To jest archiwalna wersja serwisu nj24.pl Tygodnika Nowiny Jeleniogórskie. Zapraszamy do nowej odsłony: NJ24.PL.

Nie ma już barier ochronnych nad Kotłami Wielkiego i Małego Stawu

FOT. FB KPN

Jak co roku, przed zimą, Karkonoski Park Narodowy zdemontował bariery  ochronne nad krawędzią Wielkiego i Małego Stawu. Gdyby tego nie zrobiono, zostałyby zniszczone przez gromadzący się tam śnieg.

Zdemontowany jest również most na szlaku czerwonym w Kotle Łomniczki (Kotle pod Śnieżką). KPN apeluje do turystów o zachowanie ostrożności.
W górach szlaki są oblodzone. Przy zalegającym śniegu na trasie należy zachować szczególną ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi kotłów - tworzą się tutaj niebezpieczne nawisy śnieżne. Informują o tym tablice ostrzegawcze. Na czas zimy przy krawędzi kotłów demontowane są barierki ochronne i zorganizowane jest obejście zimowe oznaczone specjalnymi tyczkami.
Trasa nad Wielkim Stawem w warunkach zimowych jest trudna ze względu na zalegający śnieg, oblodzenie szlaku, wiatr i szybko zmieniające się warunki atmosferyczne. Przed wyjściem w góry należy koniecznie zaopatrzyć się w odpowiedni sprzęt, który pomoże nam pokonać szlak. Obowiązkowo należy zabrać ze sobą ciepłe ubranie, raki lub raczki, kijki turystyczne, rakiety śnieżne, mapę karkonoskich szlaków, termos z ciepłą herbatą, latarkę oraz naładowany telefon komórkowy.
Wielki Staw położony na wysokości 1225 m n.p.m. jest największym polodowcowym jeziorem Karkonoszy. Jego całkowita powierzchnia to 8,3 hektara, głębokość maksymalna to 24,4 m, a linia brzegowa ma długość 1540 metrów. Ze względu na unikatową faunę i florę Wielki Staw jest rezerwatem ścisłym Karkonoskiego Parku Narodowego i objęty jest zakazem wstępu.