To jest archiwalna wersja serwisu nj24.pl Tygodnika Nowiny Jeleniogórskie. Zapraszamy do nowej odsłony: NJ24.PL.

Znani jeleniogórzanie w kampanii antysmogowej

Znani jeleniogórzanie w kampanii antysmogowej

Rozpoznawalni i popularni jeleniogórzanie - Maja Włoszczowska, Rafał Fronia, Wioletta Palczewska, Kazimierz Pichlak oraz Krzysztof Langer i Andrzej Marchowski z Kabaretu Paka - promować będą kampanię społeczno-informacyjną prowadzoną przez Miasto Jelenia Góra - „Stop Smog! – Wymień Piec”. Jej celem jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców, ograniczenie smogu i poprawa jakości powietrza.

Ambasadorów kampanii zobaczymy na plakatach w przestrzeni miejskiej Jeleniej Góry, jak również na portalach internetowych i w mediach społecznościowych. Głównym celem kampanii jest uświadomienie wszystkim mieszkańcom, jak ważne jest prawidłowe ogrzewanie mieszkań i domów oraz jaki wpływ na nasze zdrowie ma smog. W akcji chodzi też o zwrócenie uwagi na nowe, zmieniające się regulacje prawne w zakresie norm dotyczących źródeł energii, ich jakości, pochodzenia, a także emisji szkodliwych substancji, powstających w wyniku spalania.
Osoby biorące udział w kampanii wybrane zostały w taki sposób, aby dotrzeć do jak największej liczby jeleniogórzan, w różnym wieku i o różnych zainteresowaniach. Wszyscy też zgodzili się udzielić swojego wizerunku na potrzeby akcji bezpłatnie. Twórcy kampanii mają nadzieję, że dzięki włączeniu się w kampanię lokalnych autorytetów uda się wpłynąć na zmianę postaw wielu mieszkańców miasta.
W ramach kampanii zaplanowano w dniu 5 listopada br. o godz. 17.00 w auli I LO im. S. Żeromskiego (ul. J. Kochanowskiego 18) prelekcję Rafała Froni - Everest i Nanda Devi … Jak umierają Góry, a w dniu 14 listopada (Światowy Dzień Czystego Powietrza) o godz. 12.00 na Placu Ratuszowym młodzież z Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych zaprezentuje happening „Oddech”.

Na te  wydarzenia serdecznie zapraszamy.

Przypominamy, że od dnia 1 lipca 2018 r. zakazane jest spalanie w kotłach,  piecach oraz kominkach paliw stałych najniższej jakości, tj.:
• węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
• węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej 3 mm,
• mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
• biomasy stałej o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.

Od dnia 1 lipca 2024 r. zakazane będzie użytkowanie tzw. ”kopciuchów”, tj. instalacji na paliwa stałe (w tym pieców kaflowych), które nie spełniają wymagań minimum 3. klasy pod względem granicznych wartości emisji pyłu wg normy PN-EN 303-5: 2012).

Więcej o normach, kampanii i regulacjach prawnych na stronie miasta: https://jeleniagora.pl/content/smog-stop-wymień-piec  

KampaniaMaja

KampaniaRafał

To jest nasza wspólna sprawa - Maja Włoszczowska.jpg