To jest archiwalna wersja serwisu nj24.pl Tygodnika Nowiny Jeleniogórskie. Zapraszamy do nowej odsłony: NJ24.PL.

Konkurs na dyrektora Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze

Konkurs na dyrektora Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze

Samorząd jeleniogórski ogłosił konkurs na dyrektora Muzeum Przyrodniczego. Oferty można składać do 30 czerwca. Dotychczasowy dyrektor Muzeum Stanisław Firszt przechodzi na emeryturę.  To kolejna placówka jeleniogórska, w której  zmieni się szef. Trwają konkursy na dyrektora Muzeum Karkonoskiego oraz na szefa Zdrojowego Teatru Animacji.

Kandydat powinien mieć wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane w dziedzinie związanej z działalnością statutową muzeum. Co najmniej trzyletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w publicznej instytucji kultury, znajomość zagadnień pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych, w tym funduszy unijnych, środków z budżetu państwa. Pożądane jest doświadczenie w realizacji remontów i inwestycji,znajomość przynajmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie; preferowany język angielski, niemiecki, czeski.

Powinien przedstawić pisemną, autorską koncepcję funkcjonowania (programowa/plan rozwoju, organizacyjna i finansowa, w tym alternatywne źródła finansowania) Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze, na okres obejmujący trzy lata począwszy od 1 sierpnia 2021 r., uwzględniająca pozyskiwanie środków zewnętrznych.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap - sprawdzenie ofert pod względem spełniania warunków określonych w ogłoszeniu o konkursie bez udziału kandydatów; II etap - rozmowa kwalifikacyjna.

Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków o przystąpienie do konkursu nastąpi do 23 lipca 2021 roku. Kandydat wyłoniony w konkursie zostanie powołany na stanowisko Dyrektora Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze na okres trzech lat.