To jest archiwalna wersja serwisu nj24.pl Tygodnika Nowiny Jeleniogórskie. Zapraszamy do nowej odsłony: NJ24.PL.

W niedzielę na wycieczkę

W niedzielę na wycieczkę

Zarząd Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” wraz z redakcją „Nowin Jeleniogórskich” zapraszają w dniu 17 czerwca 2018 r. na wycieczkę nr 20 w ramach tegorocznego Rajdu na Raty. Wyjazd z Jeleniej Góry pociągiem o godz. 6.33 do Mieroszowa z przesiadką na stacji Boguszów Gorce Wschód.

Trasa długości 17 km prowadzi z Obniżenia Mieroszowskiego przez wschodni skraj Zaworów do Kotliny Krzeszowskiej. Z Mieroszowa przez Różaną (zabytkowa kuźnia) dochodzimy do jednej z najciekawszych w Zaworach grup skalnych o nazwie Czartowskie Skały. Tworzą je dwa piaskowcowe bastiony skalne o wys. 20 m, na szczycie jednego z nich znajdują się niezwykle malownicze skalne okna. Następnie leśnymi ścieżkami wędrujemy do Kochanowa. Spotykamy tu ciekawy zabytek związany z dawnym wymiarem sprawiedliwości – jedyny zachowany na Dolnym Śląsku stół sędziowski. Tworzy go kamienna płyta z rozmieszczonymi wokół częściowo zachowanymi siedziskami.. Około 200 m dalej w dawnym kamieniołomie znajdują się wejścia do kilku jaskiń powstałych w wyniku procesów krasowych w soczewie dolomitu, najdłuższa ma ponad 700 m długości (jaskinie niedostępne turystycznie). Od kamieniołomu szlakiem zielonym przez Przełęcz Żłób docieramy do Diabelskiej Maczugi - jednej z najładniejszych skałek w Kotlinie Kamiennogórskiej (w kształcie spłaszczonego słupa o wys. 7,5 m.). W końcowej części wycieczki przez Krzeszówek (gotycki kościół św. Wawrzyńca) idziemy do Krzeszowa. W Krzeszowie zobaczymy obiekty dawnego opactwa Cystersów (cena biletu 12 zł), zabytek najwyższej światowej klasy wpisany na listę Pomników Historii. W kościele p.w. Wniebowzięcia NMP, ze względu na przebogate wnętrze nazywanym europejską perłą baroku największym skarbem jest XIII-wieczna ikona Matki Bożej Łaskawej – najstarszy wizerunek maryjny w Polsce. W tylnej części świątyni znajduje się mauzoleum, w którym spoczywają szczątki fundatorów krzeszowskiego opactwa. Na placu sanktuarium znajduje się również kościół p.w. św. Józefa z cyklem fresków „Śląskiego Rembrandta” Michała Willmanna prezentującym w niespotykany sposób sceny z życia św. Rodziny. Po zakończeniu zwiedzania o godz. 16.46 odjeżdżamy autobusem PKS do Jeleniej Góry z przesiadką w Kamiennej Górze.
Wycieczkę prowadzi Wiktor Gumprecht z Mysłakowic. Uczestnicy we własnym zakresie ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków, członkowie PTTK z opłaconą składką objęci są ubezpieczeniem zbiorowym.