To jest archiwalna wersja serwisu nj24.pl Tygodnika Nowiny Jeleniogórskie. Zapraszamy do nowej odsłony: NJ24.PL.

W niedzielę na wycieczkę

W niedzielę na wycieczkę

Zarząd Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” wraz z redakcją „Nowin Jeleniogórskich” organizują w dniu 21 września wycieczkę nr 33. Wyjazd z Jeleniej Góry pociągiem o godz.7.22 do Boguszowa Gorców. Trasa długości 14 km prowadzi przez południowy kraniec Wyżyny Jabłowskiej, Krzeszowskie Wzgórza do Kotliny Krzeszowskiej.

Z pociągu wysiadamy na stacji Boguszów Gorce Zachód i idziemy przez Gorce do szybu Witold dawnej kopalni węgla kamiennego Victoria. W niedawno wyremontowanym budynku nadszybia urządzane jest Centrum Kulturalno-Kongresowe. Zwiedzamy wystawę nawiązującą do historii obiektu, wchodzimy na wieżę wyciągową, skąd podziwiamy panoramę okolicy. Następnie drogą obok dużej bocznicy kolejowej udajemy się do Czarnego Boru, tu oglądamy interesujące zabytki: spichlerz z XVIII w, barokowy pałac (obecnie szpital – obiekt niedostępny), ruiny gotyckiego zamku – zachowały się nikłe fragmenty murów i kolista baszta. Z Czarnego Boru idziemy do wsi Grzędy, w centrum stoi gotycko-renesansowy kościół św. Jadwigi, w pobliżu ze zbocza niewielkiego wzgórza porośniętego trawą i krzakami w kilku miejscach wystają fragmenty zniszczonego kamiennego muru. To pozostałości średniowiecznego zamku Konradów, od XV w. pozostającego w ruinie. W dalszej części wędrówki szlakiem czerwonym przecinamy Krzeszowskie Wzgórza podchodząc na Górę Św. Anny. Na szczycie oglądamy starannie odrestaurowaną dużą kaplicę wybudowaną w XVII wieku. W dalszym ciągu czerwonym szlakiem schodzimy do Krzeszowa. Po zwiedzeniu zespołu klasztornego cystersów (kościół św. Józefa, bazylika Wniebowzięcia NMP, Mauzoleum Piastów) o godz. 16.43 odjeżdżamy autobusem PKS do Kamiennej Góry, skąd o godz. 17.30 również autobusem do Jeleniej Góry. Wycieczkę prowadzi Wiktor Gumprecht z Mysłakowic (tel. 500279011).
Uczestnicy we własnym zakresie ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków, członkowie PTTK z opłaconą składką objęci są ubezpieczeniem zbiorowym.