To jest archiwalna wersja serwisu nj24.pl Tygodnika Nowiny Jeleniogórskie. Zapraszamy do nowej odsłony: NJ24.PL.

W niedzielę na wycieczkę

W niedzielę na wycieczkę

Zarząd Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” wraz z redakcją „Nowin Jeleniogórskich” organizują w dniu 13 września wycieczkę nr 31. Wyjazd z dworca PKS autobusem o godz. 9.00 do Wlenia (kierunek Szczecin, bilet 7zł). 

Trasa długości 13 km prowadzi przez południową część Parku Krajobrazowego Doliny Bobru. We Wleniu oglądamy neogotycki kościół św. Mikołaja, ratusz i wzniesiony z okazji 700-lecia założenia miasta w 1914 roku pomnik dziewczyny z gołębiami (miasto słynęło niegdyś z targów gołębi). Na prawym brzegu Bobru w części miasta o nazwie Gościradz pałac z XVII w. z elementami renesansowymi. Z miasta drogami leśnymi i polnymi zboczem Szubienicznej idziemy do Nielestna. Na skraju wsi w parku pałac z 1603 roku, przebudowany w XIX w.(obecnie mieści się tu Dom Pomocy Społecznej). Następnie drogą polną wędrujemy do Strzyżowca i dalej zielonym szlakiem do Siedlęcina. Na trasie oglądamy trzy krzyże pokutne, w tym jeden z rzadko spotykanym rytem kuszy. Po obejrzeniu najciekawszych zabytków Siedlęcina o godz. 16.18 odjeżdżamy autobusem MZK nr 5 do Jeleniej Góry.

Wycieczkę prowadzi Paweł Idzik z Lubomierza. Uczestnicy we własnym zakresie ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków, członkowie PTTK z opłaconą składką objęci są ubezpieczeniem zbiorowym.