To jest archiwalna wersja serwisu nj24.pl Tygodnika Nowiny Jeleniogórskie. Zapraszamy do nowej odsłony: NJ24.PL.

Czytajmy dramaty! W Jeleniej Górze już od 17 października

Czytajmy dramaty! W Jeleniej Górze już od 17 października

Zakończył się I etap Konkursu „Czytajmy dramaty!”. Jury złożone z sześciorga aktorów Teatru Modrzejewskiej w Legnicy pod przewodnictwem Katarzyny Dworak postanowiło spośród nadesłanych tekstów wybrać utwór Cormaca McCarthy’ego Sunset limited. Powieść w formie dramatu w przekładzie Roberta Sudoła. Swój wybór jurorzy uzasadnili stwierdzeniem, że konkurs powinien służyć raczej prezentacji dramatów nie dość znanych a wybitnych niż np. przypominaniu klasyki. Pierwszy, zwycięski tekst zostanie zaprezentowany publicznie w formie czytania na scenach Teatru Modrzejewskiej w Legnicy (16 października o godz. 18.00), Jeleniogórskiego Centrum Kultury (17 października o godz. 18.00) oraz Teatru Lalek i Aktora w Wałbrzychu (18 października o godz. 18.00).

Tuż po czytaniu Sunset limited  (w sobotę, 17 pażdziernika, o 20.00) na scenie Jeleniogórskiego Centrum Kultury zaprezentowany zostanie najnowszy spektakl Teatru Odnalezionego Pierwszy raz w reż. Łukasza Dudy. Więcej o spektaklu w publikacji, do której odnośnik znajduje się poniżej.  

Cormac McCarthy (ur. 1933) to jeden z najważniejszych współczesnych pisarzy amerykańskich, scenarzysta i dramaturg. Jego teksty często trafiają na sceny i ekrany. Z sukcesem sfilmowano np. powieści To nie jest kraj dla starych ludzi (reż. E. i J. Coen, 2007) oraz Drogę (reż. J. Hillcoat, 2009). Sunset limited, dramat z roku 2006, będący w istocie wielką, pasjonującą rozmową o sensie życia, sfilmował w 2011 roku Tommy Lee Jones, grając w nim u boku Samuela L. Jacksona.

Czytanie Sunset limited wyreżyseruje Magdalena Miklasz, aktorka i reżyserka, absolwentka Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie. Na scenach Krakowa, Warszawy i innych miast zrealizowała dotąd m.in. Siłę przyzwyczajenia T. Bernharda w warszawskim Teatrze Ateneum (2012), Dom Bernardy Alba F. G. Lorki w poznańskim Teatrze Nowym (2013), Mistrza i Małgorzatę wg powieści M. Bułhakowa w warszawskim Teatrze Dramatycznym i białostockim teatrze Malabar Hotel (2014). Jest laureatką nagrody głównej na Festiwalu Debiutantów „Pierwszy Kontakt” w Toruniu za spektakl Przemiana wg F. Kafki (2011), Talentów Trójki (2012) oraz nagrody reżyserskiej na XXVI Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Lalek w Opolu za spektakl Sprawa Dantona. Samowywiad (2013), który wystawiła w Teatrze Malabar Hotel w Białymstoku. Od dekady corocznie reżyseruje w podkarpackim Dynowie spektakl będący owocem pospolitego ruszenia lokalnych miłośników sceny.

W czytaniu Sunset limited wystąpią legniccy aktorzy: Magda Biegańska, Katarzyna Dworak, Zuza Motorniuk, Rafał Cieluch, Mateusz Krzyk i Paweł Wolak.  

Dolnośląska akcja artystyczna: „Czytajmy dramaty!”
Zadanie jest akcją popularyzującą czytanie tekstów dramatycznych na Dolnym Śląsku (Legnica, Wałbrzych, Jelenia Góra), połączoną z cyklem performatywnych czytań, przygotowanych przez uznanych polskich reżyserów. Akcja ma skłonić widzów teatralnych do przedstawienia artystom swojej tekstowej „listy życzeń”. Po trzech czytaniach zaproponowanych przez widzów dramatów, zespół aktorski przyzna nagrodę dla najciekawszego tekstu i uzasadnienia jego wyboru przez widza. Konkurs połączony będzie z działaniami ułatwiającymi dostęp do tekstów dramatycznych (zorganizowanie szeroko dostępnych biblioteczek dramatów).

