To jest archiwalna wersja serwisu nj24.pl Tygodnika Nowiny Jeleniogórskie. Zapraszamy do nowej odsłony: NJ24.PL.

Świąteczne wycieczki Rajdu na Raty

Świąteczne wycieczki Rajdu na Raty

Zarząd Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” wraz z redakcją „Nowin Jeleniogórskich” zapraszają na dwie kolejne wycieczki  w ramach tegorocznego Rajdu na Raty, zaplanowane na święczne dni - 1 i 3 maja.  

W niedzielę, 1 maja 2016,  wycieczka nr 10. Wyjazd pociągiem o godz. 9.45 do stacji Pilchowice Zapora.
Trasa długości 15 km przebiega w Dolinie Bobru i wschodniej części Wzgórz Radomickach. Od stacji kolejowej idziemy do zapory przegradzającej rzekę Bóbr. Wybudowana w latach 1904-1912 kamienna zapora o długości 280 m i wysokości 62 m jest największą w Sudetach, tworzy jezioro o powierzchni 240 h. Schodzimy obok zlokalizowanej poniżej elektrowni wodnej i ścieżką nad rzeką docieramy do wylotu Dzikiego Wąwozu, którym podchodzimy do Maciejowca. We wsi znajduje się cenny zespół parkowo-pałacowy: renesansowy dwór z XVII wieku; klasycystyczny dwukondygnacyjny pałac, z obszernym gankiem ; ośmioboczna barokowa kaplica Wniebowzięcia NMP z 1692 r. Wokół pałacu i kaplicy rozciąga się rozległy park krajobrazowy z cennymi okazami drzew. Z Maciejowca szlakiem zielonym idziemy do Radomic gdzie zwiedzamy kościół św. Jakuba i Katarzyny, wewnątrz niezwykle cenny gotycki tryptyk z 1510 roku z figurą Madonny z Dzieciątkiem i postaciami patronów. Następnie zboczem Wietrznika (znakomity punkt widokowy na Góry i Pogórze Kaczawskie oraz Pogórze Izerskie) dochodzimy do góry Gniazdo. Na grzbiecie łączącym ją z Górą Zamkową w dawnym kamieniołomie ciekawostka geologiczna o wyjątkowej wartości poznawczej: porwaki piaskowcowe o oddzielności słupowej (fragmenty piaskowca wtopione w skały bazaltowe). W końcowej części wycieczki docieramy do Wleńskiego Gródka, gdzie spotykamy cenne zabytki: ruiny średniowiecznego zamku będącego pierwszą na ziemiach polskich warownią o konstrukcji murowanej, kościół św. Jadwigi z 1662 r. Następnie schodzimy do Wlenia i po obejrzeniu najciekawszych obiektów (Ratusz, pomnik gołębiarki, kościół św. Mikołaja) po godz. 17 odjeżdżamy autobusem PKS do Jeleniej Góry. Wycieczkę prowadzi Paweł Idzik z Lubomierza. 

Wycieczka nr 11 odbędzie się we wtorek, 3 maja. Wyjazd spod dworca PKP w Jeleniej Górze autobusem MZK nr 10 o godz. 7.55 do Dziwiszowa.

Trasa długości 14 km przebiega przez środkową część Grzbietu Południowego Gór Kaczawskich. Z końcowego przystanku komunikacji miejskiej w Dziwiszowie Górnym podchodzimy na Przełęcz Widok mijając po drodze krzyż pokutny z wyrytym mieczem. Przełęcz jest znakomitym punktem widokowym, tu w XIX wieku zatrzymywały się dyliżanse celem umożliwienia jadącym obejrzenia wspaniałej panoramy Karkonoszy. Szlakiem niebieskim przez Przełęcz nad Kobyłą i zboczem Maślaka dochodzimy do Przełęczy Komarnickiej, najwyżej położonej przełęczy w Górach Kaczawskich u podnóża ich najwyższych szczytów Barańca i Skopca. W wybudowanej przez leśników wiacie zatrzymujemy się na odpoczynek przy ognisku. Następnie schodzimy do Komarna. W środkowej części wsi oglądamy zabytki architektury sakralnej: gotycki kościół p.w. św. Jana Chrzciciela z przełomu XV i XVI w., obok dwa krzyże pokutne. W pobliżu znajduje się drugi kościół, barokowo-klasycystyczny z XVIII w., obecnie nieużytkowany, jest to ciekawa budowla założona na rzucie 8-boku nakryta łamanym dachem namiotowym. W końcowej części wycieczki docieramy do Maciejowej i po obejrzeniu barokowego kościoła św. Piotra i Pawła około godz. 17 odjeżdżamy autobusem linii nr 2 do centrum Jeleniej Góry. Wycieczkę prowadzi Jolanta Kupeć z Dziwiszowa.

Uczestnicy wycieczek we własnym zakresie ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków, członkowie PTTK z opłaconą składką objęci są ubezpieczeniem zbiorowym.