To jest archiwalna wersja serwisu nj24.pl Tygodnika Nowiny Jeleniogórskie. Zapraszamy do nowej odsłony: NJ24.PL.

Milion trzysta na Odnowę

fot. UMWD

46 miejscowości na Dolnym Śląsku, w tym 10 z naszego regionu, otrzymał środki na realizację małych grantów w ramach programu „Odnowa Wsi Dolnośląskiej”. Urząd Marszałkowski przeznaczył na ten cel 1 309 597 zł

- Projekty, które uzyskały dofinansowanie, to wiele ważnych inwestycji m.in. na boiska, place zabaw, świetlice i inne miejsca rekreacji niezwykle istotne z punktu widzenia mieszkańców. Gratuluję wszystkim samorządom, których wnioski uzyskały akceptację - mówił wicemarszałek Grzegorz Macko.
Beneficjentami konkursu mogą być gminy wiejskie i miejsko-wiejskie, a kwota dofinansowania może wynosić maksymalnie 30 000 zł i nie więcej niż 50 proc. kosztów. Dofinansowanie można przeznaczyć m.in. na:
- remont, wyposażenie obiektów publicznych pełniących funkcje społeczne, kulturalne lub społeczno - kulturalne, w szczególności świetlic i domów kultury itp.;
- budowę, przebudowę lub remont obiektów i zagospodarowanie miejsc publicznych pełniących funkcje rekreacyjne i publiczne m. in. placów zabaw, siłowni zewnętrznych, stadionów, trybun, hal sportowych, basenów, wiat rekreacyjnych, boisk sportowych, skateparków, chodników, parków, skwerów, alei spacerowych, ścieżek rowerowych, szlaków pieszych, szlaków wodnych, szlaków konnych, tras narciarstwa biegowego i innych miejsc rekreacji służących do użytku publicznego;
- zakup kontenerów pełniących funkcje publiczne, służących użyteczności publicznej (m.in. szatnie przy boiskach, miejsca spotkań mieszkańców itp.) i/lub ich wyposażenia;
- budowa, przebudowa lub remont urządzeń retencyjno - rozsączających, tj. instalacja zakopywanych w grunt, umożliwiających gromadzenie wód opadowych oraz rozsączania ich do ziemi (m.in. skrzynki rozsączające, studnie chłonne) lub zbiorników retencyjnych, tj. zbiorników do gromadzenia wód opadowych poprzez które woda nie przesiąka do ziemi i umożliwia pobieranie wody do ponownego wykorzystania;
- remont, wyposażenie lub remont wraz z wyposażeniem gminnych bibliotek publicznych (punktów bibliotecznych) zlokalizowanych na terenach wiejskich wraz z zakupem księgozbiorów;
- zakup strojów ludowych i instrumentów muzycznych dla zespołów związanych z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych.
Odnowa Wsi Dolnośląskiej jest najdłużej działającym i największym programem aktywizacji społeczności lokalnych. Finansowane z niego granty będą realizowane po raz piętnasty. Dotąd przeznaczono na ten cel ponad 30 mln zł.
Gminy z regionu z dofinansowaniem projektów
Leśna: „Wiata za murem” - wiejskie, piknikowe miejsce spotkań w sołectwie Kościelniki Górne; 27 695,00 zł;
Gryfów Śląski: oczyszczenie zbiornika wodnego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu zielonego i nadanie mu funkcji publicznej - miejsca spotkań o charakterze rekreacyjno - edukacyjnym we wsi, w sołectwie Ubocze - 30 000,00 zł;
Bolków: budowa placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Wolbromek - 29 996,00 zł;
Mirsk: wymiana posadzki w świetlicy wiejskiej w Brzezińcu -
30 000,00 zł;
Wleń: budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Strzyżowiec -
5 641,00 zł;
Janowice Wielkie: utworzenie zielonego skweru na cele rekreacyjno - turystyczne w miejscowości Radomierz - 29 366,00 zł;
Lubań (gmina): zagospodarowanie boiska sportowego wraz z terenem przy boisku w miejscowości Kościelniki Dolne - 29 919,00 zł;
Lubomierz: remont dachu świetlicy wiejskiej w Pasieczniku - 30 000,00 zł;
Pieńsk: modernizacja części dachu w świetlicy wiejskiej w Lasowie - 29 997,00 zł;
Świerzawa: utworzenie miejsca rekreacji i odpoczynku dla odwiedzających miejscowość Gozdno - 30 000,00 zł;

Komentarze (2)

No i starczy na tablice informujące, dzięki komu otrzymano te wielkie pieniądze! Tak trzymać!

Dlaczego ODNOWA jest napisane z dużej litery?