To jest archiwalna wersja serwisu nj24.pl Tygodnika Nowiny Jeleniogórskie. Zapraszamy do nowej odsłony: NJ24.PL.

Gwiazdy Sportu w Niepodległej (1918-1939)

Gwiazdy Sportu w Niepodległej (1918-1939)

Od 13 listopada oglądać można nową wystawę czasową w Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu, zorganizowaną z okazji 100 rocznicy uzyskania niepodległości przez Polskę. Prezentacja zatytułowana "Gwiazdy Sportu w Niepodległej (1918-1939)" przybliża sylwetki kilkunastu słynnych, polskich sportowców z okresu dwudziestolecia międzywojennego. 

Czas dwudziestolecia międzywojennego, lata 1918-1939, to okres nieporównywalny z żadnym innym w dziejach Polski. Radość z odzyskanej po ponad stuleciu niepodległości zaowocowała niezwykłą intensywnością i pasją w działaniu na wszystkich niemal polach społecznej aktywności. Po roku 1918 sport zaczął rozwijać się w odrodzonej Polsce bardzo intensywnie. W tamtych latach powszechnie podkreślano przede wszystkim jego misyjną rolę. Jak przekonywał m.in. ojciec nowożytnego olimpizmu Pierre de Coubertin – sport pełni niezwykle ważną funkcję w kształtowaniu właściwych postaw moralnych, a także przyczynia się do poprawy ogólnego stanu zdrowia społeczeństwa. Obecność na igrzyskach olimpijskich i zdobywane na nich laury potwierdzały ważne miejsce wśród narodów świata, odrębność i suwerenność. Nie dziwi więc ogromne, masowe zainteresowanie startami i rezultatami polskich sportowców w międzynarodowych zawodach. Bohaterowie stadionów uosabiali wielkie nadzieje i marzenia o znaczeniu Polski w świecie, szybko zdobywali więc status gwiazd. Ich nazwiska i wizerunki pojawiały się na pierwszych stronach gazet. Niepodległa Polska wychowała wielu sportowców, których nazwiska znane są kilku pokoleniom kibiców i do dzisiaj, mimo wojennej zawieruchy i upływu lat, budzą wiele ciepłych wspomnień. Sylwetki kilkunastu z nich – prawdziwych Gwiazd Sportu w Niepodległej – prezentujemy na wystawie w Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu -informują organizatorzy wydarzenia.