To jest archiwalna wersja serwisu nj24.pl Tygodnika Nowiny Jeleniogórskie. Zapraszamy do nowej odsłony: NJ24.PL.

Zaczynają 1 grudnia

Jak informuje bolesławiecki urząd miasta, ustalono termin sesji inaugurującej nową kadencję rady. Wybrani w wyborach 16 listopada radni zbiorą się  1 grudnia 2014 r. o godz. 10.30 w Sali Rajców bolesławieckiego Ratusza. Pierwszą sesję nowo wybranej rady zwołuje komisarz wyborczy na dzień przypadający w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze kraju. Podczas tej sesji nastąpi ceremonia zaprzysiężenia, wraz ze ślubowaniem radnych oraz wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczących. Rada wybiera przewodniczącego i wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.

W tym dniu ślubowanie złoży prezydent Bolesławca Piotr Roman oraz nowo wybrani radni: Adam Biesiadecki ( okręg nr 1, Komitet Wyborczy Wyborców Piotra Romana, głosów 196), Leszek Franciszek Chudzik (okręg nr 2, Komitet Wyborczy Wyborców Piotra Romana, głosów 250), Eugeniusz Kowalski (okręg nr 3, Komitet Wyborczy Wyborców Piotra Romana, głosów 175), Piotr Jarosław  Klasa (okręg nr 4, Komitet Wyborczy Wyborców Platforma Samorządowa Powiatu Bolesławieckiego, głosów 246),  Łukasz Zygmunt Molak ( okręg nr 5, Komitet Wyborczy Wyborców Ziemia Bolesławiecka, głosów 225), Łukasz Aleksander Jaźwiec (okręg nr 6, Komitet Wyborczy Wyborców Piotra Romana, głosów 232), Renata Jadwiga Fredyk (okręg nr 7, Komitet Wyborczy Wyborców Piotra Romana, głosów 334), Arkadiusz Łukasz Krzemiński (okręg nr 8, Komitet Wyborczy Wyborców Platforma Samorządowa Powiatu Bolesławieckiego, głosów 235), Eugeniusz Antoni Jabłoński (okręg nr 9, Komitet Wyborczy Wyborców Piotra Romana, głosów 164), Alojzy Skóra (okręg nr 10, Komitet Wyborczy Wyborców Piotra Romana, głosów 246), Stanisław Wiącek (okręg nr 11, Komitet Wyborczy Wyborców Ziemia Bolesławiecka, głosów 305), Mirosław Witold Sołtyszewski (okręg nr 12, Komitet Wyborczy Wyborców Piotra Romana, głosów 174), Jan Jasiukiewicz (okręg nr 13, Komitet Wyborczy Wyborców Piotra Romana, głosów 241), Zdzisław Adam Abramowicz (okręg nr 14, Komitet Wyborczy Wyborców Ziemia Bolesławiecka 250), Jan Leon Stasiak (okręg nr 15, Komitet Wyborczy Wyborców Piotra Romana, głosów 147), Bogdan Biernat (okręg nr 16, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, głosów  148), Jarosław Kowalski (okręg nr 17, Komitet Wyborczy Wyborców Piotra Romana, głosów 211), Dariusz Wiesław Filistyński (okręg nr 18, Komitet Wyborczy Wyborców Piotra Romana, głosów 157), Andrzej Józef Żuk (okręg nr 19, Komitet Wyborczy Wyborców Piotra Romana, głosów 255), Dariusz Piotr Mucha (okręg nr 20, Komitet Wyborczy Wyborców Piotra Romana, głosów 197), Ariel Aleksander Fecyk (okręg nr 21, Komitet Wyborczy Wyborców Platforma Samorządowa Powiatu Bolesławieckiego, głosów 168).