To jest archiwalna wersja serwisu nj24.pl Tygodnika Nowiny Jeleniogórskie. Zapraszamy do nowej odsłony: NJ24.PL.

Co z przyszłością Parku Krajobrazowego Doliny Bobru?

Co z przyszłością Parku Krajobrazowego Doliny Bobru?

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Wleń organizuje spotkanie poświęcone perspektywom rozwoju infrastruktury turystycznej, ochronie walorów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego na terenie wszystkich gmin położonych w granicach Parku Krajobrazowego Doliny Bobru. Otwarte dla wszystkich zainteresowanych spotkanie odbędzie się w sobote, 18 listopada 2017 r., o godz. 11.00 w gmachu Zespołu Szkół im. Św. Jadwigi Śląskiej przy ul. Dworcowej 10 we Wleniu.

Głównym celem spotkania będzie uzyskanie odpowiedzi na pytania dotyczące kierunków rozwoju infrastruktury turystycznej na terenie parku administrowanego wspólnie przez Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych oraz władze gmin i inne instytucje, realizacji inicjatyw związanych z ochroną przyrody i zabytków oraz zacieśniania współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i mieszkańcami regionu oraz przedsiębiorcami na rzecz zrównoważonego rozwoju i poprawy jakości życia społeczności lokalnej. Organizatorzy gorąco zachecają wszystkich do udziału w dyskusji, mając nadzieję, iż wspólnie z zaproszonymi gośćmi: mieszkańcami, samorządowcami, przedstawicielami organizacji społecznych uda się uzyskać odpowiedzi na zasadnicze pytania dotyczące oczekiwań mieszkańców regionu związnych z zagospodarowaniem obszaru Parku Krajobrazowego Doliny Bobru.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=ir65BShj9LE