To jest archiwalna wersja serwisu nj24.pl Tygodnika Nowiny Jeleniogórskie. Zapraszamy do nowej odsłony: NJ24.PL.

Analiza stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym za 12 miesięcy

Analiza stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym za 12 miesięcy

W 2008 roku stan bezpieczeństwa na drogach miasta i powiatu jeleniogórskiego uległ poprawie, spadła liczba wypadków, rannych kolizji natomiast nastąpił wzrost osób zabitych .

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA ZDARZEŃ DROGOWYCH

Ogólna liczba zdarzeń drogowych i ich skutków

Porównując analogicznie okres roku ubiegłego wzrosła liczba zabitych, natomiast spadła liczba wypadków, rannych i kolizji drogowych.
* ilości wypadków -108 - ( dynamika 95,6 % )
* ilości zabitych -18 osób - ( dynamika 163,6% )
* liczby rannych -126 osób - ( dynamika 87,5%)
* ilości kolizji drogowych -1682 - ( dynamika 89,7% )

Ilość zdarzeń drogowych i ich skutków w rozbiciu godzinowym

W rozbiciu godzinowym najwięcej wypadków drogowych odnotowywanych jest w godzinach popołudniowych, szczególnie pomiędzy godziną 14– 21 Czas zaistnienia tych zdarzeń jest powtarzalny w okresie ostatnich 2 lat.

MIEJSCA ZAGROŻONE WYPADKAMI I KOLIZJAMI
DROGOWYMI NA TERENIE POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO.

Analiza stanu zagrożenia wypadkami i kolizjami drogowymi na obszarze powiatu jeleniogórskiego wskazuje, iż najwięcej zdarzeń drogowych odnotowano na drogach:

Droga krajowa nr 3 Radomierz - Jakuszyce

Rok 2007 zaistniałych zdarzeń - 189 w tym wypadki 13 kolizji drogowych 176
Rok 2008 zaistniałych zdarzeń -223 w tym wypadków -11 kolizji drogowych -212

Droga krajowa nr 30 Jelenia Góra - Pasiecznik

Rok 2007 zaistniałych zdarzeń 16 w tym 0- wypadki kolizji drogowych- 16
Rok 2008 zaistniałych zdarzeń 15 w tym 3 -wypadki kolizji drogowych- 12

Wybrane ulice miasta Jelenia Góra 2007 2008

Z analizy stanu bezpieczeństwa na drogach miasta Jelenia Góra najwięcej zdarzeń drogowych odnotowano na ulicy: Wolności, Jana Pawła II, W. Polskiego

PRZYCZYNY WYPADKÓW I KOLIZJI DROGOWYCH

PODJĘTE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

W Sekcji Ruchu Drogowego KMP w Jeleniej Górze, prowadzona jest codzienna analiza zdarzeń za minioną dobę, na tej podstawie planowana jest służba policjantów RD.
Szczególnie niebezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Jeleniej Góry objęte są stałym nadzorem służby ruchu drogowego.
Na podstawie analizy zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym za 2008 rok, stwierdzony został fakt, że najbardziej zagrożoną grupą uczestników ruchu, są osoby niechronione tj. piesi i rowerzyści.
Implikowało to prowadzenie ciągłych działań w zakresie – inżynierii ruchu drogowego, profilaktyki i represji, zmierzających do poprawy bezpieczeństwa tej grupy.
Podjęte już w 2008 roku działania pozwoliły na ograniczenie tragicznych zdarzeń z udziałem pieszych i rowerzystów.
W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie minionego roku 2008 , podjęte zostały działania, zmierzające do ograniczenia ilości zdarzeń.
Działania prowadzone są w kilku aspektach tj. :

W zakresie represji.
Dostosowana została dyslokacja służby ruchu drogowego do miejsc i czasu powstawania zdarzeń drogowych.
Policjanci ruchu drogowego oraz służby patrolowej podległych jednostek, otrzymali zadania w zakresie ujawniania wykroczeń popełnianych przez kierujących motocyklami.
Ujawnianie przekroczeń dopuszczalnej prędkości pojazdów w rejonach najbardziej zagrożonych przejść dla pieszych.
Stały nadzór ruchu z wykorzystaniem radiowozu z wideokamerą w miejscach najbardziej zagrożonych.
Zwiększona została ilość patroli, poprzez patrole mieszane z funkcjonariuszami Straży Granicznej.

W zakresie inżynierii ruchu drogowego

Na wniosek KMP w Jeleniej Górze skierowany do Prezydenta Miasta Jeleniej Góry – Marka Obrębalskiego, dotyczący poprawy bezpieczeństwa pieszych, zostały wprowadzone zmiany techniczne i organizacji ruchu w zakresie oznakowania aktywnego i doświetlenia przejść dla pieszych, poprzez zastosowanie specjalnych bram oświetleniowych.
W okresie drugiego kwartału br. z przyznanych środków miejskich zainstalowane maszty do fotoradaru w ilości pięciu sztuk ( koszt montażu 40 tysięcy złotych ).

Zagadnienie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego jest tematem omawianym na comiesięcznych spotkaniach komisji bezpieczeństwa na drogach w Urzędzie Miejskim w Jeleniej Górze oraz w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze. Wnioski realizowane są przez zarządców dróg w zakresie poprawy oznakowania, zmian organizacji ruchu itp.