Ze zgłaszanych przez widzów tekstów dramatycznych (wraz z krótkim uzasadnieniem wyboru) komisja złożona z aktorów Teatru Modrzejewskiej w Legnicy wybierze tekst, który zostanie przygotowany w formie czytania przez zespół Teatru Modrzejewskiej pod reżyserią jednego z uznanych reżyserów/ek polskich, zaproszonych do akcji. Osoba, która najciekawiej uargumentuje, dlaczego złożyła taki a nie inny tekst, zostanie nagrodzona. Aby akcja lepiej spełniła swoje zadanie obejmie trzy miasta Dolnego Śląska – Legnicę, Jelenią Górę oraz Wałbrzych, a zgłaszać swoje propozycję tekstów będą mogli wszyscy mieszkańcy Dolnego Śląska. Każde z trzech czytań zostanie zaprezentowane tak w legnickim Teatrze Modrzejewskiej, jak i u partnerów zadania: w Teatrze Lalki i Aktora w Wałbrzychu oraz Jeleniogórskim Centrum Kultury. Aby ułatwić udział w konkursie i umocnić popularyzatorską wymowę zadania, w każdym z tych miejsc zostanie zorganizowany Punkt Czytania Dramatu – biblioteczka z dostępem do licznych wydań dramatu polskiego i światowego, oraz archiwalnymi wydaniami czasopisma „Dialog”. Wygodnie zorganizowana i przyjazna przestrzeń, w której za darmo będzie można zapoznać się z dziesiątkami tekstów dramatycznych, a przy okazji napić się kawy i posłuchać dobrej muzyki – zapewne wpłynie na zainteresowanie uczestnictwem w konkursie.

Szczególnie ważnym aspektem zadania jest fakt, że w konkursie nie nagradza się artystów, ale widzów. Takie przerzucenie akcentów w stosunkach artysta – odbiorca ociepla wizerunek teatru. Teatr jawi się jako ważna przestrzeń społeczna, którą tworzy się dla widzów i na którą widzowie mają realny wpływ. Oprócz oczywistych aspektów popularyzatorskich – tak dramatu, jak sztuki teatru, zadanie będzie miało także niezaprzeczalne znaczenie artystyczne, ponieważ czytania zostaną przygotowane przez uznanych i doświadczonych reżyserów oraz przez niezwykle sprawny zespół Teatru Modrzejewskiej w Legnicy. Akcji towarzyszyć będą szerokie działania promocyjne, które pozwolą dotrzeć z informacją także do mniejszych ośrodków miejskich i wiejskich na Dolnym Śląsku. Do wspólnej zabawy zostaną zaproszone gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, uczelnie, stowarzyszenia i fundacje oraz inne organizacje i instytucje kulturalne. Liczne materiały prasowe i telewizyjne sprawią, że akcja nabierze kształtu kampanii społecznej pod hasłem "Czytajmy dramaty!".

O przygotowanie czytań poprosimy reżyserów z następującej listy: Agata Duda-Gracz, Konrad Dworakowski, Jakub Krofta, Remigiusz Brzyk, Tomasz Rodowicz, Paweł Passini, Magdalena Miklasz, Agnieszka Glińska, Anna Augustynowicz, Piotr Ratajczak (w zależności od dostępności). Duże znaczenie ma fakt, że żaden z wymienionych artystów nie pracował wcześniej w Teatrze Modrzejewskiej w Legnicy – spotkanie z ich wrażliwością i pomysłem na teatr będzie więc istotne tak dla widzów, jak i dla zespołu aktorskiego.

Czytania odbędą się w trzech miastach w następujących terminach:
- 16 - 18 października 2015 r.
- 6 - 8 listopada 2015 r.
- 27 - 29 listopada 2015 r.

Każde z trzech czytań zostanie zaprezentowane w legnickim Teatrze Modrzejewskiej oraz u partnerów zadania: w Teatrze Lalki i Aktora w Wałbrzychu oraz Jeleniogórskim Centrum Kultury. Każdy partner zadania zobowiąże się do zorganizowania Punktu Czytania Dramatów, w którym darmowo dostępne będą wydania dramatów polskich i światowych, komputer lub tablet z dramatami w formie e-booków.

REGULAMIN KONKURSU "CZYTAJMY DRAMATY!"

