. Zapraszamy do nowej odsłony: NJ24.PL.

Podzielili na meliorację

fot. UMiG Lwówek Śląski

1,5 mln zł otrzymają gminy województwa dolnośląskiego na zadania związane z meliorację.

- W ramach naboru wniosków o dofinansowanie przeprowadzonego od 8 do 26 marca wpłynęło 86 wniosków na łączną kwotę 2,3 miliona złotych. Po weryfikacji wniosków ostatecznie na liście rankingowej znalazło się 80 wniosków, a dofinansowanie otrzymało 57 gmin na łączną kwotę niemal 1,5 miliona złotych – informuje urząd marszałkowski.
- Wspieramy inwestycje związane z utrzymaniem i konserwacją instalacji oraz urządzeń związanych z melioracją. Działanie te wpływają na gospodarkę wodną i przeciwdziałanie suszy, a w konsekwencji m.in. na zapewnienie odpowiedniej ilości i dobrej jakości plonów - mówi marszałek województwa Cezary Przybylski.
Beneficjentami konkursu mogą być gminy wiejskie, miejsko-wiejskie i gminy miejskie poniżej 20 000 mieszkańców a każda gmina może złożyć tylko jeden wniosek. Według przyjętych zasad dofinansowanie może wynosić maksymalnie 35 000 zł i nie więcej niż 80 proc. kosztów.
Wśród dofinansowanych gmin jest 10 z naszego regionu:
Świerzawa: konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie gminy - 35 000,00 zł;
Leśna: konserwacja urządzeń melioracji wodnych na terenie Gminy - 18 755,00 zł;
Pieńsk: konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych - rowów melioracyjnych o numerach R-D, R-3, R-H, R-0 - 25 425,00 zł;
Lwówek Śląski - utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w miejscowościach Skorzynice, Dłużec i Lwówek Śląski - 14 729,00 zł;
Mysłakowice: remont przepustów melioracji szczegółowej w m. Kostrzyca - 35 000,00 zł;
Warta Bolesławiecka: konserwacja i remont melioracji wodnych szczegółowych na terenie gminy - 9 400,00 zł;
Nowogrodziec: bieżące utrzymanie melioracji wodnych położonych na terenie gminy - 11 310,00 zł;
Gromadka: konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych - 12 000,00 zł;
Siekierczyn: konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w gminie - 35 000,00 zł;
Olszyna: konserwacja rowów melioracyjnych - 27 922,00 zł.