To jest archiwalna wersja serwisu nj24.pl Tygodnika Nowiny Jeleniogórskie. Zapraszamy do nowej odsłony: NJ24.PL.

INSERTOWANIE

Polega na zleceniu wykonania usługi włożenia obcego druku/gazetki promocyjnej do „Nowin Jeleniogórskich”. Zlecenia przyjmuje:

Biuro Ogłoszeń oraz Dział Marketingu, tel. 75 64 24 480, 75 75 247 81, 793 585 825.

Należy ustalić termin emisji. Rezerwację potwierdzamy podpisanym zleceniem.

Insertowanie dotyczy całego nakładu tygodnika lub na specjalne życzenie Zleceniodawcy ilości mniejszej, ale na wyłączną odpowiedzialność Zleceniodawcy. Ukazujemy się zawsze we wtorek. Nakład „Nowin Jeleniogórskich” wynosi 8000 egz.

Koszt insertowania 100 szt. wynosi 12,00 zł netto.

Cały nakład 8000 szt. x 0,12 groszy = 960,00 zł netto + 23% VAT.

Opisane na paczkach (paletach) inserty z podanym tytułem gazety do której mają być włożone oraz z datą insertowania należy dostarczyć do drukarni.