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu „Czytajmy Dramaty!”, zwanego dalej Konkursem.
2. Konkurs został ustanowiony w celu popularyzacji czytania dramatów oraz zwiększenia zainteresowania sztuką teatru.
3. Organizatorem akcji „Czytajmy Dramaty!” jest Teatr im. Heleny Modrzejewskiej
z siedzibą w Legnicy, 59-220, Rynek 39, Instytucja Artystyczna Samorządu Województwa Dolnośląskiego, REGON 390006486, NIP 691 020 53 57, zwany dalej Organizatorem.
4. Konkurs polega na proponowaniu przez uczestników tekstów dramatycznych, które zasługują na publiczną prezentację. Spośród nadesłanych propozycji jury wybierze po jednym tekście na każdą z trzech wybranych tur Konkursu. Każdy wybrany tekst zostanie przedstawiony publiczności w formie dramatyzowanego czytania w Legnicy, Jeleniej Górze i Wałbrzychu w dniach 16-18 października 2015 r, 6-8 listopada 2015 r. oraz 27-29 listopada 2015 r.
5. Konkurs odbywa się raz do roku, zgłoszenia przyjmujemy w trzech turach: do 30 września, do 15 października, do 30 października.
6. Za wygraną w konkursie przewidziana jest nagroda pieniężna w wysokości 2000 zł.
7. Laureata nagrody wskazuje jury Konkursu, zwane dalej Jury.
8. W skład Jury wchodzą aktorzy Teatru im. Modrzejewskiej w Legnicy.
9. Nagroda przyznawana jest osobie, która zdaniem Jury najciekawiej uzasadni wybór nadesłanego dramatu.

ZGŁASZANIE TEKSTÓW DRAMATYCZNYCH
1. W konkursie może wziąć udział każda osoba pełnoletnia (lub osoba, która ukończyła 15 lat – za pisemną zgodą rodzica lub prawnego opiekuna), zwana dalej Uczestnikiem.
2. Zgłoszenie powinno zawierać:
a) imię i nazwisko Uczestnika,
b) dane kontaktowe Uczestnika: adres, telefon, e-mail,
c) tytuł dramatu, autora, miejsce i rok wydania, numer ISBN lub ISSN książki (w razie zgłoszenia tekstu trudno dostępnego uczestnik proszony jest o podanie źródła – biblioteka, link do strony),
d) uzasadnienie wyboru tekstu (nie krótsze niż 1000 i nie dłuższe niż 3000 znaków).
3. Zgłoszenia należy przysyłać najpóźniej do:
I tura: 30 września 2015 r.
II tura: 15 października 2015 r.
III tura: 30 października 2015 r.
na adres:
Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy
Rynek 39
59-220 Legnica
z dopiskiem „Czytajmy Dramaty!”
lub mailowo na adres: czytajmy@teatr.nagroda.pl .
4. Uczestnik konkursu może nadesłać najwyżej dwie propozycje utworów na każdą z trzech tur konkursu.


JURY
1. W skład jury wchodzą aktorzy Teatru im. H. Modrzejewskiej w Jury, którzy przy posiedzeniach, zwykłą większością głosów wyłaniają spośród siebie przewodniczącego. Jury może liczyć od 7 do 18 osób.
2. Jury podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał, zwykłą większością głosów. W razie równego podziału głosów decyduje głos Przewodniczącego.
5. Członków Jury obowiązuje zasada zachowania tajności w kwestiach dotyczących przebiegu posiedzeń i podejmowanych uchwał.
7. Jury, podejmując decyzję o wyborze zwycięskich wypowiedzi, będzie się kierować
w szczególności treścią uzasadnienia zgłoszenia wybranego tekstu dramatycznego.
8. Z obrad Jury zostanie sporządzony protokół zawierający dane dotyczące głosowania, podpisany przez sekretarza Jury, którym będzie pracownik Organizatora. Protokół będzie przechowywany w siedzibie Organizatora.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora dla celów przeprowadzenia Konkursu oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatora. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawy ich treści oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Organizator informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).
2. Uczestnicy wyrażają zgodę na korzystanie przez Organizatora z treści zgłoszeń,
w całości lub w części, zarówno z podaniem imienia i nazwiska Uczestnika, jak i bez takiego oznaczenia, w działalności Organizatora i podmiotów z nim współpracujących,
w tym zwłaszcza na publikację w Internecie oraz wszelkich innych mediach.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
4. W przypadku zmiany postanowień niniejszego Regulaminu Organizator będzie zobowiązany do udostępnienia uczestnikom aktualnie obowiązującego Regulaminu.