W zakresie profilaktyki
Stale prowadzona jest kampania medialna w lokalnych mediach tj. Muzycznym Radiu Jelenia Góra, Radiu Wrocław, Telewizji ODRA, Gazetach: Słowo Polskie , Nowiny Jeleniogórskie i Jelonka. Ponadto większość zdarzeń drogowych prezentowana jest na najpopularniejszym jeleniogórskim portalu internetowym www. jelonka.pl. Na bieżąco analizowane są również posty internautów na tej stronie, dotyczące zdarzeń drogowych. Należy powiedzieć, że głos Policji w zakresie bezpieczeństwa na drogach jest w ww. mediach obecny praktycznie codziennie.

Skierowane zostało wystąpienie do Proboszczów wszystkich Parafii Rzymsko-Katolickich z terenu Jeleniej Góry i powiatu jeleniogórskiego z diagnozą zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowego, wskazaniem przyczyn zdarzeń i wpływu na ich powstawanie pieszych i nietrzeźwych kierujących. Zwróciliśmy się z prośbą o uwzględnienie tych zagadnień w prowadzonej pracy duszpasterskiej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Zagadnienia bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, zwłaszcza dzieci i młodzieży są stałym elementem pogadanek i spotkań w szkołach i przedszkolach oraz z kierowcami baz transportowych.

W 2008 roku przeprowadzono szereg działań na drogach między innymi: prędkość, alkohol-narkotyki, niechronieni uczestnicy ruchu, truck, bezpieczne drogi, razem na powiaty.

Mając na względzie fakt, że poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego nie jest tylko domeną Policji, ale konieczne jest stworzenie koalicji w tym zakresie z innymi podmiotami, wspólnie z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego już w styczniu br. podjęliśmy inicjatywę powołania płaszczyzny porozumienia w tym zakresie.

Efektem podjętej inicjatywy było powołanie w marcu 2008 roku – „Karkonoskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego” w skład, której weszli przedstawiciele władz samorządowych Jeleniej Góry i Powiatu Jeleniogórskiego, Policji, WORD, Automobilklubu Karkonoskiego, Przewodniczącym Rady został Prezydent Jeleniej Góry – Marek Obrębalski.

Z inicjatywy podjętych na jednym z pierwszych posiedzeń Rady postanowień, Jelenia Góra wzięła udział w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach Programu „ RAZEM BEZPIECZNIEJ”, na projekt miasteczka ruchu drogowego.

Przygotowany przez zespół specjalistów w tym również przedstawicieli naszej jednostki projekt, znalazł uznanie i otrzymał pierwszą nagrodę w tym prestiżowym konkursie. Nagrodą jest 25 tysięcy złotych, które zostanie przeznaczone na przygotowanie projektu technicznego inwestycji.

Podsumowując należy stwierdzić, że dotychczas podjęte przedsięwzięcia, pozwoliły na zdecydowane zmniejszenie ilości zdarzeń, zwłaszcza wypadków drogowych na terenie miasta Jeleniej Góry, niestety znacznie zwiększyła się ilość ofiar śmiertelnych poza Jelenią Górą na drogach powiatu jeleniogórskiego, zwłaszcza na drodze Nr 3 Jelenia Góra – Szklarska Poręba i Jelenia Góra – Karpacz. Aż sześć osób zabitych to kierujący motocyklami.

Reagując na tą niekorzystną tendencję, przede wszystkim zmieniona została dyslokacji służby.
Mając na względzie fakt powstania koalicji na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, której platformą jest Karkonoska Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego liczymy, że dalsze działania koordynowane przez ta Radę, zwłaszcza przez zespół inżynierii ruchu, będą miały wpływ na skuteczne eliminowanie zagrożeń. Ponadto poprzez działania profilaktyczne i represyjne wśród kierujących motocyklami ograniczony zostanie ich udział w zdarzeniach drogowych.

Podsumowując i uwzględniając przedstawioną sytuację w zakresie bezpieczeństwa ruchu oraz działań SRD, realizacja zadań zostanie ukierunkowana w następujący sposób:

1. W dalszym ciągu ujawniać wykroczenia które maja wpływ na zdarzenia drogowe Np. nadmierna prędkość nieprawidłowe wyprzedzanie, wymijanie i omijanie. Do priorytetowych zadań policjantów należeć będzie ujawnianie , wykroczeń popełnianych przez kierujących, którzy przekraczają dopuszczalną prędkość jazdy i nieprawidłowo wykonują ww. manewry oraz kierują pojazdy pod wpływem narkotyków.

2. Dyslokować służbę w miejsca gdzie dochodzi do zdarzeń z tych przyczyn. ,a w szczególności w rejonach najbardziej zagrożonych .

3. W związku z zaistniałymi zdarzeniami z udziałem pieszych , należy aktywnie realizować założenia programu poprawy niechronionych uczestników ruchu, zwłaszcza w zakresie poprawy inżynierii ruchu w miejscach zagrożonych i działań profilaktycznych za pośrednictwem lokalnych mediów.

4. Należy utrzymywać i pogłębiać ścisłą współpracę ze Strażą Graniczną pełniąc wspólne patrole .

Analiza stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym za 12 miesięcy
Analiza stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym za 12 miesięcy

Komentarze (1)

Poprawa sytuacji:mniej rannych więcej zabitych!Dla RP inaczej zwaną Hipokryzją rewelacja dla kierowców masakra.W Szklarskiej przy każdym deszczu na skrzyżowaniu głównej drogi przy dawnym kinie zalegają po kilka dni kamienie wielkości pięści!!!Drogi są rozkopywane i asfaltowane wg cyklu księżycowego(szlag trafia)Przy takim stanie dróg rannych na pewno nie będzie ,od razu do piachu